Zbiorcze statystyki

Liczba uprawnionych do głosowania4824
Liczba kart ważnych 709
Liczba głosów ważnych709
Liczba głosów nieważnych0

Frekwencja w gminie

14.70%

Komisje obwodowe

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Liczba głosów ważnych Frekwencja
4 Remiza OSP 540 75 75
13.89%
2 Gminny Ośrodek Kultury 1467 184 184
12.54%
1 Zespół Szkół im.Ludwika Michała Paca 559 72 72
12.88%
3 Gminny Ośrodek Kultury 1844 318 318
17.25%
5 Remiza OSP 414 60 60
14.49%