Zbiorcze statystyki

Liczba uprawnionych do głosowania2392
Liczba kart ważnych 424
Liczba głosów ważnych421
Liczba głosów nieważnych3

Frekwencja w gminie

17.73%

Komisje obwodowe

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Liczba głosów ważnych Frekwencja
2 Świetlica Wiejska w Pogorzelcu 386 69 69
17.88%
5 Gminny Ośrodek Kultury w Gibach 374 28 27
7.49%
3 Budynek po Szkole Podstawowej we Frąckach 493 101 100
20.49%
4 Budynek po Szkole Podstawowej w Zelwie 231 34 34
14.72%
1 Gimnazjum w Gibach 908 192 191
21.15%