Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej nr 33 w Kielcach
Lista nr 1 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
 1. Długosz Henryk, inż. mechanik, zam. Kielce
  członek SLD
  Złożył informację w związku z kandydowaniem na posła w roku 1997 o następującej treści: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 2. Jaskiernia Jerzy Andrzej, prawnik, zam. Warszawa
  członek SLD
  Złożył informację w związku z kandydowaniem na posła w roku 1997 o następującej treści: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 3. Kizińska Bożena Maria, nauczyciel, zam. Kielce
  członek SLD
  Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świa-domym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 4. Siejka Robert, politolog, zam. Kielce
  członek SLD
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świa-domym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 5. Muszyński Mieczysław, inż. komunikacji, zam. Warszawa
  członek UP
  Złożył informację w związku z kandydowaniem na posła w roku 1997 o następującej treści: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 6. Grzebisz-Nowicka Zofia, ekonomista, zam. Warszawa
  członek SLD
  Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świa-domym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 7. Moskwa Andrzej, technik mechanik, zam. Ostrowiec Świętokrzyski
  członek KPEiR
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świa-domym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 8. Kałamaga Zdzisław, ekonomista, zam. Ostrowiec Świętokrzyski
  członek SLD
  Złożył informację w związku z kandydowaniem na posła w roku 1997 o następującej treści: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 9. Sosnowski Adam Michał, inż. mechanik, zam. Końskie
  członek SLD
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świa-domym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 10. Winiarczyk-Kossakowska Małgorzata Dorota, politolog, zam. Warszawa
  członek SLD
  Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świa-domym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 11. Michałkiewicz Henryk, mgr administracji, zam. Jędrzejów
  członek SLD
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świa-domym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 12. Piątek Janusz, technik budowlany, zam. Jędrzejów
  członek SD
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świa-domym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 13. Malinowski Grzegorz, politolog, zam. Kielce
  członek UP
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świa-domym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 14. Szejna Andrzej Jan, prawnik, zam. Warszawa
  członek SLD
  Zwolniony z obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeń-stwa państwa lub współpracy z nimi z mocy art. 7 ust. 2 powołanej ustawy.
 15. Urban Ewa, inż. transportu, zam. Skarżysko-Kamienna
  członek SLD
  Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świa-domym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 16. Jagiełło Andrzej Idzi, politolog, zam. Brody-Krynki
  członek SLD
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świa-domym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 17. Białacki Ryszard, dyplomata, zam. Kielce
  członek SLD
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świa-domym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 18. Cichecki Jerzy, technik budowlany, zam. Tuczępy
  członek SLD
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świa-domym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 19. Wójcik Aleksandra, zootechnik, zam. Wolica
  członek PLD
  Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świa-domym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 20. Cichoń Eugeniusz, nauczyciel, zam. Skarżysko-Kamienna
  członek SLD
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świa-domym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 21. Milcarz Henryk Mieczysław, ekonomista, zam. Zabłocie
  członek SLD
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świa-domym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 22. Kargul Izabela Edyta, pielęgniarka, zam. Ostrowiec Świętokrzyski
  nie należy do partii politycznej
  Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świa-domym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 23. Kozłowska Alicja Sabina, nauczyciel, zam. Kielce
  członek UP
  Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świa-domym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 24. Wyciszkiewicz Barbara, nauczyciel, zam. Łopuszno
  członek SLD
  Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świa-domym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 25. Grabalski Józef Franciszek, technik rolnik, zam. Włoszczowa
  członek SLD
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świa-domym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 26. Jędrzejewska Krystyna, rolnik, zam. Wolica
  członek SLD
  Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świa-domym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 27. Oszmiana Izabela, położna, zam. Pińczów
  członek SLD
  Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świa-domym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 28. Ścisłowska Irena, psycholog, zam. Włoszczowa
  członek SLD
  Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świa-domym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 29. Dulnik Marcin Jan, student, zam. Kielce
  członek SLD
  Zwolniony z obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeń-stwa państwa lub współpracy z nimi z mocy art. 7 ust. 2 powołanej ustawy.
 30. Brociek-Zych Romualda Renata, redaktor wydawniczy, zam. Warszawa
  członek SLD
  Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świa-domym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 31. Gonciarz Mirosław, technik elektronik, zam. Skarżysko-Kamienna
  członek SLD
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świa-domym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
Lista nr 2 Koalicyjny Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność Prawicy
 1. Bartosz Waldemar Józef, psycholog, zam. Jędrzejów
  członek RS AWS
  Złożył informację w związku z kandydowaniem na posła w roku 1997 o następującej treści: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym wpółpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 2. Dojka Marian, dr inż. chemik, zam. Tarnobrzeg
  członek ZCHN
  Złożył informację w związku z objęciem funkcji wicewojewody świętokrzyskiego w roku 1999 o następującej ttreści: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym wpółpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 3. Głowacki Stanisław Zygmunt, mechanik, zam. Skarżysko-Kamienna
  członek RS AWS
  Złożył informację w związku z kandydowaniem na posła w roku 1997 o następującej treści: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym wpółpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 4. Walendzik Grzegorz, dr inż. chemik, zam. Starachowice
  członek RS AWS
  Złożył informację w związku z kandydowaniem na posła w roku 1997 o następującej treści: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym wpółpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 5. Majcherski Cezary, specjalista marketingowy, zam. Skarżysko-Kamienna
  członek PPChD
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym wpółpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 6. Oraniec Jan, tech. mechanik, zam. Wólka Lipowa
  nie należy do partii politycznej 
  popierany przez ZCHN
  Złożył informację w związku z kandydowaniem na posła w roku 1997 o następującej treści: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym wpółpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 7. Solecki Krzysztof, inż. ochrony środowiska, zam. Kurzelów
  członek RS AWS
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym wpółpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 8. Warzecha Wiesław Marek, mgr inż. budownictwa, zam. Sandomierz
  członek PPChD
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym wpółpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 9. Zioło Zbigniew Jan, lekarz medycyny, zam. Tuczępy
  nie należy do partii politycznej 
  popierany przez RS AWS
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym wpółpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 10. Śliwa Bogdan Jan, tech. ekonomii, zam. Radoszyce
  członek ZCHN
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym wpółpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 11. Warszawski Michał, student, zam. Kielce
  członek RS AWS
  Zwolniony z obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi z mocy art.. 7 ust. 2 powołanej ustawy.
 12. Proksa Ryszard Andrzej, nauczyciel, zam. Ostrowiec Świętokrzyski
  członek RS AWS
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym wpółpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 13. Zaręba Łukasz Andrzej, student, zam. Kielce
  nie należy do partii politycznej 
  popierany przez ZCHN
  Zwolniony z obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi z mocy art.. 7 ust. 2 powołanej ustawy.
 14. Kwitek Marek, nauczyciel, zam. Sandomierz
  członek RS AWS
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym wpółpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 15. Judasz Jolanta Zuzanna, przedsiębiorca, zam. Samsonów Piechotne
  nie należy do partii politycznej
  popierana przez RS AWS
  Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym wpółpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 16. Puk Jerzy, przedsiębiorca, zam. Pińczów
  nie należy do partii politycznej
  popierany przez RS AWS
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym wpółpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 17. Sułko Kazimierz, nauczyciel akademicki, zam. Kielce
  członek RS AWS
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym wpółpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 18. Kajderowicz Kazimierz Tadeusz, weterynarz, zam. Oleśnica
  członek RS AWS
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym wpółpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 19. Chlewicki Bogusław, rolnik, zam. Huta Podłysica
  członek RS AWS
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym wpółpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 20. Szeląg Ryszard Aleksander, rolnik, zam. Obrazów
  członek RS AWS
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym wpółpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 21. Szafrański Antoni, emeryt, zam. Kielce
  członek KPN
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym wpółpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 22. Gliwińska-Wójtowicz Aneta Monika, instruktor teletransmisji, zam. Kielce
  nie należy do partii politycznej
  popierana przez RS AWS
  Zwolniona z obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi z mocy art.. 7 ust. 2 powołanej ustawy.
Lista nr 3 Komitet Wyborczy Unii Wolności
 1. Kruzel Andrzej Jan, inż. energetyk, zam. Staszów
  członek Unii Wolności
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym wpółpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 2. Bobiński Andrzej Jarosław, inż. metalurg, zam. Kielce
  członek Unii Wolności
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym wpółpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 3. Oracz Marian Zdzisław, inż. chemik, zam. Skarżysko-Kamienna
  członek Unii Wolności
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym wpółpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 4. Bednarski Leszek Zdzisław, mgr inż. rolnik, zam. Końskie
  członek Unii Wolności
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym wpółpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 5. Gościński Władysław, inż. mechanik, zam. Dziurów
  członek Unii Wolności
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym wpółpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 6. Cymbalista Barbara Ewa, nauczyciel, zam. Ożarów
  członek Unii Wolności
  Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym wpółpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 7. Malarczyk Grzegorz Jan, prawnik, zam. Piekoszów
  członek Unii Wolności
  Zwolniony z obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi z mocy art.. 7 ust. 2 powołanej ustawy.
 8. Przysucha Mirosław Marek, inż. mechanik, zam. Ostrowiec Świętokrzyski
  członek Unii Wolności
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym wpółpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 9. Kościołek Andrzej Artur, nauczyciel akademicki, zam. Kielce
  członek Unii Wolności
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym wpółpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 10. Łyczkowski Jarosław Paweł, ekonomista, zam. Starachowice
  członek Unii Wolności
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym wpółpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 11. Król Małgorzata Teresa, inż. elektryk, zam. Kielce
  członek Unii Wolności
  Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym wpółpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 12. Piwnik Teresa Zofia, architekt, zam. Podkowa Leśna
  członek Unii Wolności
  Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym wpółpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 13. Sławiński Krzysztof Leon, ekonomista, zam. Zachełmie
  członek Unii Wolności
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym wpółpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 14. Iwańska Dorota Kamila, studentka, zam. Kielce
  członek Unii Wolności
  Zwolniona z obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi z mocy art.. 7 ust. 2 powołanej ustawy.
 15. Nowak Jolanta, nauczycielka, zam. Starachowice
  członek Unii Wolności
  Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym wpółpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 16. Pikulski Mieczysław, inż. mechanik, zam. Pińczów
  członek Unii Wolności
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym wpółpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 17. Gadawski Leszek Wojciech, przedsiębiorca, zam. Busko-Zdrój
  członek Unii Wolności
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym wpółpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 18. Cupryjak-Socha Andrzej, nauczyciel, zam. Busko-Zdrój
  członek Unii Wolności
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym wpółpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 19. Nawrot Adam, ekonomista, zam. Kielce
  członek Unii Wolności
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym wpółpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 20. Buczkowski Rafał Marian, student, zam. Śniekozy
  członek Unii Wolności
  Zwolniony z obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi z mocy art.. 7 ust. 2 powołanej ustawy.
 21. Dulęba Wojciech Przybysław, hydrogeolog, zam. Kamionki
  członek Unii Wolności
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym wpółpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 22. Panek Mirella Anna, studentka, zam. Kraków
  członek Unii Wolności
  Zwolniona z obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi z mocy art.. 7 ust. 2 powołanej ustawy.
 23. Szaginian Grigor, lekarz psychiatra, zam. Ostrowiec Świętokrzyski
  członek Unii Wolności
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym wpółpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 24. Hajdamowicz Krzysztof Zbigniew, student, zam. Kielce
  członek Unii Wolności
  Zwolniony z obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi z mocy art.. 7 ust. 2 powołanej ustawy.
Lista nr 4 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
 1. Cepil Józef, inż. rolnik, zam. Brzostków
  członek Samoobrony Rzeczypospolitej Polskiej
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym wpółpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 2. Potrzeszcz Jarosław, rolnik, zam. Rzepin
  członek Samoobrony Rzeczypospolitej Polskiej
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym wpółpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 3. Kucmin Andrzej, inż. rolnik, zam. Kazimierza Wielka
  członek Samoobrony Rzeczypospolitej Polskiej
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym wpółpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 4. Sułek Leszek, ekonomista, zam. Ostrowiec Świętokrzyski
  członek Samoobrony Rzeczypospolitej Polskiej
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym wpółpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 5. Dalczyński Stanisław, nauczyciel, zam. Gace Słupieckie
  członek Samoobrony Rzeczypospolitej Polskiej
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym wpółpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 6. Nowak Zbigniew, przedsiębiorca, zam. Pińczów
  nie należy do partii politycznej
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym wpółpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 7. Łodejski Stanisław, tech. budowlany, zam. Kielce
  członek Forum Emerytów i Rencistów
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym wpółpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 8. Cichoń Roman, pocztowiec, zam. Jałowęsy
  członek Samoobrony Rzeczypospolitej Polskiej
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym wpółpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 9. Jach Stanisław, przedsiębiorca budowlany, zam. Jędrzejów
  członek Samoobrony Rzeczypospolitej Polskiej
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym wpółpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 10. Kądzielawa Izabela Sabina, bibliotekarka, zam. Oleśnica
  członek Forum Emerytów i Rencistów
  Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym wpółpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 11. Niewiadomski Jan, ekonomista, zam. Ostrowiec Świętokrzyski
  członek Samoobrony Rzeczypospolitej Polskiej
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym wpółpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 12. Kargul Piotr, rolnik, zam. Tomaszów k. Opatowa
  członek Samoobrony Rzeczypospolitej Polskiej
  Zwolniony z obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi z mocy art.. 7 ust. 2 powołanej ustawy.
 13. Kocia Grzegorz, inż. rolnik, zam. Skarżysko Kościelne
  członek Samoobrony Rzeczypospolitej Polskiej
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym wpółpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 14. Mazur Krzysztof, rolnik, zam. Połaniec
  członek Samoobrony Rzeczypospolitej Polskiej
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym wpółpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 15. Nadolski Tadeusz Ryszard, politolog, zam. Kielce
  członek Forum Emerytów i Rencistów
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym wpółpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 16. Hołody Janina, inż. rolnik, zam. Włostów
  członek Samoobrony Rzeczypospolitej Polskiej
  Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym wpółpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 17. Krypel Marian Robert, rolnik, zam. Kamienna
  członek Samoobrony Rzeczypospolitej Polskiej
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym wpółpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 18. Dziedzic Lech, ekonomista, zam. Kielce
  nie należy do partii politycznej
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym wpółpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 19. Jelonek Jan Adam, rolnik, zam. Julianów
  członek Samoobrony Rzeczypospolitej Polskiej
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym wpółpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 20. Ginał Henryk, rolnik, zam. Zbelutka Stara
  członek Samoobrony Rzeczypospolitej Polskiej
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym wpółpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 21. Łukawski Wacław Janusz, tech. elektronik, zam. Sandomierz
  nie należy do partii politycznej
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym wpółpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 22. Bukała Ryszard, handlowiec, zam. Ostrowiec Świętokrzyski
  członek Samoobrony Rzeczypospolitej Polskiej
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym wpółpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 23. Zimnicki Mieczysław, ekonomista, zam. Kielce
  członek Forum Emerytów i Rencistów
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym wpółpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 24. Duda Jan Bolesław, tech.elektryk, zam. Kielce
  członek Forum Emerytów i Rencistów
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym wpółpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 25. Popiel Jan, rolnik, zam. Kaliga
  członek Samoobrony Rzeczypospolitej Polskiej
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym wpółpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 26. Adamczyk Marianna Zofia, tech. ekonomista, zam. Kielce
  nie należy do partii politycznej
  Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym wpółpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 27. Głowacz Stefan, ekonomista, zam. Ostrowiec Świętokrzyski
  nie należy do partii politycznej
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym wpółpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 28. Pawlik Henryk, rolnik, zam. Żydówek
  członek Samoobrony Rzeczypospolitej Polskiej
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym wpółpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 29. Koprowski Eugeniusz, politolog, zam. Kielce
  nie należy do partii politycznej
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym wpółpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
Lista nr 5 Komitet Wyborczy "Prawo i Sprawiedliwość"
 1. Gosiewski Przemysław Edgar, prawnik, zam. Warszawa
  członek "Prawo i Sprawiedliwość"
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym wpółpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 2. Bujak Tomasz Adam, lekarz neurolog, zam. Kielce
  członek Przymierza Prawicy
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym wpółpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 3. Żmuda Tadeusz Kazimierz, politolog, zam. Staszów
  członek Ruchu Społecznego AWS
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym wpółpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 4. Wołowiec Jacek Marian, nauczyciel, zam. Kielce
  członek Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym wpółpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 5. Zgadzajski Mirosław Tomasz, nauczyciel, zam. Ostrowiec Świętokrzyski
  członek Przymierza Prawicy
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym wpółpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 6. Skibiński Janusz Bolesław, nauczyciel, zam. Starachowice
  nie należy do partii politycznej
  popierany przez "Prawo i Sprawiedliwość"
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym wpółpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 7. Olendzka Halina Bronisława, lekarz medycyny, zam. Bieliny
  nie należy do partii politycznej
  Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym wpółpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 8. Popiołek Marian, lekarz weterynarii, zam. Skarżysko-Kamienna
  członek Ruchu Odbudowy Polski
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym wpółpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 9. Kubik Marian, księgarz, zam. Kielce
  członek Ruchu Społecznego AWS
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym wpółpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 10. Klikowicz Bogdan Stanisław, nauczyciel, zam. Kielce
  nie należy do partii politycznej
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym wpółpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 11. Mierzyński Janusz Ludwik, przedsiębiorca, zam. Starachowice
  członek Ruchu Odbudowy Polski
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym wpółpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 12. Jachimkowska Teresa Elżbieta, nauczyciel, zam. Opatów
  nie należy do partii politycznej
  Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym wpółpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 13. Olechowski Adam Andrzej, lekarz medycyny, zam. Staszów
  członek Ruchu Społecznego AWS
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym wpółpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 14. Kandefer Krzysztof, politolog, zam. Sandomierz
  nie należy do partii politycznej
  popierany przez "Prawo i Sprawiedliwość"
  Zwolniony z obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi z mocy art.. 7 ust. 2 powołanej ustawy.
 15. Piwowarczyk Marian Bogusław, ślusarz, zam. Włoszczowa
  członek Ruchu Odbudowy Polski
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym wpółpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 16. Zdunek Andrzej Włodzimierz, nauczyciel, zam. Końskie
  nie należy do partii politycznej
  popierany przez "Prawo i Sprawiedliwość"
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym wpółpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 17. Majsak Wojciech Stanisław, ekonomista, zam. Sandomierz
  członek Porozumienia Centrum
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym wpółpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 18. Szczeciński Dobromir Paweł, lekarz medycyny, zam. Bukowa
  nie należy do partii politycznej
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym wpółpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 19. Bogus Zygmunt, rzecznik patentowy, zam. Skarżysko-Kamienna
  członek Porozunmienia Centrum
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym wpółpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 20. Pożoga Stanisław Marian, nauczyciel, zam. Kunów
  nie należy do partii politycznej
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym wpółpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 21. Samson Ewa, nauczyciel, zam. Końskie
  członek Ruchu Odbudowy Polski
  Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym wpółpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 22. Olszewski Jerzy Antoni, kupiec, zam. Ostrowiec Świętokrzyski
  członek Ruchu Odbudowy Polski
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym wpółpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 23. Antolski Zdzisław Henryk, dziennikarz, zam. Kielce
  członek Przymierza Prawicy
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym wpółpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 24. Sulgostowska Monika Iwona, specjalista ds. marketingu, zam. Skarżysko-Kamienna
  nie należy do partii politycznej
  Zwolniona z obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi z mocy art.. 7 ust. 2 powołanej ustawy.
 25. Włosowicz Jacek Władysław, ekonomista, zam. Kielce
  nie należy do partii politycznej
  popierany przez "Prawo i Sprawiedliwość"
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym wpółpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
Lista nr 6 Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe skrót nazwy: Komitet Wyborczy PSL
 1. Szczepańczyk Józef, geodeta, zam. Bodzentyn
  członek Polskiego Stronnictwa Ludowego
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świa-domym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 2. Adamczyk Mieczysław, pracownik administracji, zam. Busko-Zdrój
  członek Polskiego Stronnictwa Ludowego
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świa-domym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 3. Basiak Wiesław Roman, pracownik administracji, zam. Radoszyce
  członek Polskiego Stronnictwa Ludowego
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świa-domym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 4. Błasiak Janina Jadwiga, inż. rolnik, zam. Boleścice
  członek Polskiego Stronnictwa Ludowego
  Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świa-domym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 5. Błażejewska Stanisława Celina, ekonomista, zam. Staszów
  członek Polskiego Stronnictwa Ludowego
  Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świa-domym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 6. Bomba Paweł Szczepan, rolnik, zam. Broniszów
  nie należy do partii politycznej
  popierany przez Polskie Stronnictwo Ludowe
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świa-domym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 7. Borek Jan, prawnik, zam. Opatów
  członek Polskiego Stronnictwa Ludowego
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świa-domym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 8. Bugaj Leszek Ryszard, inż. rolnik, zam. Świrna
  członek Polskiego Stronnictwa Ludowego
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świa-domym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 9. Dąbrowski Dariusz Sławomir, nauczyciel, zam. Ostrożanka
  członek Polskiego Stronnictwa Ludowego
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świa-domym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 10. Gałka Jan, przedsiębiorca budowlany, zam. Ostrowiec Świętokrzyski
  członek Polskiego Stronnictwa Ludowego
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świa-domym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 11. Gierada Ignacy, inż. budownictwa, zam. Chybice
  członek Polskiego Stronnictwa Ludowego
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świa-domym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 12. Gradowski Janusz Edward, inż. mechanik, zam. Warszawa
  nie należy do partii politycznej
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świa-domym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 13. Korycki Ryszard Marian, handlowiec, zam. Skarżysko-Kamienna
  członek Polskiego Stronnictwa Ludowego
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świa-domym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 14. Kotowski Kazimierz Jerzy, inż. rolnik, zam. Opatów
  członek Polskiego Stronnictwa Ludowego
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świa-domym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 15. Latała Jacek Edward, lekarz, zam. Kielce
  członek Polskiego Stronnictwa Ludowego
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świa-domym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 16. Masternak Stanisław Kazimierz, rolnik, zam. Skrzypaczowice
  członek Polskiego Stronnictwa Ludowego
  Złożył informację w związku z kandydowaniem na posła w roku 1997 o następującej treści: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 17. Moskal Bogusław, inż. górnik, zam. Starochęciny
  członek Polskiego Stronnictwa Ludowego
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świa-domym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 18. Moskwa Jan, pracownik administracji, zam. Pińczów
  członek Polskiego Stronnictwa Ludowego
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świa-domym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 19. Pacak Stefan, pracownik administracji, zam. Cierchy
  członek Polskiego Stronnictwa Ludowego
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świa-domym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 20. Pałys Adam Antoni, inż. rolnik, zam. Solec-Zdrój
  członek Polskiego Stronnictwa Ludowego
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świa-domym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 21. Pawlak Mirosław Antoni, nauczyciel, zam. Mierzawa
  członek Polskiego Stronnictwa Ludowego
  Złożył informację w związku z kandydowaniem na posła w roku 1997 o następującej treści: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 22. Popczyk-Ficek Wanda Anna, nauczyciel, zam. Komorniki
  członek Polskiego Stronnictwa Ludowego
  Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świa-domym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 23. Przywała Edward, przedsiębiorca budowlany, zam. Chęciny
  członek Polskiego Stronnictwa Ludowego
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świa-domym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 24. Siekierski Czesław, pracownik naukowy, zam. Warszawa
  członek Polskiego Stronnictwa Ludowego
  Złożył informację w związku z kandydowaniem na posła w roku 1997 o następującej treści: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 25. Sikora Henryk Adam, lekarz, zam. Skarżysko-Kamienna
  członek Polskiego Stronnictwa Ludowego
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świa-domym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 26. Sobierajski Jerzy Szczepan, doradca handlowy, zam. Kielce
  nie należy do partii politycznej
  popierany przez Polskie Stronnictwo Ludowe
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świa-domym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 27. Sokal Maria Helena, inż. rolnik, zam. Sandomierz
  nie należy do partii politycznej
  popierana przez Polskie Stronnictwo Ludowe
  Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świa-domym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 28. Sowiar Wiesław, lekarz, zam. Busko-Zdrój
  członek Zieloni Rzeczpospolitej Polskiej
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świa-domym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 29. Szlufik Dorota Alicja, pielęgniarka, zam. Kielce
  nie należy do partii politycznej
  popierana przez Polskie Stronnictwo Ludowe
  Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świa-domym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 30. Trzaska Waldemar, inż. rolnik, zam. Krzyszkowice
  członek Polskiego Stronnictwa Ludowego
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świa-domym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 31. Wojtczak Cezary Jerzy, rzemieślnik, zam. Wola Kopcowa
  nie należy do partii politycznej
  popierany przez Polskie Stronnictwo Ludowe
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świa-domym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 32. Zamojski Ryszard Aleksander, inż. mechanik, zam. Kielce
  członek Polskiego Stronnictwa Ludowego
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świa-domym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
Lista nr 7 Komitet Wyborczy Wyborców Platforma Obywatelska skrót nazwy: Platforma Obywatelska
 1. Grzegorek Krzysztof, lekarz medycyny, zam. Skarżysko-Kamienna
  nie należy do partii politycznej
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozu-mieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 2. Wiśniewski Wojciech, przedsiębiorca, zam. Ostrowiec Świętokrzyski
  nie należy do partii politycznej
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świa-domym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 3. Miodowicz Konstanty, etnograf, zam. Busko-Zdrój
  członek SKL
  Złożył informację w związku z kandydowaniem na posła w roku 1997 o następującej treści: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 4. Zieliński Tadeusz, ekonomista, zam. Starachowice
  nie należy do partii politycznej
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świa-domym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 5. Słowiński Jacek, inżynier mechanik, zam. Kornica
  nie należy do partii politycznej
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świa-domym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 6. Bieroński Grzegorz, student, zam. Czostków
  nie należy do partii politycznej
  Zwolniony z obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeń-stwa państwa lub współpracy z nimi z mocy art. 7 ust. 2 powołanej ustawy.
 7. Sałacki Władysław, lekarz medycyny, zam. Oleszno
  nie należy do partii politycznej
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świa-domym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 8. Omasta Marek, przedsiębiorca, zam. Pińczów
  nie należy do partii politycznej
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świa-domym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 9. Madej Mirosław, lekarz medycyny, zam. Lisów
  nie należy do partii politycznej
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świa-domym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 10. Zych Adam, nauczyciel akademicki, zam. Kielce
  nie należy do partii politycznej
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świa-domym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 11. Wrzałka Zdzisław, przedsiębiorca, zam. Kielce
  nie należy do partii politycznej
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świa-domym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 12. Korban Dariusz, przedsiębiorca, zam. Kielce
  nie należy do partii politycznej
  Zwolniony z obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeń-stwa państwa lub współpracy z nimi z mocy art. 7 ust. 2 powołanej ustawy.
 13. Pieńkowski Grzegorz, pracownik naukowy - geolog, zam. Warszawa
  członek SKL
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świa-domym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 14. Jakubowski Zenon, historyk, zam. Rykoszyn
  nie należy do partii politycznej
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świa-domym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 15. Ciepły Arkadiusz, inżynier mechanik, zam. Sandomierz
  nie należy do partii politycznej
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świa-domym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 16. Krawiec Tomasz, specjalista ds. marketingu, zam. Kielce
  nie należy do partii politycznej
  Zwolniony z obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeń-stwa państwa lub współpracy z nimi z mocy art. 7 ust. 2 powołanej ustawy.
 17. Hnatko Marian, ekonomista, zam. Kielce
  nie należy do partii politycznej
  Zwolniony z obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeń-stwa państwa lub współpracy z nimi z mocy art. 7 ust. 2 powołanej ustawy.
 18. Bilewicz Wojciech, nauczyciel, zam. Jędrzejów
  nie należy do partii politycznej
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świa-domym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 19. Kwapisiewicz Barbara, ekonomistka, historyk sztuki, zam. Kielce
  członek UPR
  Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świa-domym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
Lista nr 8 Komitet Wyborczy Alternatywa Ruch Społeczny
 1. Olszewski Mariusz Jacek, dziennikarz, zam. Kielce
  nie należy do partii politycznej
  Złożył informację w związku z kandydowaniem na posła w roku 1997 o następującej treści: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 2. Chyłek Andrzej, mgr pedagogiki pracy, zam. Warszawa
  członek KPN - Ojczyzna
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świa-domym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 3. Sikora Tadeusz, nauczyciel, zam. Skarżysko Kamienna
  nie należy do partii politycznej
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świa-domym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 4. Paciura Zdzisław, lekarz, zam. Staszów
  nie należy do partii politycznej
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świa-domym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 5. Stępniewski Krzysztof Tadeusz, nauczyciel, zam. Kielce
  nie należy do partii politycznej
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świa-domym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 6. Wójcik Tadeusz Henryk, tech. mechanik, zam. Kielce
  nie należy do partii politycznej
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świa-domym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 7. Świeca Marianna, pielęgniarka, zam. Jędrzejów
  nie należy do partii politycznej
  Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świa-domym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 8. Berens Wacław Ryszard, lekarz, zam. Kielce
  nie należy do partii politycznej
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świa-domym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 9. Fudalewski Jerzy, górnik, zam. Janik
  nie należy do partii politycznej
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świa-domym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 10. Karcz Anna Maria, tech. optyk okularowy, zam. Działoszyce
  nie należy do partii politycznej
  Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świa-domym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 11. Łazarczyk Czesław, mistrz blacharstwa, zam. Gustawów
  członek Krajowego Porozumienia Emerytów i Rencistów RP
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świa-domym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy
 12. Gruszczyński Włodzimierz, ekonomista, zam. Kielce
  członek Stronnictwa Narodowego
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świa-domym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 13. Sajnóg Grzegorz Julian, tokarz, zam. Wąchock
  nie należy do partii politycznej
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świa-domym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 14. Woś Tadeusz Janusz, elektryk, zam. Suchedniów
  nie należy do partii politycznej
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świa-domym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 15. Kasperek Jerzy, prawnik, zam. Kielce
  członek PSL- Mikołajczykowskie
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świa-domym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 16. Iwanek Mirosław Witold, nauczyciel, zam. Kielce
  członek PSL- Mikołajczykowskie
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świa-domym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 17. Nowak Dariusz, politolog, zam. Starachowice
  nie należy do partii politycznej
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świa-domym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 18. Domagała Jerzy Ryszard, tech. budowlany, zam. Kielce
  członek PSL- Mikołajczykowskie
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świa-domym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 19. Jakubanis Michał Stanisław, tech. mechanik, zam. Jędrzejów
  nie należy do partii politycznej
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świa-domym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 20. Kuśmierz Zdzisław Seweryn, mgr inż. budownictwa lądowego, zam. Kielce
  nie należy do partii politycznej
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świa-domym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 21. Szarek Sławomir Aleksander, inż. elektronik, zam. Kielce
  członek Stronnictwa Narodowego
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świa-domym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 22. Pawłowski Adam Robert, przedsiębiorca, zam. Wrzosy
  nie należy do partii politycznej
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świa-domym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 23. Adamczyk Karol Piotr, student, zam. Parszów
  członek Polskiej Partii Ekologicznej Zielonych
  Zwolniony z obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeń-stwa państwa lub współpracy z nimi z mocy art. 7 ust. 2 powołanej ustawy.
 24. Pęksyk Zygmunt Ryszard, tech. mechanik, zam. Kielce
  nie należy do partii politycznej
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świa-domym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 25. Zarzycki Jacek, pracownik socjalny, zam. Skarżysko Kamienna
  nie należy do partii politycznej
  Zwolniony z obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeń-stwa państwa lub współpracy z nimi z mocy art. 7 ust. 2 powołanej ustawy.
 26. Pająk Janusz, tech. ekonomista, zam. Kielce
  nie należy do partii politycznej
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świa-domym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 27. Wajs Olaf Andrzej, pracownik umysłowy, zam. Nowy Korczyn
  nie należy do partii politycznej
  Zwolniony z obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeń-stwa państwa lub współpracy z nimi z mocy art. 7 ust. 2 powołanej ustawy.
 28. Adamczyk Grzegorz, lekarz, zam. Ostrowiec Świętokrzyski
  nie należy do partii politycznej
  Zwolniony z obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeń-stwa państwa lub współpracy z nimi z mocy art. 7 ust. 2 powołanej ustawy.
 29. Pluta Janusz Andrzej, leśnik, zam. Wąchock
  nie należy do partii politycznej
  Zwolniony z obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeń-stwa państwa lub współpracy z nimi z mocy art. 7 ust. 2 powołanej ustawy.
 30. Nowocień Grzegorz, tech. budowlany, zam. Jeleniów
  nie należy do partii politycznej
  Zwolniony z obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeń-stwa państwa lub współpracy z nimi z mocy art. 7 ust. 2 powołanej ustawy.
 31. Jończyk Przemysław, piekarz, zam. Bartków
  nie należy do partii politycznej
  Zwolniony z obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeń-stwa państwa lub współpracy z nimi z mocy art. 7 ust. 2 powołanej ustawy.
Lista nr 10 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
 1. Wierzejski Wojciech, dziennikarz, zam. Biała Podlaska
  członek LPR
  Zwolniony z obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeń-stwa państwa lub współpracy z nimi z mocy art. 7 ust. 2 powołanej ustawy.
 2. Szyszkowski Stanisław, rolnik, zam. Krajno II
  członek PP
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świa-domym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 3. Kozdrach Marek, przedsiębiorca, zam. Skarżysko-Kamienna
  nie należy do partii politycznej
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świa-domym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 4. Nowak Lucjana Elżbieta, nauczycielka, zam. Starachowice
  nie należy do partii politycznej
  Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świa-domym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 5. Piłat Zenon Tadeusz, nauczyciel, zam. Jędrzejów
  nie należy do partii politycznej
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świa-domym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 6. Żur Barbara, ekonomistka, zam. Kielce
  członek SN
  Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świa-domym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 7. Ameryk Paweł Walenty, nauczyciel, zam. Włoszczowa
  nie należy do partii politycznej
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świa-domym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 8. Miklasiński Jan Marian, handlowiec, zam. Kielce
  nie należy do partii politycznej
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świa-domym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 9. Słowik Michał Lech, handlowiec, zam. Iwaniska
  nie należy do partii politycznej
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świa-domym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 10. Barańska Joanna Dorota, handlowiec, zam. Kielce
  nie należy do partii politycznej
  Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świa-domym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 11. Kowal Kazimierz Adam, inż. elektronik, zam. Sandomierz
  nie należy do partii politycznej
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świa-domym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 12. Garstka Antoni Czesław, rzecznik patentowy, zam. Tumlin-Węgle
  nie należy do partii politycznej
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świa-domym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 13. Lipski Tadeusz Gabriel, inż. rolnik, zam. Kielce
  członek SN
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świa-domym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 14. Rutkiewicz Władysław, elektryk, zam. Kielce
  nie należy do partii politycznej
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świa-domym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 15. Smurzyński Kazimierz, inż. mechanik, zam. Kielce
  nie należy do partii politycznej
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świa-domym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 16. Górecka Teresa Jadwiga, technik protetyk, zam. Samsonów Ciągłe
  nie należy do partii politycznej
  Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świa-domym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 17. Pająk Renata Mieczysława, nauczycielka, zam. Kielce
  nie należy do partii politycznej
  Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świa-domym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 18. Kotwica Zbigniew Mariusz, informatyk, zam. Kielce
  nie należy do partii politycznej
  Zwolniony z obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeń-stwa państwa lub współpracy z nimi z mocy art. 7 ust. 2 powołanej ustawy.
 19. Kozłowska Jadwiga, nauczycielka, zam. Jędrzejów
  nie należy do partii politycznej
  Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świa-domym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 20. Zawadzki Tomasz Gerard, student, zam. Kielce
  nie należy do partii politycznej
  Zwolniony z obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeń-stwa państwa lub współpracy z nimi z mocy art. 7 ust. 2 powołanej ustawy.
 21. Kulas Karol, student, zam. Teodorowo
  nie należy do partii politycznej
  Zwolniony z obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeń-stwa państwa lub współpracy z nimi z mocy art. 7 ust. 2 powołanej ustawy.
 22. Biernacki Robert, specjalista do spraw marketingu, zam. Kielce
  nie należy do partii politycznej
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świa-domym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 23. Wyrozumski Jan Tadeusz, przedsiębiorca, zam. Kielce
  nie należy do partii politycznej
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świa-domym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 24. Dorobek Grzegorz Piotr, student, zam. Radoszyce
  nie należy do partii politycznej
  Zwolniony z obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeń-stwa państwa lub współpracy z nimi z mocy art. 7 ust. 2 powołanej ustawy.
 25. Szczepaniak Robert Łukasz, student, zam. Wiśniówka
  członek SN
  Zwolniony z obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeń-stwa państwa lub współpracy z nimi z mocy art. 7 ust. 2 powołanej ustawy.
 26. Buras Jacenty Marian, złotnik, zam. Pożogi
  nie należy do partii politycznej
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świa-domym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 27. Sendecki Eugeniusz Mieczysław, lekarz, zam. Lublin
  członek SN
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świa-domym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
Lista nr 14 Komitet Wyborczy Polska Partia Socjalistyczna
 1. Łukasiewicz Robert Józef, stomatolog, zam. Kielce
  członek PPS
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świa-domym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 2. Krzeszowski Zenon, ekonomista, zam. Starachowice
  nie należy do partii politycznej
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świa-domym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 3. Purtak Władysław, inż. mechanik, zam. Końskie
  członek PPS
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świa-domym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 4. Brzeziński Zdzisław, historyk, zam. Kielce
  członek PPS
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świa-domym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 5. Steczeń Andrzej Stanisław, inż. metalurg, zam. Kielce
  członek PPS
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świa-domym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 6. Taniewski Krzysztof Szczepan, mgr administracji, zam. Ostrowiec Świętokrzyski
  członek PPS
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świa-domym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 7. Dziopa Jerzy, nauczyciel, zam. Jędrzejów
  nie należy do partii politycznej
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świa-domym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 8. Libera Antoni, agent ubezpieczeniowy, zam. Kielce
  członek PPS
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świa-domym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 9. Krzos Tadeusz, technik odlewnik, zam. Starachowice
  członek PPS
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świa-domym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 10. Młynarczyk Zbigniew, nauczyciel, zam. Radoszyce
  członek PPS
  Zwolniony z obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeń-stwa państwa lub współpracy z nimi z mocy art. 7 ust. 2 powołanej ustawy.
 11. Marszałek Bronisław, informatyk, zam. Kielce
  członek PPS
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świa-domym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 12. Zawłocki Jan Andrzej, blacharz samochodowy, zam. Kielce
  członek PPS
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świa-domym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 13. Kopiec Jakub, student, zam. Kielce
  członek PPS
  Zwolniony z obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeń-stwa państwa lub współpracy z nimi z mocy art. 7 ust. 2 powołanej ustawy.
 14. Wójcik Maciej, student, zam. Kielce
  członek PPS
  Zwolniony z obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeń-stwa państwa lub współpracy z nimi z mocy art. 7 ust. 2 powołanej ustawy.
 15. Kupis Adam Eugeniusz, rolnik, zam. Skowronno
  członek PPS
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świa-domym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 16. Gałczewski Stanisław Andrzej, technik rolnik, zam. Jędrzejów
  członek PPS
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świa-domym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 17. Strojny Paweł, student, zam. Niemścice
  członek PPS
  Zwolniony z obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeń-stwa państwa lub współpracy z nimi z mocy art. 7 ust. 2 powołanej ustawy.
 • Drukuj
 • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
 • Data utworzenia:17-03-2016 10:22
  Wprowadził:Bartosz Goździk