Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie spisu wyborców dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu i do Senatu (Dz. U. Nr 89 z dnia 28 sierpnia 2001 r., poz. 98
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:17-03-2016 8:12
    Wprowadził:Bartosz Goździk