Zbiorcze statystyki

Liczba uprawnionych do głosowania4764
Liczba kart ważnych 723
Liczba głosów ważnych717
Liczba głosów nieważnych6

Frekwencja w gminie

15.18%

Komisje obwodowe

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Liczba głosów ważnych Frekwencja
1 Urząd Gminy Rutki Sala konferencyjna 1261 190 190
15.07%
2 Świetlica Wiejska w Zambrzycach - Królach 992 164 164
16.53%
3 Szkoła Podstawowa w Grądach-Woniecko 659 74 73
11.23%
4 Szkoła Podstawowa w Kołomyi 613 98 98
15.99%
5 Urząd Stanu Cywilnego w Rutkach 1145 190 185
16.59%
6 Zakład Karny w Grądach-Woniecko 94 7 7
7.45%