Zbiorcze statystyki

Liczba uprawnionych do głosowania3192
Liczba kart ważnych 441
Liczba głosów ważnych441
Liczba głosów nieważnych0

Frekwencja w gminie

13.82%

Komisje obwodowe

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Liczba głosów ważnych Frekwencja
2 Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji 847 185 185
21.84%
4 Budynek po Szkole Podstawowej 330 15 15
4.55%
5 Mieszkanie prywatne 261 33 33
12.64%
1 Szkoła Podstawowa 902 119 119
13.19%
3 Świetlica Wiejska 852 89 89
10.45%