Zbiorcze statystyki

Liczba uprawnionych do głosowania2540
Liczba kart ważnych 361
Liczba głosów ważnych360
Liczba głosów nieważnych1

Frekwencja w gminie

14.21%

Komisje obwodowe

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Liczba głosów ważnych Frekwencja
1 Ochotnicza Straż Pożarna w Bachanowie 318 46 46
14.47%
3 Zespół Szkół 1028 115 114
11.19%
2 Gminna Biblioteka Publiczna 1194 200 200
16.75%