Zbiorcze statystyki

Liczba uprawnionych do głosowania3269
Liczba kart ważnych 325
Liczba głosów ważnych324
Liczba głosów nieważnych1

Frekwencja w gminie

9.94%

Komisje obwodowe

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Liczba głosów ważnych Frekwencja
3 Zespół Szkól w Kaletniku 865 81 81
9.36%
4 Szkoła Podstawowa w Becejłach 602 76 76
12.62%
2 Szkoła Podstawowa w Jasionowie z siedzibą w Żubrynie 484 51 50
10.54%
1 Świetlica Gminna w Szypliszkach 1318 117 117
8.88%