Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej nr 20 w Warszawie-II
Lista nr 1 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

  1. CELIŃSKI Andrzej Bohdan, socjolog, Wyszogród
  członek SLD

  złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem 
  organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 2. KACZMAREK Wiesław Władysław, inż. mechaniki precyzyjnej, Podkowa Leśna
  członek SLD

  złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem 
  organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 3. PASZCZYK Stanisław Stefan,nauczyciel-trener, Warszawa
  członek SLD

  złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem 
  organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 4. RYŚ - FERENS Erwina Lilia,urzędnik, Warszawa
  członek KPEiR

  złożyła następujące oświadczenie:
  nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem 
  organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 5. ŁAPIŃSKI Mariusz,lekarz, Warszawa
  członek SLD

  złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem 
  organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 6. PAPUGA Marek Zdzisław,urzędnik, Nowy Dwór Mazowiecki
  członek SLD

  złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem 
  organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 7. SAPIEŻYŃSKA Aleksandra Zofia,urzędnik, Legionowo
  członek SLD

  złożyła następujące oświadczenie:
  nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem 
  organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 8. STRZAŁKOWSKI Adam Stanisław,inż. rolnik, Grodzisk Mazowiecki
  członek PLD

  złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem 
  organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 9. BOOSS Krzysztof Karol,inż. budowlany, Warszawa
  członek UP

  złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem 
  organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 10. TRZOSOWSKI Krzysztof,ekonomista, Pruszków
  członek SLD

  złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem 
  organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 11. LUBAŃSKI Ryszard,rencista, Ożarów Mazowiecki
  członek SLD

  złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem 
  organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 12. LEŚ Krzysztof Janusz,przedsiębiorca, Zielonka
  członek SLD

  złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem 
  organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 13. TRACZYK Zdzisław Władysław,nauczyciel akademicki, Otrębusy
  członek SLD

  złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem 
  organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 14. CHOJNACKA Irena Stanisława,prawnik, Milanówek
  nie należy do partii politycznej

  złożyła następujące oświadczenie:
  nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem 
  organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 15. RATAJ Robert Leszek,urzędnik, Otwock
  członek SLD

  złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem 
  organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 16. KALATA Anna,przedsiębiorca, Płochocin
  członek SLD

  złożyła następujące oświadczenie:
  nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem 
  organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 17. WRZOSEK - ORŁOWSKA Elżbieta,pracownik socjalny, Legionowo
  członek UP

  złożyła następujące oświadczenie:
  nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem 
  organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 18. BOROWSKI Jan Bartłomiej,przedsiębiorca, Łazy
  członek SLD

  złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem 
  organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 19. ŁUCZYŃSKA Renata Elżbieta,dziennikarka, Warszawa
  członek SLD

  złożyła następujące oświadczenie:
  nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem 
  organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.
Lista nr 2 Koalicyjny Komitet Wyborczy - Akcja Wyborcza Solidarność Prawicy

  1. KAWĘCKI Krzysztof,historyk, Celestynów
  członek RS AWS

  złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem 
  organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 2. JACKOWSKI Jan Maria,politolog, Warszawa
  nie należy do partii politycznej, popierany przez ZChN

  złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem 
  organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 3. CZARNECKI Marek,adwokat, Łomianki
  członek PPChD

  złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem 
  organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 4. DUDZIK Grzegorz,historyk, Zielonka
  członek ZChN

  złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem 
  organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 5. ZAKRZEWSKA Jadwiga,technik ekonomista, Nowe Grochale
  członek RS AWS

  złożyła następujące oświadczenie:
  nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem 
  organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 6. MIODUSZEWSKA Maria,prawnik, Konstancin Jeziorna
  członek RS AWS

  złożyła następujące oświadczenie:
  nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem 
  organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 7. RYTEL Konrad,inż. budownictwa, Kobyłka
  członek RS AWS

  złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem 
  organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 8. SEMENIUK Zygmunt Jan,inż. budownictwa, Józefów
  członek PPChD

  złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem 
  organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 9. CHRZANOWSKI Stanisław,prawnik, Otwock
  członek ZChN

  złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem 
  organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 10. KOZŁOWSKI Jarosław,nauczyciel, Otwock
  członek RS AWS

  złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem 
  organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 11. WŁOCHYŃSKI Tadeusz,lekarz, Łomianki
  członek RS AWS

  złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem 
  organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 12. KOZŁOWSKI Kacper,student, Brwinów
  członek ZChN

  złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem 
  organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 13. ADAMIAK Wojciech,inż. melioracji, Józefosław
  członek PPChD

  złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem 
  organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 14. DUCH Bolesław,nauczyciel, Piaseczno
  członek RS AWS

  złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem 
  organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 15. PIOTROWICZ Marek,przedsiębiorca, Gostynin
  członek RS AWS

  złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem 
  organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 16. SMERECZYŃSKI Ryszard,inż. komunikacji, Warszawa
  członek RS AWS

  złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem 
  organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 17. BRYNDA Paweł,student, Stara Iwiczna
  członek PPChD

  złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem 
  organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 18. JAKUBOWSKI Władysław,inż.elektryk, Konstancin Jeziorna
  członek PPChD

  złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem 
  organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 19. RUSEK Cezary,lekarz, Nasielsk
  członek ZChN

  złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem 
  organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 20. ANUSZ Andrzej,politolog, Warszawa
  członek RS AWS

  złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem 
  organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.  Lista nr 3 Komitet Wyborczy Unii Wolności   1. PETRU Ryszard Jerzy,ekonomista, Warszawa
   członek Unii Wolności

   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem 
   organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  2. FRYDRYCH Zdzisława Barbara,urzędnik samorządowy, Józefów
   członek Unii Wolności

   złożyła następujące oświadczenie:
   nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem 
   organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  3. OLSZOWSKI Jan Konstanty,prawnik, Zielonka
   członek Unii Wolności

   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem 
   organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  4. GAWLIKOWSKA Agata,nauczyciel, Józefów
   członek Unii Wolności

   złożyła następujące oświadczenie:
   nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem 
   organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  5. ZAKLIKA Iwona Agata,studentka, Legionowo
   członek Unii Wolności
   Zwolniona z obowiązku 
   złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa
   państwa lub współpracy z nimi z mocy art. 7 ust.2 powołanej ustawy.

  6. KOSACKI Zygmunt Stanisław,lekarz weterynarii, Jabłonna
   członek Unii Wolności

   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem 
   organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  7. ŻMIJEWSKA Antonina Maria,handlowiec, Podkowa Leśna
   nie należy do partii politycznej

   złożyła następujące oświadczenie:
   nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem 
   organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  8. FRĄCKOWIAK Marek Antoni,aktor, Warszawa
   członek Unii Wolności

   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem 
   organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  9. MICHAŁOWSKA Izabela Sylwia,nauczyciel, Grodzisk Mazowiecki
   członek Unii Wolności
   Zwolniona z obowiązku
   złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa
   państwa lub współpracy z nimi z mocy art. 7 ust.2 powołanej ustawy.

  10. KUCZARA Elżbieta,nauczyciel, Raszyn
   nie należy do partii politycznej

   złożyła następujące oświadczenie:
   nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem 
   organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  11. DOBIECH Tomasz,mechanik, Błonie
   członek Unii Wolności

   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem 
   organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  12. KOBZA Andrzej,zarządca nieruchomości, Karczew
   członek Unii Wolności

   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem 
   organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  13. JEZIOROWSKI Marek Hipolit,przedsiębiorca, Podkowa Leśna
   członek Unii Wolności

   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem 
   organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  14. FELTYNOWSKA Grażyna Anna,ekonomistka, Legionowo
   nie należy do partii politycznej

   złożyła następujące oświadczenie:
   nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem 
   organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  15. KULKA Zenon Kazimierz,psychiatra, Michałowice
   członek Unii Wolności

   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem 
   organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  16. KUCHARZ Adam,urzędnik, Izabelin
   członek Unii Wolności

   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem 
   organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  17. PIHOWICZ Michał Tytus,student, Pruszków
   członek Unii Wolności
   Zwolniony z obowiązku
   złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa
   państwa lub współpracy z nimi z mocy art. 7 ust.2 powołanej ustawy.

  18. MATUSZKIEWICZ Jan Marek,biolog-ekolog, Milanówek
   członek Unii Wolności

   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem 
   organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.


  Lista nr 4 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej  1. WITASZEK Zbigniew,hotelarz-restaurator, Czosnów
   członek Samoobrony RP

   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem 
   organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  2. ŻARSKA Róża,adwokat, Osieck
   członek Samoobrony RP

   złożyła następujące oświadczenie:
   nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem 
   organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  3. NASIŁOWSKI Marian,pracownik umysłowy, Warszawa
   członek Samoobrony RP

   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem 
   organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  4. DROZD Krzysztof Marek,handlowiec, Siedlce
   członek Samoobrony RP

   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem 
   organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  5. BUDNICKI Gustaw,inż. rolnik, Warszawa
   członek Samoobrony RP

   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem 
   organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  6. BUZA Józef Kazimierz,rolnik, Wólka Kosowska
   członek Samoobrony RP

   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem 
   organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  7. WIŚNIOWSKA Elżbieta,ekonomista, Kamieniec Ząbkowicki
   członek Samoobrony RP

   złożyła następujące oświadczenie:
   nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem 
   organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  8. SOCHOCKI Jakub,student, Warszawa
   członek Samoobrony RP
   Zwolniony z obowiązku
   złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa
   państwa lub współpracy z nimi z mocy art. 7 ust.2 powołanej ustawy.

  9. DRĄŻKIEWICZ Sebastian Michał,student, Piaseczno
   członek Samoobrony RP
   Zwolniony z obowiązku
   złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa
   państwa lub współpracy z nimi z mocy art. 7 ust.2 powołanej ustawy.

  10. ANTOSIEWICZ Antoni Alfred,budowniczy, Legionowo
   członek Samoobrony RP

   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem 
   organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  11. KURZELA Elżbieta,emerytka, Milanówek
   członek Samoobrony RP

   złożyła następujące oświadczenie:
   nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem 
   organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  12. RUDNICKI Mariusz Paweł,geodeta, Chotomów
   członek Samoobrony RP
   Zwolniony z obowiązku
   złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa
   państwa lub współpracy z nimi z mocy art. 7 ust.2 powołanej ustawy.

  13. STĘPIEŃ Stanisław,handlowiec, Warszawa
   członek Samoobrony RP

   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem 
   organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  14. SKOCZYLAS Dariusz,mechanik, Wola Mrokowska
   nie należy do partii politycznej

   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem 
   organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  15. MASŁOWSKI Edward,rolnik, Chotomów
   członek Samoobrony RP

   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem 
   organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  16. JĘDRYCH Wiesława,rolnik, Huta Żelechowska
   członek Samoobrony RP

   złożyła następujące oświadczenie:
   nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem 
   organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.


  Lista nr 5 Komitet Wyborczy "Prawo i Sprawiedliwość"  1. DORN Ludwik Stanisław,socjolog, Pruszków
   członek "Prawo i Sprawiedliwość"

   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem 
   organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  2. ZAWISZA Artur Wojciech,menager, Lublin
   członek "Przymierze Prawicy"

   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem 
   organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  3. PIĄTKIEWICZ Jacek Antoni,lekarz, Warszawa
   nie należy do partii politycznej

   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem 
   organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  4. PAZIEWSKA Elżbieta,polonistka, Nadarzyn
   nie należy do partii politycznej

   złożyła następujące oświadczenie:
   nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem 
   organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  5. MARKIEWICZ Katarzyna,prawnik, Warszawa
   członek "Przymierze Prawicy"

   złożyła następujące oświadczenie:
   nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem 
   organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  6. WÓJCIK Wiesław,pedagog, Piaseczno
   nie należy do partii politycznej

   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem 
   organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  7. SIERAKOWSKI Tadeusz Wojciech,prawnik, Legionowo
   członek "Porozumienie Centrum"

   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem 
   organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  8. TARCHALSKI Krzysztof Roman,inż. elektryk, Głosków
   członek "Przymierze Prawicy"

   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem 
   organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  9. DZIEWIĄTKOWSKA Izabella Teresa,nauczycielka, Kobyłka
   członek "Prawo i Sprawiedliwość"

   złożyła następujące oświadczenie:
   nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem 
   organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  10. OLSZEWSKI Dariusz,technik cukiernik, Karczew
   nie należy do partii politycznej

   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem 
   organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  11. SKOWROŃSKI Marek,ekonomista-bankowiec, Konstancin-Jeziorna
   nie należy do partii politycznej

   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem 
   organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  12. PLEŚNIARSKI Kazimierz,menager, Pruszków
   nie należy do partii politycznej

   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem 
   organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  13. PARADZIŃSKA Bożena Wanda,technik-ekonomista, Zakroczym
   nie należy do partii politycznej

   złożyła następujące oświadczenie:
   nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem 
   organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  14. TRZEŚNIEWSKI Cezary Wiktor,prawnik, Piaseczno
   nie należy do partii politycznej

   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem 
   organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  15. HAJDACKI Jacek Jan,nauczyciel, Otwock
   nie należy do partii politycznej

   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem 
   organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  16. MILCZAREK Adam Bogdan,rolnik, Mokra Wieś
   członek "Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe"

   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem 
   organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  17. SZAFRAŃSKI Marek Łukasz,technik, Wołomin
   członek "Porozumienie Centrum"

   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem 
   organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  18. KOBUSZEWSKI Jerzy,technik mechanik, Zakroczym
   nie należy do partii politycznej

   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem 
   organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  19. MARTON Tadeusz,tokarz mechanik, Zielonka
   nie należy do partii politycznej

   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem 
   organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  20. BISKUPSKI Krzysztof,lekarz, Pruszków
   członek "Porozumienie Centrum"

   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem 
   organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.


  Lista nr 6 Komitet Wyborczy PSL  1. PIECHOCIŃSKI Janusz ,ekonomista, Nowa Iwiczna
   członek PSL

   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem 
   organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  2. KRĘŹLEWICZ Antoni,pracownik samorządowy, Czosnów
   członek PSL

   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem 
   organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  3. PSZONKA Mirosław Antoni,mgr administracji, Karczew
   nie należy do partii politycznej, popierany przez PSL

   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem 
   organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  4. BŁACHNIO Antoni Janusz, lekarz medycyny , Józefów
   nie należy do partii politycznej, popierany przez PSL

   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem 
   organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  5. CHMIELEWSKA Barbara Teresa,pracownik naukowy, Konstancin
   członek PSL

   złożyła następujące oświadczenie:
   nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem 
   organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  6. ĆMIEL Robert Jacek,ogrodnik, Pogroszew Kolonia
   członek PSL

   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem 
   organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  7. GRZYB Janusz,inż. rolnik, Młochów
   członek PSL

   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem 
   organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  8. HOŁDAK Ryszard,pedagog, Błonie
   członek PSL

   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem 
   organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  9. KOLON Stanisław,rolnik, Izbica
   nie należy do partii politycznej, popierany przez PSL

   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem 
   organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  10. KRYSIK Władysław,nauczyciel, Tłuszcz
   nie należy do partii politycznej, popierany przez PSL

   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem 
   organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  11. MAKUCH Krzysztof,lekarz medycyny, Stare Babice
   nie należy do partii politycznej, popierany przez PSL

   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem 
   organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  12. MARTON Marianna Jolanta,pielęgniarka dyplomowana, Karczew
   nie należy do partii politycznej, popierana przez PSL

   złożyła następujące oświadczenie:
   nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem 
   organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  13. MUCHA Bernard Dariusz,rolnik, Toruń Dworski
   członek PSL

   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem 
   organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  14. OLECHOWSKI Adam,przedsiębiorca, Stanisławów I
   członek PSL

   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem 
   organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  15. POPIOŁEK Jacek,dziennikarz telewizyjny, Pruszków
   nie należy do partii politycznej, popierany przez PSL

   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem 
   organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  16. PRZYBYSZEWSKA Barbara,pedagog, Brwinów
   członek PSL

   złożyła następujące oświadczenie:
   nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem 
   organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  17. SIARNA Andrzej Henryk,rolnik, Załubice Stare
   członek PSL

   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem 
   organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  18. SPŁAWIŃSKI Jacek,prof. nauk medycznych, Piastów
   nie należy do partii politycznej, popierany przez PSL

   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem 
   organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  19. ŚWIDERSKI Andrzej,rzemieślnik, Kobyłka
   nie należy do partii politycznej, popierany przez PSL

   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem 
   organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  20. SIEMION Wojciech,aktor, Petrykozy
   nie należy do partii politycznej, popierany przez PSL

   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem 
   organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.


  Lista nr 7 Platforma Obywatelska  1. OKSIUTA Krzysztof Roman,poseł na Sejm RP, Słupno
   członek "Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe"

   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem 
   organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  2. HARDT Wojciech Robert,radny powiatu, Grodzisk Mazowiecki
   członek "Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe"

   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem 
   organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  3. BIELAŃSKI Roman,menadżer, Zielonka
   nie należy do partii politycznej

   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem 
   organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  4. ZIEMSKI Arkadiusz Jerzy,przedsiębiorca, Zielonka
   nie należy do partii politycznej

   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem 
   organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  5. STYPUŁKOWSKA Ewa Barbara,nauczyciel, Komorów
   nie należy do partii politycznej

   złożyła następujące oświadczenie:
   nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem 
   organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  6. ZAMOYSKI Marcin Lesław,konsultant, Łomianki
   nie należy do partii politycznej

   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem 
   organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  7. BAJ Mateusz Ryszard,dziennikarz, Góra Kalwaria
   nie należy do partii politycznej

   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem 
   organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  8. MALAROWSKI Witold,politolog, Truskaw
   członek "Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe"

   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem 
   organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  9. KAWCZYŃSKA Krystyna Maria,nauczyciel, Pruszków
   nie należy do partii politycznej

   złożyła następujące oświadczenie:
   nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem 
   organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  10. OLECHOWSKA Alicja Danuta,przedsiębiorca, Grodzisk Mazowiecki
   nie należy do partii politycznej

   złożyła następujące oświadczenie:
   nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem 
   organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  11. BARTKIEWICZ Katarzyna Barbara,filolog, Piaseczno
   nie należy do partii politycznej

   złożyła następujące oświadczenie:
   nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem 
   organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  12. MADEJAK Mikołaj,student, Legionowo
   nie należy do partii politycznej

   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem 
   organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  13. JAKUBIAK Waldemar Andrzej,przedsiębiorca, Wawrzyszew
   nie należy do partii politycznej

   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem 
   organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  14. WASILEWSKI Radomir Waldemar,student, Karczew
   członek "Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe"

   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem 
   organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  15. SOCHAN Andrzej Marian,student, Otwock
   nie należy do partii politycznej

   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem 
   organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  16. WOJCIECHOWSKI Michał Jerzy,wykładowca akademicki, Warszawa
   członek "Konserwatywno-Liberalna Partia Unia Polityki Realnej"

   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem 
   organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.


  Lista nr 8 Komitet Wyborczy Alternatywa Ruch Społeczny  1. GORYSZEWSKI Henryk Józef,prawnik, Ząbki
   członek Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego

   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem 
   organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  2. JĘCZMYK Lech,dziennikarz, Warszawa
   członek Alternatywy Ruch Społeczny

   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem 
   organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  3. SUTKOWSKI Tadeusz,lekarz, Pruszków
   członek Alternatywy Ruch Społeczny

   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem 
   organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  4. PIWOWARSKI Marcin,mgr inż. budownictwa, Wołomin
   nie należy do partii politycznej
   Zwolniony z obowiązku
   złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa
   państwa lub współpracy z nimi z mocy art. 7 ust.2 powołanej ustawy.

  5. MAGNUSZEWSKI Mariusz,handlowiec, Raszyn
   nie należy do partii politycznej
   Zwolniony z obowiązku
   złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa
   państwa lub współpracy z nimi z mocy art. 7 ust.2 powołanej ustawy.

  6. BARTOLD Jan Klaudiusz,student, Warszawa
   członek Alternatywy Ruch Społeczny
   Zwolniony z obowiązku
   złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa
   państwa lub współpracy z nimi z mocy art. 7 ust.2 powołanej ustawy.

  7. RYBAK Paweł Piotr,mechanik, Wołomin
   członek Alternatywy Ruch Społeczny
   Zwolniony z obowiązku
   złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa
   państwa lub współpracy z nimi z mocy art. 7 ust.2 powołanej ustawy.

  8. NOWAK Marek Czesław,mechanik, Wołomin
   członek Alternatywy Ruch Społeczny

   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem 
   organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  9. KUŚMIREK Wiktor Czesław,inż. budowlany, Otwock
   nie należy do partii politycznej

   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem 
   organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  10. MICHTA Andrzej,kucharz, Pruszków
   nie należy do partii politycznej

   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem 
   organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  11. TRZEBIŃSKI Konrad,technik mechanik, Warszawa
   nie należy do partii politycznej
   Zwolniony z obowiązku
   złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa
   państwa lub współpracy z nimi z mocy art. 7 ust.2 powołanej ustawy.

  12. SOBIECKI Marcin Piotr,technik elektromechanik, Zaborów
   członek Narodowego Odrodzenia Polski
   Zwolniony z obowiązku
   złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa
   państwa lub współpracy z nimi z mocy art. 7 ust.2 powołanej ustawy.

  13. ASSYUGIER Alicja,inż. budownictwa, Grodzisk Mazowiecki
   nie należy do partii politycznej

   złożyła następujące oświadczenie:
   nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem 
   organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  14. WYSOCKI Andrzej Seweryn,technik elektryk, Warszawa
   członek Alternatywy Ruch Społeczny

   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem 
   organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  15. KARCZEWSKI Ryszard,technolog maszyn, Warszawa
   członek Alternatywy Ruch Społeczny

   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem 
   organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  16. WOROWSKI Stanisław,inż. mechanik, Milanówek
   członek Stronnictwa Narodowego

   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem 
   organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  17. LEWANDOWSKI Henryk Mikołaj,technik przetwórstwa, Otwock
   członek Alternatywy Ruch Społeczny

   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem 
   organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  18. PELC Jolanta Maria,nauczycielka, Katowice
   członek Alternatywy Ruch Społeczny
   Zwolniona z obowiązku
   złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa
   państwa lub współpracy z nimi z mocy art. 7 ust.2 powołanej ustawy.

  19. BASAK Robert Artur,ślusarz, Katowice
   członek Alternatywy Ruch Społeczny
   Zwolniony z obowiązku
   złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa
   państwa lub współpracy z nimi z mocy art. 7 ust.2 powołanej ustawy.

  20. BOKSZNAJDER Anna Elżbieta,studentka, Ząbki
   nie należy do partii politycznej
   Zwolniona z obowiązku
   złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa
   państwa lub współpracy z nimi z mocy art. 7 ust.2 powołanej ustawy.  Lista nr 9 Komitet Wyborczy PWN  1. OLSZANKA Andrzej Bohdan,technik budowlany, Otwock
   członek Polskiej Wspólnoty Narodowej

   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem 
   organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  2. ŁAZUKA Zbigniew,kolejarz, Piaseczno
   członek Polskiej Wspólnoty Narodowej

   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem 
   organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  3. NOWAK Katarzyna Janina,technik ekonomista, Łódź
   członek Polskiej Wspólnoty Narodowej

   złożyła następujące oświadczenie:
   nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem 
   organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  4. PAJDAK Mirosława Jadwiga,logopeda, Łódź
   członek Polskiej Wspólnoty Narodowej

   złożyła następujące oświadczenie:
   nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem 
   organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  5. PLUTA Ryszard,mechanik, Pabianice
   członek Polskiej Wspólnoty Narodowej

   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem 
   organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  6. PYRAK Edmund,zecer, Warszawa
   członek Polskiej Wspólnoty Narodowej

   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem 
   organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  7. STRZYŻEWSKI Kazimierz,energetyk, Otwock
   członek Polskiej Wspólnoty Narodowej

   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem 
   organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  8. SZYMAŃSKA Irmina,urzędnik, Świder
   członek Polskiej Wspólnoty Narodowej

   złożyła następujące oświadczenie:
   nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem 
   organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  9. SZYMAŃSKI Jerzy,mechanik, Otwock
   członek Polskiej Wspólnoty Narodowej

   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem 
   organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  10. BEDNAREK Agnieszka,studentka, Bedoń
   Członek Polskiej Wspólnoty Narodowej
   Zwolniona z obowiązku
   złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa
   państwa lub współpracy z nimi z mocy art. 7 ust.2 powołanej ustawy.

  11. DEREK Marta Joanna,studentka, Andrespol
   członek Polskiej Wspólnoty Narodowej
   Zwolniona z obowiązku
   złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa
   państwa lub współpracy z nimi z mocy art. 7 ust.2 powołanej ustawy.  Lista nr 10 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin  1. GIERTYCH Roman Jacek,adwokat, Warszawa
   członek SN

   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem 
   organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  2. PUDŁOWSKA Grażyna Alicja,prawnik, Piaseczno
   członek PP 

   złożyła następujące oświadczenie:
   nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem 
   organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  3. NOWACKI Kazimierz,kolejarz, Piastów
   nie należy do partii politycznej

   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem 
   organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  4. STACHERA Tomasz,ekonomista, Pruszków
   członek SN

   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem 
   organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  5. ADWENT Filip Stanisław,lekarz, Grodzisk Mazowiecki
   członek PP

   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem 
   organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  6. PIWOWAR Henryka,ekonomista, Zielonka
   członek PP 

   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem 
   organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  7. DUBICKI Kazimierz,rzecznik patentowy, Pruszków
   nie należy do partii politycznej

   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem 
   organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  8. DĄBEK Jan Adam,rolnik, Józefów
   nie należy do partii politycznej

   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem 
   organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  9. SOTOMSKI Mieczysław,rolnik, Dziekanów Nowy
   członek PP

   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem 
   organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  10. KULCZYCKI Tadeusz,prawnik, Warszawa
   nie należy do partii politycznej

   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem 
   organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  11. SZCZĘŚCIK Małgorzata,ekonomista, Łomianki
   nie należy do partii politycznej

   złożyła następujące oświadczenie:
   nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem 
   organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy

  12. BRODOWSKA Wanda,urzędnik, Nowy Dwór Mazowiecki
   członek RKN

   złożyła następujące oświadczenie:
   nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem 
   organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  13. SUMKA Tadeusz,technik - mechanik, Święcice
   nie należy do partii politycznej

   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem 
   organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  14. SAWICKI Jan Włodzimierz,stolarz, Ząbki
   członek RKN

   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem 
   organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  15. DASZKIEWICZ - KRZEMIŃSKA Elżbieta,prawnik, Milanówek
   członek PP

   złożyła następujące oświadczenie:
   nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem 
   organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  16. WOJNARSKA Ludmiła,adwokat, Warszawa
   członek PP 

   złożyła następujące oświadczenie:
   nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem 
   organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  17. TARACH Stanisław,elektronik, Wołomin
   członek PP 

   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem 
   organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  18. KARPOWICZ Ryszard,emeryt, Łomianki
   nie należy do partii politycznej

   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem 
   organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  19. BRZOSTEK- PAWŁOWSKA Jolanta,informatyk, Warszawa
   członek ROP

   złożyła następujące oświadczenie:
   nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem 
   organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  20. STRZEŻEK Jan,handlowiec, Warszawa
   członek Partii Kupieckiej

   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem 
   organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.
 • Drukuj
 • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
 • Data utworzenia:17-03-2016 10:21
  Wprowadził:Bartosz Goździk