Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej nr 8 w Zielonej Górze
Lista nr 1 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

  1. BRACHMAŃSKI ANDRZEJ, dziennikarz, Zielona Góra
  członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 2. KOCHANOWSKI JAN, politolog, Gorzów Wlkp.
  członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 3. FREYBERG EWA, ekonomista, Warszawa
  członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
  złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 4. BOROWIK WOJCIECH, prawnik, Piaseczno
  członek Unii Pracy.
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 5. GRYKO LIDIA, nauczyciel, Zielona Góra
  członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
  złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 6. WONTOR BOGUSŁAW, mgr inż. zarządzania i marketingu., Zielona Góra
  członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 7. OWOC ALFRED, lekarz, Zielona Góra
  członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 8. FALIŃSKI ZBIGNIEW, ekonomista, Słubice
  członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 9. WOŁOWICZ FRANCISZEK, socjolog, Żary
  członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 10. KASPRZAK-PERKA JOANNA, manager turystyki, Przytoczna
  członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
  złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 11. DERECH-KRZYCKI JAKUB, ekonomista, Gorzów Wlkp.
  członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 12. BORKOWSKA-JOCZ JOLANTA, dziennikarz, Witnica
  członek Unii Pracy. Zwolniona z obowiązku
  złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa lub współpracy 
  z nimi na mocy art. 7 ust. 2 powołanej ustawy.

 13. GĘBICZ-WITEK TERESA, nauczyciel, Zielona Góra
  członek Krajowej Partii Emerytów i Rencistów .
  złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 14. PRZEWŁOCKI WŁADYSŁAW, technik rolnik, Bronków,
  członek Partii Ludowo-Demokratycznej.
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 15. KĄKALEC TADEUSZ, technik budowlany, Wschowa
  członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 16. JARECKA-CIEŚLAK ROMUALDA, nauczyciel, Sulechów
  członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
  złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 17. ALEKSANDROWICZ HIERONIM, inżynier rolnik, Deszczno
  członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 18. ZAWADZKA JULITA, technik budowlany, Zielona Góra
  członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
  złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 19. KĘS KAZIMIERZ, inżynier mechanik, Nowa Sól
  członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 20. ZAWADZKA ZOFIA, nauczyciel, Żagań
  członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
  złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 21. LEWASZKIEWICZ RYSZARD, technik leśnik, Słońsk
  członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 22. JASICKA ALEKSANDRA, nauczyciel, Kamień Mały
  członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
  złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 23. MĄCZYŃSKA ANNA MARIA, studentka, Gubin
  członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Zwolniona z obowiązku
  złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa lub współpracy z nimi na mocy art. 7 ust. 2 powołanej ustawy.

 24. SMOLEŃ ROBERT, politolog, Korzeniówka
  członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.Lista nr 2 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność Prawicy
skrót nazwy: AWSP

  1. JANKOWSKI MACIEJ, działacz związkowy, Kożuchów
  członek Ruchu Społecznego AWS.
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym
  i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 2. CHRZANOWSKI ANDRZEJ MIECZYSŁAW, dr inż. budownictwa, Zielona Góra członek Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego.
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 3. RUTKOWSKI ROMAN STANISŁAW, mgr inż. chemik, Gorzów Wlkp.
  członek Ruchu Społecznego AWS.
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym
  i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 4. BARCZAK PIOTR, mgr inż. zarządzania i marketingu, Zielona Góra 
  nie należy do partii politycznej. Zwolniony z obowiązku
  złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa lub współpracy z nimi na mocy art. 7 ust. 2 powołanej ustawy.

 5. KUDYNOWSKI ANDRZEJ, nauczyciel, Zielona Góra
  członek Ruchu Społecznego AWS.
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym
  i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 6. SZUMNA WANDA ELŻBIETA, chemik, Gorzów Wlkp.
  członek Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego.
  złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 7. WALCZOWSKI TADEUSZ JAN, nauczyciel, Gorzów Wlkp.
  członek Ruchu Społecznego AWS.
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym
  i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 8. NADWORSKA KARINA ILONA, licencjat administracji publicznej, Kostrzyn 
  nie należy do partii politycznej. Zwolniona z obowiązku
  złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa lub współpracy z nimi na mocy art. 7 ust. 2 powołanej ustawy.

 9. SONDEJ ROMAN, nauczyciel, Gorzów Wlkp.
  członek Ruchu Społecznego AWS.
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym
  i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 10. BAKALARZ BOGDAN ADAM, mgr inż. rolnik, Lubsko
  członek Ruchu Społecznego AWS.
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym
  i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 11. BUDNIAK MAREK JÓZEF, nauczyciel, Zielona Góra
  nie należy do partii politycznej.
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym
  i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 12. CZYŻ JANUSZ MIROSŁAW, nauczyciel, Świebodzin
  członek Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego.
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 13. KUCZYŃSKI MAREK JÓZEF, dr nauk humanistycznych, Studzieniec 
  nie należy do partii politycznej.
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym
  i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 14. SEMENIUK ZBIGNIEW,ekonomista, Wschowa
  członek Ruchu Społecznego AWS.
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym
  i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 15. ZIENIUK BOGUSŁAW, inżynier, Wędrzyn
  nie należy do partii politycznej.
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym
  i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 16. TEREK ZBIGNIEW JAN, mgr inż. zarządzania i marketingu, Zielona Góra 
  nie należy do partii politycznej.
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym
  i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 17. GANCARZ EWA DANUTA, nauczyciel historii, Szprotawa 
  członek Ruchu Społecznego AWS.
  złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym
  i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 18. HRECZYŃSKI TOMASZ, nauczyciel historii, Gorzów Wlkp.
  członek Ruchu Społecznego AWS. Zwolniony z obowiązku
  złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa lub współpracy z nimi na mocy art. 7 ust. 2 powołanej ustawy.

 19. SOBIESZCZUK ALFRED, inż. zootechnik, Deszczno 
  członek Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego.
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 20. GÓRNICKI RYSZARD, rolnik, Krężoły
  członek Ruchu Społecznego AWS.
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym
  i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 21. CZEKALIK MARIAN ANDRZEJ, kierowca mechanik, Dobiegniew
  członek Ruchu Społecznego AWS.
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym
  i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 22. PAWŁOWSKA REGINA, rolnik, Starosiedle
  członek Ruchu Społecznego AWS.
  złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym
  i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 23. KRÓL-ŁĘGOWSKA KATARZYNA, studentka, Tarnów
  członek Konfederacji Polski Niepodległej. Zwolniona z obowiązku
  złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa lub współpracy z nimi na mocy art. 7 ust. 2 powołanej ustawy.

 24. IWAN STANISŁAW ANTONI, dr inż. elektryk, Zielona Góra
  członek Ruchu Społecznego AWS.
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym 
  i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Unii Wolności
skrót nazwy: Komitet Wyborczy UW

  1. WIERCHOWICZ JERZY, adwokat, Gorzów Wlkp.
  członek Unii Wolności.
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 2. FIEDOROWICZ CZESŁAW, inżynier organizacji przemysłu, Zielona Góra
  członek Unii Wolności.
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 3. WOROPAJ WOJCIECH JÓZEF, adwokat, Żagań
  członek Unii Wolności.
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 4. POLAK ELŻBIETA ANNA, samorządowiec, Małomice
  członek Unii Wolności.
  złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 5. ŚWIDER ANDRZEJ LESZEK, prawnik, Międzyrzecz
  członek Unii Wolności.
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 6. PIETRUSZAK WIESŁAW, nauczyciel, Drezdenko
  członek Unii Wolności.
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 7. LITEWKA BARBARA IRENA, socjolog, Żary
  członek Unii Wolności.
  złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 8. WAWRZYNIAK WIESŁAWA HALINA, geograf, Zielona Góra
  członek Unii Wolności.
  złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 9. POTORSKI RYSZARD, lekarz stomatolog, Słubice
  członek Unii Wolności.
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 10. WRÓBLEWSKI RADOSŁAW ARTUR, nauczyciel, Gorzów Wlkp.
  członek Unii Wolności.
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 11. RATAJCZAK WIESŁAW, inżynier mechanik, Modrzyca
  członek Unii Wolności.
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 12. SZARŁATA MAREK, elektromechanik, Sulechów
  członek Unii Wolności.
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 13. MARCISZONEK IRENA, radca prawny, Zielona Góra
  członek Unii Wolności.
  złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 14. KOŁOSIONEK TADEUSZ, technik technolog drewna, Wschowa
  członek Unii Wolności.
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 15. WALKÓW GRZEGORZ DANIEL, student, Zielona Góra
  członek Unii Wolności. Zwolniony z obowiązku
  złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa lub współpracy 
  z nimi na mocy art. 7 ust. 2 powołanej ustawy.

 16. DĘBSKA-SZMYT STANISŁAWA, inżynier rolnik, Gorzów Wlkp.
  członek Unii Wolności.
  złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 17. JASIONEK TADEUSZ, technik rolnik, Przytoczna
  członek Unii Wolności.
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 18. SZCZEŚNIEWICZ ANNA TERESA, ekonomista, Gubin
  członek Unii Wolności.
  złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 19. SOWIŃSKA GABRIELA MARIANNA, sekretarz sądowy, Sulęcin
  członek Unii Wolności.
  złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 20. GROBLICA SYLWIA, archeolog, Witnica
  członek Unii Wolności. Zwolniona z obowiązku
  złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa lub współpracy
  z nimi na mocy art. 7 ust. 2 powołanej ustawy.

 21. CHRZĘŚCIEWSKI PIOTR, inżynier zarządzania i marketingu, Nowa Sól 
  członek Unii Wolności.
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 22. TCHÓRZEWSKA MAŁGORZATA, inżynier rolnictwa, Świebodzin
  członek Unii Wolności.
  złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 23. ROMAŃSKI PAWEŁ TADEUSZ, specjalista ds. marketingu, Kostrzyn
  członek Unii Wolności. Zwolniony z obowiązku
  złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa lub współpracy 
  z nimi na mocy art. 7 ust. 2 powołanej ustawy.

 24. FINSTER PATRYCJA FLAVIA, kosmetolog-farmaceuta, Gorzów Wlkp.
  nie należy do partii politycznej. Zwolniona z obowiązku
  złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa lub współpracy z nimi na mocy art. 7 ust. 2 powołanej ustawy.Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej

  1. OSTROWSKI HENRYK, rolnik, Szprotawa
  członek Polskiego Stronnictwa Ludowego.
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 2. PRZYBYLSKI ANDRZEJ, dziennikarz, Krosno Odrz.
  członek Samoobrony RP.
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 3. NOWAK ANDRZEJ, handlowiec, Gubin
  członek Samoobrony RP.
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 4. MINKIEWICZ ANNA, gastronom, Strzelce Kraj.
  członek Samoobrony RP.
  złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 5. BLODA ADAM, handlowiec, Kostrzyn
  członek Samoobrony RP.
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 6. STASZEWSKI BENEDYKT, rolnik, Opalewo
  członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 7. TYBLEWSKI JAN, ekolog, Zielona Góra
  członek Samoobrony RP.
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 8. TOMLIK KAZIMIERZ, politolog, Kargowa
  członek Forum Emerytów i Rencistów.
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 9. SZYMCZAK MARIAN, prawnik, Zielona Góra
  nie należy do partii politycznej.
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym 
  i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 10. JURCZUK RENATA, handlowiec, Kostrzyn
  członek Samoobrony RP.
  złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 11. SZWED EUGENIUSZ, rolnik drobiarz, Wiechlice
  członek Samoobrony RP.
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 12. SEROKA MICHAŁ, mechanik samochodowy, Gubin
  nie należy do partii politycznej. Zwolniony z obowiązku
  złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa lub współpracy z nimi na mocy art. 7 ust. 2 powołanej ustawy.

 13. BAWOROWSKI LESZEK, handlowiec, Żary
  członek Samoobrony RP.
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 14. DOLIŃSKI WIESŁAW, cieśla, Gubin
  członek Samoobrony RP.
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 15. BERNAT IZYDOR, rolnik, Czarna
  członek Samoobrony RP.
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 16. GRABOWSKI ANDRZEJ, rolnik, Dobiegniew
  członek Samoobrony RP.
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 17. SZAWŁOWSKI JAN, mechanik, Drezdenko
  członek Samoobrony RP.
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 18. OLEK MAREK, mechanik, Kostrzyn
  członek Samoobrony RP.
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.Lista nr 5 - Komitet Wyborczy 
"Prawo i Sprawiedliwość"

  1. MARCINKIEWICZ KAZIMIERZ, nauczyciel akademicki, Gorzów Wlkp.
  członek Przymierza Prawicy.
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 2. AST MAREK, prawnik, Wschowa
  nie należy do partii politycznej, popierany przez "Prawo i Sprawiedliwość".
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 3. SUSŁOWICZ ROMUALD, prawnik, Zielona Góra
  nie należy do partii politycznej.
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym 
  i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 4. KOŁODZIEJCZAK BOGUSŁAW, technik weterynarii, Bogdaniec
  nie należy do partii politycznej, popierany przez "Prawo i Sprawiedliwość".
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 5. MADEJ IRENEUSZ, nauczyciel akademicki, Kłodawa
  członek Przymierza Prawicy .
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 6. JANOWICZ DANUTA REGINA, przedsiębiorca, Świebodzin
  nie należy do partii politycznej, popierana przez "Prawo i Sprawiedliwość".
  złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 7. PUŻAK TADEUSZ, emerytowany nauczyciel, Żary
  nie należy do partii politycznej.
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym 
  i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 8. BIELAWSKI JERZY, ekonomista, Żagań
  nie należy do partii politycznej, popierany przez "Prawo i Sprawiedliwość".
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 9. GUZIKOWSKA JOANNA, ekonomista, Gorzów Wlkp.
  nie należy do partii politycznej. Zwolniona z obowiązku
  złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa lub współpracy z nimi na mocy art. 7 ust. 2 powołanej ustawy.

 10. GALERCZYK KRZYSZTOF JAN, nauczyciel, Nowa Sól
  nie należy do partii politycznej, popierany przez "Prawo i Sprawiedliwość".
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 11. WÓJCIK MARCIN, politolog, Gorzów Wlkp.
  nie należy do partii politycznej. Zwolniony z obowiązku
  złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa lub współpracy z nimi na mocy art. 7 ust. 2 powołanej ustawy.

 12. KLUZA ROMAN TADEUSZ, pedagog, Żary
  nie należy do partii politycznej, popierany przez "Prawo i Sprawiedliwość".
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 13. SAGAN HUBERT, student, Zielona Góra
  członek Przymierza Prawicy. Zwolniony z obowiązku
  złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa lub współpracy z nimi na mocy art. 7 ust. 2 powołanej ustawy.

 14. KLATTA PIOTR, nauczyciel akademicki, Gorzów Wlkp.
  nie należy do partii politycznej. Zwolniony z obowiązku
  złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa lub współpracy z nimi na mocy art. 7 ust. 2 powołanej ustawy.

 15. ANTCZAK MIECZYSŁAW, przedsiębiorca, Lipno
  nie należy do partii politycznej.
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym 
  i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy. 

 16. ZADREJKO OSKAR, ekonomista, Zielona Góra
  członek Przymierza Prawicy. Zwolniony z obowiązku
  złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa lub współpracy z nimi na mocy art. 7 ust. 2 powołanej ustawy.

 17. WOJTASZEK JERZY KAZIMIERZ, rolnik, Nowogród Bobrzański
  nie należy do partii politycznej, popierany przez "Prawo i Sprawiedliwość".
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 18. ŁUCZYŃSKI PIOTR JACEK, przedsiębiorca, Słubice
  nie należy do partii politycznej. Zwolniony z obowiązku
  złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa lub współpracy z nimi na mocy art. 7 ust. 2 powołanej ustawy.Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego skrót nazwy: Komitet Wyborczy PSL

  1. ANDRYKIEWICZ JAN TADEUSZ, nauczyciel akademicki, Jany
  członek Polskiego Stronnictwa Ludowego.
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 2. ZYCH JÓZEF, prawnik, Zielona Góra
  członek Polskiego Stronnictwa Ludowego.
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 3. ŚWIREPO JAN, inżynier mechanik, Strzelce Krajeńskie
  członek Polskiego Stronnictwa Ludowego.
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 4. FEDAK JOLANTA, nauczyciel politolog, Zielona Góra
  członek Polskiego Stronnictwa Ludowego.
  złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 5. SŁAWIAK BOŻENA MARIA, pedagog kulturalno-oświatowy, Sulęcin
  nie należy do partii politycznej, popierana przez Polskie Stronnictwo Ludowe.
  złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2
  i 4 powołanej ustawy.

 6. TOMCZYSZYN STANISŁAW, nauczyciel, Brzeźnica
  członek Polskiego Stronnictwa Ludowego.
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 7. PROTASOWICKI MIECZYSŁAW, lekarz weterynarii, Gorzów Wlkp.
  członek Polskiego Stronnictwa Ludowego.
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 8. MUSIALSKI BOGDAN EDWARD, inżynier rolnik, Krobielewo
  członek Polskiego Stronnictwa Ludowego.
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 9. CHUDY ROMAN EDWARD, lekarz weterynarii, Nowe Miasteczko
  członek Polskiego Stronnictwa Ludowego.
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 10. KOWALCZYK STANISŁAW, zootechnik, Osowa Sień
  członek Polskiego Stronnictwa Ludowego.
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 11. MAŁOZIĘĆ GRAŻYNA, pielęgniarka, Gorzów Wlkp.
  nie należy do partii politycznej, popierana przez Polskie Stronnictwo Ludowe.
  złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 
  i 4 powołanej ustawy.

 12. OWSIAK LEOPOLD, inżynier telekomunikacji, Słubice
  członek Polskiego Stronnictwa Ludowego.
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 13. OLEJNICZAK MIROSŁAW WOJCIECH, nauczyciel, Nowa Sól
  członek Polskiego Stronnictwa Ludowego.
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 14. GABRYELSKI GRZEGORZ, inżynier rolnik, Goraj
  członek Polskiego Stronnictwa Ludowego.
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 15. STRAUS DARIUSZ, informatyk, Siedlisko
  członek Polskiego Stronnictwa Ludowego.
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 16. SZYKUŁA MACIEJ, nauczyciel, Gorzów Wlkp.
  członek Polskiego Stronnictwa Ludowego.
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 17. BAGIŃSKI ROBERT, dziennikarz, Rzepin
  członek Stronnictwa Narodowego. Zwolniony z obowiązku
  złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa lub współpracy z nimi na mocy art. 7 ust. 2 powołanej ustawy.

 18. STACHÓW KRYSTYNA, pedagog-animator kultury, Gościeszowice
  członek Polskiego Stronnictwa Ludowego.
  złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 19. BIAŁEK WOJCIECH RAFAŁ, poborca skarbowy, Gubin
  członek Polskiego Stronnictwa Ludowego.
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 20. MAGDA RAFAŁ, informatyk, Ostrów
  nie należy do partii politycznej, popierany przez Polskie Stronnictwo Ludowe. Zwolniony z obowiązku
  złożenia oświadczenia 
  o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa lub współpracy z nimi na mocy art. 7 ust. 2 powołanej ustawy.

 21. KACZMAREK JAROSŁAW JÓZEF, inżynier rolnik, Trzciel
  członek Polskiego Stronnictwa Ludowego.
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 22. KORNOWICZ BOGUSŁAWA, pielęgniarka, Zielona Góra
  nie należy do partii politycznej, popierana przez Polskie Stronnictwo Ludowe.
  złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 
  i 4 powołanej ustawy.

 23. URBANIAK ANNA, technik ekonomista, Zielona Góra
  członek Polskiego Stronnictwa Ludowego.
  złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 24. MARUSZEWSKI KRZYSZTOF, student, Bycz
  nie należy do partii politycznej, popierany przez Polskie Stronnictwo Ludowe. Zwolniony z obowiązku
  złożenia oświadczenia 
  o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa lub współpracy z nimi na mocy art. 7 ust. 2 powołanej ustawy..Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Wyborców Platforma Obywatelska skrót nazwy: Platforma Obywatelska

  1. BACHALSKI DARIUSZ JACEK, przedsiębiorca, Gorzów Wlkp.
  nie należy do partii politycznej.
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym 
  i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 2. SOSNOWSKI JAN, pedagog, Żagań
  nie należy do partii politycznej.
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym 
  i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 3. KRAJEWSKI JÓZEF, inżynier mechanik, Nowa Sól
  nie należy do partii politycznej.
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym 
  i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 4. JABŁOŃSKI ROMAN, inżynier rolnictwa, Gorzów Wlkp.
  członek Stronnictwa Konserwatywno - Ludowego.
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 5. BUKIEWICZ BOŻENNA, przedsiębiorca, Zielona Góra
  nie należy do partii politycznej.
  złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym 
  i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 6. DASZKIEWICZ EDWARD, poseł na Sejm RP, Nowa Sól
  nie należy do partii politycznej.
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym 
  i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 7. PNIEWSKI WIESŁAW, prawnik, Słubice
  nie należy do partii politycznej.
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym 
  i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 8. PIENIĘŻNY ZIEMOWIT, przedsiębiorca, Zielona Góra
  nie należy do partii politycznej.
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym 
  i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 9. JABŁOŃSKI MARCIN, germanista, Słubice
  nie należy do partii politycznej.
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym 
  i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 10. SIERPATOWSKI MARIAN, lekarz weterynarii, Międzyrzecz
  nie należy do partii politycznej.
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym 
  i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 11. SZMYT GERARD, doradca ubezpieczeniowy, Nowa Sól
  nie należy do partii politycznej.
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym 
  i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 12. SKIBA WOJCIECH, przedsiębiorca, Bobrowice
  członek Stronnictwa Konserwatywno - Ludowego.
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 13. MIZAK RYSZARD, przedsiębiorca, Sulęcin
  nie należy do partii politycznej.
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym
  i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 14. CHAMERA IRENEUSZ, doradca podatkowo- finansowy, Zielona Góra
  nie należy do partii politycznej.
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym 
  i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 15. BIEL ANDRZEJ, przedsiębiorca, Zielona Góra
  nie należy do partii politycznej.
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym 
  i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 16. MICHALAK ANDRZEJ, handlowiec, Przyczyna Dolna
  nie należy do partii politycznej.
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym 
  i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 17. JODKOWSKI KAZIMIERZ, nauczyciel akademicki, Zielona Góra
  członek Unii Polityki Realnej.
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym 
  i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Alternatywa Ruch Społeczny

  1. ZARZYCKI MIECZYSŁAW ALBERT, przedsiębiorca, Krosno Odrzańskie
  członek Alternatywa Ruch Społeczny.
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 2. ŻBIKOWSKA GRAŻYNA, pedagog, Zielona Góra
  nie należy do partii politycznej.
  złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym 
  i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 3. ZIELIŃSKI JERZY, inż. ekonomiki rolnictwa, Czerwieńsk
  członek KPN - Ojczyzna.
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 4. SZYMANIAK ELŻBIETA BARBARA, nauczyciel informatyki, Iłowa
  nie należy do partii politycznej.
  złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym 
  i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 5. GUZEK WACŁAW, przedsiębiorca, Skwierzyna
  członek KPN - Ojczyzna.
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 6. ŚWINIAREK ZYGMUNT JAN, technik mechanizacji, Czerwieńsk
  nie należy do partii politycznej.
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym 
  i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 7. LEŚNIEWSKA BEATA STANISŁAWA, technik ekonomista, Pierzwin
  członek Alternatywa Ruch Społeczny.
  złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 8. DOPIERAŁA SYLWESTER, prawnik, Międzyrzecz
  nie należy do partii politycznej.
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym 
  i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 9. BOGALEJSZA MIRELLA, studentka, Słone
  nie należy do partii politycznej. Zwolniona z obowiązku
  złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa lub współpracy z nimi na mocy art. 7 ust. 2 powołanej ustawy.

 10. ŁOWICKI KAZIMIERZ, mechanizator rolnictwa, Wężyska
  członek Polskiej Partii Ekologicznej - Zielonych.
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 11. KULEJ TADEUSZ MACIEJ, prawnik, Skwierzyna
  nie należy do partii politycznej.
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym 
  i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 12. ZUBRZYCKA - URBAŃSKA DOROTA AGNIESZKA, prawnik, Żary
  nie należy do partii politycznej.
  złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym 
  i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 13. BYLICA ZBIGNIEW, kontroler miejski, Jarogniewice
  nie należy do partii politycznej.
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym 
  i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 14. SZATARSKA LEOKADIA, pracownik biurowy, Zielona Góra
  członek KPN - Ojczyzna.
  złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 15. TOMASZEWICZ TADEUSZ, technik budowlany, Zielona Góra
  nie należy do partii politycznej.
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym 
  i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 16. KUBLIK HENRYK, elektrotechnik, Zbąszyń
  nie należy do partii politycznej.
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 17. DĄBROWSKA EULALIA MARIA, operator maszyn tkalniczych, Zielona Góra 
  nie należy do partii politycznej.
  złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym 
  i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 18. NOLBRZAK MIROSŁAW, przedsiębiorca, Krosno Odrzańskie
  nie należy do partii politycznej.
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym 
  i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 19. TOMZA JACEK JÓZEF, technik elektronik, Żary
  nie należy do partii politycznej.
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin

  1. GUDZOWSKI STANISŁAW EUGENIUSZ, ekonomista, Sulechów
  członek RKN.
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 2. SOROKA JANUSZ LEON, technik budowlany, Wojcieszyce
  członek RKN.
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 3. KOSTRZEWA ZDZISŁAW KAZIMIERZ, technik mechanik, Gorzów Wlkp.
  nie należy do partii politycznej.
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym 
  i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 4. LESZCZYŃSKI JÓZEF, rolnik, Glinik
  nie należy do partii politycznej.
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym 
  i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 5. JAWORSKI ADAM, kolejarz, Gorzów Wlkp.
  członek Porozumienia Polskiego.
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym 
  i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 6. DZIEDZIC KRZYSZTOF, konserwator, Zielona Góra
  członek RKN.
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 7. WASYLCIÓW WIESŁAW PIOTR, fotograf, Kożuchów
  nie należy do partii politycznej.
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym 
  i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 8. NOWIK JAN, prawnik, Glinik
  nie należy do partii politycznej.
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym 
  i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 9. WOBALIS TERESA, psycholog, Zielona Góra
  nie należy do partii politycznej.
  złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym 
  i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy

 10. LIS ZBIGNIEW JÓZEF, technik mechanik, Czerwieńsk
  nie należy do partii politycznej.
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 11. STAŃCZYK MARIUSZ JERZY, lekarz, Zielona Góra
  nie należy do partii politycznej. Zwolniony z obowiązku
  złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa lub współpracy z nimi na mocy art. 7 ust. 2 powołanej ustawy.

 12. FRYZIAK WIESŁAW, nauczyciel, Gorzów Wlkp.
  nie należy do partii politycznej.
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym 
  i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 13. WOJTKOWSKA JADWIGA KRYSTYNA, pracownik administracyjny, Zielona Góra
  nie należy do partii politycznej.
  złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym 
  i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 14. WOJCIECHOWICZ STANISŁAW, rolnik, Podlegórz
  nie należy do partii politycznej.
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym 
  i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.Lista nr 13 - Komitet Wyborczy Polskiej Unii Gospodarczej

  1. OZIMKIEWICZ MAREK ADAM, przedsiębiorca, Bledzew
  członek Polskiej Unii Gospodarczej.
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 2. BIAŁY LESZEK STANISŁAW, inżynier włókiennik, Żagań
  członek Polskiej Unii Gospodarczej.
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 3. TATARZYŃSKA MARZANNA JANINA, przedsiębiorca, Gorzów Wlkp.
  członek Polskiej Unii Gospodarczej.
  złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 4. PAPIER WŁODZIMIERZ STANISŁAW, inżynier elektryk, Zielona Góra
  członek Polskiej Unii Gospodarczej.
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 5. MIGDAŁ RYSZARD, technik elektroenergetyk, Witnica
  członek Polskiej Unii Gospodarczej.
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 6. BORKOWSKA BOŻENA TERESA, położna, Gubin
  członek Polskiej Unii Gospodarczej.
  złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 7. UDZIELA ANDRZEJ, przedsiębiorca, Kowalów
  członek Polskiej Unii Gospodarczej.
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 8. KACZMARCZYK ANDRZEJ, przedsiębiorca, Strzelce Kraj.
  członek Polskiej Unii Gospodarczej.
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 9. ZAGROBELNY RYSZARD, przedsiębiorca, Rzepin
  członek Polskiej Unii Gospodarczej.
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 10. KOWALSKA DOROTA BARBARA, przedsiębiorca, Gorzów Wlkp.
  członek Polskiej Unii Gospodarczej.
  złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 11. CHOLEWA LECH, przedsiębiorca, Cybinka
  członek Polskiej Unii Gospodarczej.
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 12. RADLIŃSKA-TYMA ROSANNA,tłumacz przysięgły języka litewskiego, 
  Gorzów Wlkp.
  członek Polskiej Unii Gospodarczej.
  złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 13. MADALIŃSKA JUSTYNA ANNA, studentka pedagogiki, Zwierzyn
  członek Polskiej Unii Gospodarczej. Zwolniona z obowiązku
  złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa lub współpracy z nimi na mocy art. 7 ust. 2 powołanej ustawy.Lista nr 14 - Komitet Wyborczy Polskiej Partii Socjalistycznej

  1. KASIŃSKI HENRYK, technik ekonomista, Zawada
  członek Polskiej Partii Socjalistycznej.
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 2. TABERSKA-CICHY MONIKA EDYTA, pielęgniarka, Zielona Góra
  nie należy do partii politycznej.
  złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym 
  i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 3. ROSOŁOWSKI JACEK, technik meliorant, Kostrzyn
  członek Polskiej Partii Socjalistycznej.
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 4. RAJCZYK ALINA MARIA, pielęgniarka, Nowa Sól
  nie należy do partii politycznej.
  złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym 
  i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 5. KOLCZYŃSKI ZBIGNIEW TADEUSZ, szyldziarz - szklarz, Krosno Odrzańskie
  nie należy do partii politycznej.
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym 
  i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 6. WOJTKOWIAK KRYSTYNA, szwacz-dzianin, Szprotawa
  nie należy do partii politycznej.
  złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym 
  i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 7. CYRANIK PAWEŁ, leśnik, Strychy
  członek Polskiej Partii Socjalistycznej. Zwolniony z obowiązku
  złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa lub współpracy z nimi na mocy art. 7 ust. 2 powołanej ustawy.

 8. KLOS ROMA ANNA, pielęgniarka, Kożuchów
  nie należy do partii politycznej.
  złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym 
  i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 9. JĘDRUSIAK MARIUSZ ARTUR, specjalista ds. finansowych, Szprotawa 
  nie należy do partii politycznej. Zwolniony z obowiązku
  złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa lub współpracy z nimi na mocy art. 7 ust. 2 powołanej ustawy.

 10. MROCZKA BARBARA, pielęgniarka, Żary
  nie należy do partii politycznej.
  złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym 
  i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 11. PARAFIANOWICZ MIROSŁAW, ślusarz-spawacz, Sulechów
  członek Polskiej Partii Socjalistycznej.
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 12. ODWAŻNA JOLANTA MARIA, pielęgniarka, Sulechów
  nie należy do partii politycznej.
  złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym 
  i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 13. CHMIELOWIEC ANNA SYLWIA, pielęgniarka, Cibórz
  nie należy do partii politycznej.
  złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym 
  i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 14. MIŚKÓW ALICJA ZOFIA, pielęgniarka, Kożuchów
  nie należy do partii politycznej.
  złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym 
  i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.

 15. MARASZKIEWICZ ANDRZEJ JANUSZ, handlowiec, Szprotawa
  członek Polskiej Partii Socjalistycznej.
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 2 i 4 powołanej ustawy.
 • Drukuj
 • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
 • Data utworzenia:17-03-2016 10:19
  Wprowadził:Bartosz Goździk