Zbiorcze statystyki

Liczba uprawnionych do głosowania3622
Liczba kart ważnych 375
Liczba głosów ważnych374
Liczba głosów nieważnych1

Frekwencja w gminie

10.35%

Komisje obwodowe

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Liczba głosów ważnych Frekwencja
2 Zespół Szkół w Filipowie 1728 161 160
9.32%
3 Klub Rolnika w Jemielistem 483 42 42
8.70%
1 Urząd Gminy Filipów 1411 172 172
12.19%