Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie trybu i terminu zawiadamiania gmin o osobach pozbawionych prawa wybierania w wyborach do Sejmu i do Senatu. (Dz. U. Nr 79 z dnia 31 lipca 2001 r., poz. 851)
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:17-03-2016 8:16
    Wprowadził:Bartosz Goździk