Wyjaśnienie z dnia 18.09.2001

Zgodnie z art. 89 ust. 2 Ordynacji wyborczej do Sejmu i do Senatu RP ochronie prawnej podlegają materiały wyborcze wyraźnie oznaczone od kogo pochodzą, jednakże Ordynacja wyborcza nie zawiera przepisów karnych regulujących kwestię zrywania (niszczenia) plakatów wyborczych. Zastosowanie będzie tu miał zatem przepis art. 288 kodeksu karnego lub art. 124 kodeksu wykroczeń, w zależności od wysokości szkody.

Wysokość szkody ma tu zasadnicze znaczenie, od niej bowiem zależy, czy czyn polegający na umyślnym niszczeniu, uszkodzeniu czy czynieniu cudzej rzeczy niezdatną do użytku jest wykroczeniem przewidzianym w art. 124 § 1 k.w. jeżeli szkoda nie przekracza 250 zł, czy też występkiem określonym w art. 288 § 1 lub 2 k.k..

Ściganie sprawcy występku lub wykroczenia określonego w tych przepisach następuje na wniosek pokrzywdzonego. Wniosek może złożyć komitet wyborczy.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:17-03-2016 8:49
    Wprowadził:Hubert Puchała