Zbiorcze statystyki

Liczba uprawnionych do głosowania3979
Liczba kart ważnych 787
Liczba głosów ważnych779
Liczba głosów nieważnych8

Frekwencja w gminie

19.78%