Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych, powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. Nr 25 z dnia 10 sierpnia 2001 r., po

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 30 lipca 2001 r.

w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych, powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 i Nr 74, poz. 786) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje.

§ 1.

Ustala się regulaminy okręgowych i obwodowych komisji wyborczych, stanowiące załączniki Nr 1 i Nr 2 do uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 lipca 1997 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych (Monitor Polskie Nr 40, poz. 415).

§ 3.

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej

/-/ Ferdynand Rymarz

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:17-03-2016 8:34
    Wprowadził:Bartosz Goździk