Zbiorcze statystyki

Liczba uprawnionych do głosowania6073
Liczba kart ważnych 993
Liczba głosów ważnych981
Liczba głosów nieważnych12

Frekwencja w gminie

16.35%

Komisje obwodowe

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Liczba głosów ważnych Frekwencja
1 Zespół Szkół 1163 188 184
16.17%
3 Zespół Szkół 1056 117 115
11.08%
4 Urząd Gminy Suwałki 2186 375 372
17.15%
5 Zespół Szkół 763 157 157
20.58%
2 Szkoła Podstawowa 434 71 71
16.36%
6 Szkoła Podstawowa 471 85 82
18.05%