Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 września 2001 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania właściwym okręgowym komisjom wyborczym wyników i protokołów głosowania z obwodów głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wybo

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 17 września 2001 r.

w sprawie zasad i trybu przekazywania właściwym okręgowym komisjom wyborczym
wyników i protokołów głosowania z obwodów głosowania utworzonych za granicą
i na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu i do Senatu
zarządzonych na dzień 23 września 2001 r.

Na podstawie art. 76 ust. 5 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 46, poz. 499 i Nr 74, poz. 786) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się zasady i tryb przekazywania Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie wyników i protokołów głosowania z obwodów głosowania utworzonych za granicą w wyborach do Sejmu i do Senatu, stanowiące załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2.

Ustala się zasady i tryb przekazywania właściwym okręgowym komisjom wyborczym wyników i protokołów głosowania z obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu i do Senatu, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej

(-) Ferdynand Rymarz

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:17-03-2016 8:26
    Wprowadził:Hubert Puchała