Zbiorcze statystyki

Liczba uprawnionych do głosowania2571
Liczba kart ważnych 277
Liczba głosów ważnych277
Liczba głosów nieważnych0

Frekwencja w gminie

10.77%

Komisje obwodowe

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Liczba głosów ważnych Frekwencja
4 Szkoła Podstawowa w Zdrębach 389 28 28
7.20%
1 Gminna Biblioteka Publiczna w Bakałarzewie 818 115 115
14.06%
3 Urząd Gminy Bakałarzewo 702 85 85
12.11%
2 Zespół Szkół w Bakałarzewie 662 49 49
7.40%