Zbiorcze statystyki

Liczba uprawnionych do głosowania7177
Liczba kart ważnych 1189
Liczba głosów ważnych1186
Liczba głosów nieważnych3

Frekwencja w gminie

16.57%