Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej nr 34 w Elblągu
Lista nr 1. Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

  1. Gintowt-Dziewałtowski Witold Józef, ekonomista, zam. Elbląg, członek SLD,
  złożył oświadczenie, że nie pracował, nie służył w organach bezpieczeństwa państwa i nie współpracował z nimi w latach 1944-1990.

 2. Muller Jerzy Tomasz,nauczyciel, zam. Elbląg, członek UP, 
  złożył oświadczenie, że nie pracował, nie służył w organach bezpieczeństwa państwa i nie współpracował z nimi w latach 1944-1990.

 3. Ciborowska Danuta,nauczycielka, zam. Olsztyn, członek SLD, 
  złożyła oświadczenie, że nie pracowała, nie służyła w organach bezpieczeństwa państwa i nie współpracowała z nimi w latach 1944-1990.

 4. Umiński Andrzej,mechanik, zam. Iława, członek SLD,
  złożył oświadczenie, że nie pracował, nie służył w organach bezpieczeństwa państwa i nie współpracował z nimi w latach 1944-1990.

 5. Monkiewicz Ryszard Andrzej,rolnik, zam. Pasłęk, członek SLD
  złożył oświadczenie, że nie pracował, nie służył w organach bezpieczeństwa państwa i nie współpracował z nimi w latach 1944-1990.

 6. Antochowski Jan Józef, rolnik, zam. Wałdowo, członek SLD,
  złożył oświadczenie, że nie pracował, nie służył w organach bezpieczeństwa państwa i nie współpracował z nimi w latach 1944-1990.

 7. Kempiński Andrzej,żołnierz zawodowy, zam. Elbląg, członek SLD,
  złożył oświadczenie, że nie pracował, nie służył w organach bezpieczeństwa państwa i nie współpracował z nimi w latach 1944-1990.
 8. Kwaśnik-Sykała Katarzyna, pielęgniarka, zam. Morąg, członek SLD,
  złożyła oświadczenie, że nie pracowała, nie służyła w organach bezpieczeństwa państwa i nie współpracowała z nimi w latach 1944-1990.

 9. Stec Bogumił Tadeusz,agrolotnik, zam. Karbowo, członek PLD,
  złożył oświadczenie, że nie pracował, nie służył w organach bezpieczeństwa państwa i nie współpracował z nimi w latach 1944-1990.

 10. Lewandowski Janusz Bogdan,muzykolog, zam. Olsztyn, członek SLD, 
  złożył oświadczenie, że nie pracował, nie służył w organach bezpieczeństwa państwa i nie współpracował z nimi w latach 1944-1990.

 11. Król Jadwiga,kucharz, zam. Elbląg, członek UP,
  złożyła oświadczenie, że nie pracowała, nie służyła w organach bezpieczeństwa państwa i nie współpracowała z nimi w latach 1944-1990.
 12. Blank Józef, nauczyciel, zam. Lubawa, członek SLD,
  złożył oświadczenie, że nie pracował, nie służył w organach bezpieczeństwa państwa i nie współpracował z nimi w latach 1944-1990.

 13. Moroz Sławomir Ireneusz,politolog, zam. Elbląg, członek SLD,
  złożył oświadczenie, że nie pracował, nie służył w organach bezpieczeństwa państwa i nie współpracował z nimi w latach 1944-1990.

 14. Paul Antoni,rolnik, zam. Gronowo Górne, członek SLD,
  złożył oświadczenie, że nie pracował, nie służył w organach bezpieczeństwa państwa i nie współpracował z nimi w latach 1944-1990.

 15. Piotrowska Czesława Krystyna,budowlaniec, zam. Elbląg, członek SLD,
  złożyła oświadczenie, że nie pracowała, nie służyła w organach bezpieczeństwa państwa i nie współpracowała z nimi w latach 1944-1990.

 16. Polaczkiewicz Andrzej,ekonomista, politolog, zam. Warszawa, członek SLD,
  złożył oświadczenie, że nie pracował, nie służył w organach bezpieczeństwa państwa i nie współpracował z nimi w latach 1944-1990.


 

Lista nr 2. AWSP

  1. Napieralski Krzysztof Józef,licencjat pedagogiki, zam. Ostróda, członek ZChN,
  złożył oświadczenie, że nie pracował, nie służył w organach bezpieczeństwa państwa i nie współpracował z nimi w latach 1944-1990.

 2. Babalski Zbigniew,inż. rolnik, mgr pedagogiki, zam. Ostróda, członek RSAWS,
  złożył oświadczenie, że nie pracował, nie służył w organach bezpieczeństwa państwa i nie współpracował z nimi w latach 1944-1990.

 3. Rembelski Stefan,inż.mechanik, zam. Elbląg, członek RSAWS,
  złożył oświadczenie, że nie pracował, nie służył w organach bezpieczeństwa państwa i nie współpracował z nimi w latach 1944-1990.

 4. Boniecka Elżbieta,politolog, zam. Elbląg, członek PPChD,
  złożyła oświadczenie, że nie pracowała, nie służyła w organach bezpieczeństwa państwa i nie współpracowała z nimi w latach 1944-1990.

 5. Ostojski Adam,ekonomista, zam. Warszawa, członek KPN,
  złożył oświadczenie, że nie pracował, nie służył w organach bezpieczeństwa państwa i nie współpracował z nimi w latach 1944-1990.

 6. Rudnicki Walenty Henryk,technik budowlany, zam. Nowe Miasto Lubawskie, członek 
  ZChN,
  złożył oświadczenie, że nie pracował, nie służył w organach bezpieczeństwa państwa i nie współpracował z nimi w latach 1944-1990.

 7. Sobociński Sebastian,student, zam. Orneta, członek RSAWS,
  złożył oświadczenie, że nie pracował, nie służył w organach bezpieczeństwa państwa i nie współpracował z nimi w latach 1944-1990.

 8. Gałka Kazimierz,politolog, zam. Elbląg, członek RSAWS,
  złożył oświadczenie, że nie pracował, nie służył w organach bezpieczeństwa państwa i nie współpracował z nimi w latach 1944-1990.

 9. Korszański Władysław Jarosław,inż. spawalnik, zam. Elbląg, członek RSAWS,
  złożył oświadczenie, że nie pracował, nie służył w organach bezpieczeństwa państwa i nie współpracował z nimi w latach 1944-1990.

 10. Potorski Leszek,licencjat informatyki, zam. Ostróda, członek ZChN,
  złożył oświadczenie, że nie pracował, nie służył w organach bezpieczeństwa państwa i nie współpracował z nimi w latach 1944-1990.

 11. Nadrowski Zbigniew Mirosław,mgr inż. rolnictwa, zam. Mrągowo, członek RSAWS,
  złożył oświadczenie, że nie pracował, nie służył w organach bezpieczeństwa państwa i nie współpracował z nimi w latach 1944-1990.

 12. Gancewski Jan,historyk, zam. Mrągowo członek RSAWS,
  złożył oświadczenie, że nie pracował, nie służył w organach bezpieczeństwa państwa i nie współpracował z nimi w latach 1944-1990

 13. Żołądkowicz Wojciech Jan,student, zam. Olsztyn, członek RSAWS,
  nie składa oświadczenia o ujawnieniu służby lub pracy w organach bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990, ze względu na wiek

 14. Stacewicz Paweł,student, zam. Morąg, członek RSAWS,
  złożył oświadczenie, że nie pracował, nie służył w organach bezpieczeństwa państwa i nie współpracował z nimi w latach 1944-1990.

 15. Szwedo Zygmunt,felczer, zam. Działdowo, nie należy do partii politycznej, popierany 
  przez RSAWS
  złożył oświadczenie, że nie pracował, nie służył w organach bezpieczeństwa państwa i nie współpracował z nimi w latach 1944-1990.

 16. Pawełko Radosław,student, zam. Olsztyn, członek RSAWS,
  złożył oświadczenie, że nie pracował, nie służył w organach bezpieczeństwa państwa i nie współpracował z nimi w latach 1944-1990. 

Lista nr 3. Komitet Wyborczy Unii Wolności.

  1. Naguszewski Tadeusz,lekarz medycyny, zam. Elbląg, członek UW
  złożył oświadczenie, że nie pracował, nie służył w organach bezpieczeństwa państwa i nie współpracował z nimi w latach 1944-1990.

 2. Sycz Miron,nauczyciel, zam. Górowo Iławeckie , członek UW,
  złożył oświadczenie, że nie pracował, nie służył w organach bezpieczeństwa państwa i nie współpracował z nimi w latach 1944-1990.

 3. Sobierajski Tadeusz,urzędnik samorządowy, zam. Morąg, członek UW,
  złożył oświadczenie, że nie pracował, nie służył w organach bezpieczeństwa państwa i nie współpracował z nimi w latach 1944-1990.

 4. Romanowski Maciej,nauczyciel, zam. Pasłęk, członek UW,
  złożył oświadczenie, że nie pracował, nie służył w organach bezpieczeństwa państwa i nie współpracował z nimi w latach 1944-1990.

 5. Kieruzel Stanisław,pracownik samorządowy, zam. Iława, członek UW 
  złożył oświadczenie, że nie pracował, nie służył w organach bezpieczeństwa państwa i nie współpracował z nimi w latach 1944-1990.

 6. Mysiakowski Maciej,lekarz, zam. Braniewo, członek UW,
  złożył oświadczenie, że nie pracował, nie służył w organach bezpieczeństwa państwa i nie współpracował z nimi w latach 1944-1990.

 7. Napieralski Marian,przedsiębiorca, zam. Ostróda, nie należy do partii politycznej,
  złożył oświadczenie, że nie pracował, nie służył w organach bezpieczeństwa państwa i nie współpracował z nimi w latach 1944-1990.

 8. Piotrowski Zygmunt, lekarz weterynarii, zam. Orneta, członek UW,
  złożył oświadczenie, że nie pracował, nie służył w organach bezpieczeństwa państwa i nie współpracował z nimi w latach 1944-1990.

 9. Standara Wiesława,nauczyciel, zam. Lubawa, członek UW,
  złożyła oświadczenie, że nie pracowała, nie służyła w organach bezpieczeństwa państwa i nie współpracowała z nimi w latach 1944-1990.

 10. Jaskułowska Elżbieta,kurator sądowy zam. Elbląg, członek UW,
  złożyła oświadczenie, że nie pracowała, nie służyła w organach bezpieczeństwa państwa i nie współpracowała z nimi w latach 1944-1990 .

 11. Starowieyski Tomasz Maria,pracownik umysłowy, zam. Olsztyn, członek UW,
  złożył oświadczenie, że nie pracował, nie służył w organach bezpieczeństwa państwa i nie współpracował z nimi w latach 1944-1990.

 12. Imiołczyk Grzegorz,nauczyciel, zam. Susz, nie należy do partii politycznej,
  złożył oświadczenie, że nie pracował, nie służył w organach bezpieczeństwa państwa i nie współpracował z nimi w latach 1944-1990.

 13. Binięda Anna,romanistka-logopeda, zam. Bartoszyce, członek UW,
  złożyła oświadczenie, że nie pracowała, nie służyła w organach bezpieczeństwa państwa i nie współpracowała z nimi w latach 1944-1990 .

 14. Kocięda Krzysztof,przedsiębiorca, zam. Działdowo, członek UW,
  złożył oświadczenie, że nie pracował, nie służył w organach bezpieczeństwa państwa i nie współpracował z nimi w latach 1944-1990.

 15. Chorużyk Dariusz,pracownik Urzędu Wojewódzkiego, zam. Lidzbark Warmiński, 
  członek UW,
  złożył oświadczenie, że nie pracował, nie służył w organach bezpieczeństwa państwa i nie współpracował z nimi w latach 1944-1990.

 16. Zamojski Andrzej,przedsiębiorca, zam. Elbląg, członek UW,
  złożył oświadczenie, że nie pracował, nie służył w organach bezpieczeństwa państwa i nie współpracował z nimi w latach 1944-1990. 

Lista nr 4. Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej.

  1. Ołdakowski Adam, inż. rolnik, zam. Witki, członek Samoobrona RP,
  złożył oświadczenie, że nie pracował, nie służył w organach bezpieczeństwa państwa i nie współpracował z nimi w latach 1944-1990.

 2. Kużniewski Marek Grzegorz,technik rolnik, zam. Napraty , członek Samoobrona RP,
  złożył oświadczenie, że nie pracował, nie służył w organach bezpieczeństwa państwa i nie współpracował z nimi w latach 1944-1990.

 3. Jeznach Jolanta,nauczyciel, zam. Działdowo, członek Samoobrona RP,
  złożyła oświadczenie, że nie pracowała, nie służyła w organach bezpieczeństwa państwa i nie współpracowała z nimi w latach 1944-1990.

 4. Zagroba Andrzej,technik mechanik, zam. Elblag, członek Samoobrona RP,
  złożył oświadczenie, że nie pracował, nie służył w organach bezpieczeństwa państwa i nie współpracował z nimi w latach 1944-1990.

 5. Owczarczyk Waldemar Władysław,organizator produkcji, zam. Warszawa, 
  członek Samoobrona RP, 
  złożył oświadczenie, że nie pracował, nie służył w organach bezpieczeństwa państwa i nie współpracował z nimi w latach 1944-1990.

 6. Cieślak Jan,inż.zootechnik, zam. Pilnik, członek Samoobrona RP,
  złożył oświadczenie, że nie pracował, nie służył w organach bezpieczeństwa państwa i nie współpracował z nimi w latach 1944-1990.

 7. Dąbrowska Monika,nauczyciel, zam. Bartoszyce, członek Samoobrona RP,
  złożyła oświadczenie, że nie pracowała, nie służyła w organach bezpieczeństwa państwa i nie współpracowała z nimi w latach 1944-1990.

 8. Głowacz Bogdan Jan,rolnik, zam. Antoniewo, członek Samoobrona RP,
  złożył oświadczenie, że nie pracował, nie służył w organach bezpieczeństwa państwa i nie współpracował z nimi w latach 1944-1990.
 

Lista nr 5. Komitet Wyborczy "Prawo i Sprawiedliwość"

  1. Krasulski Leonard Seweryn,pracownik administracyjny, zam. Elbląg,
  członek Prawo i Sprawiedliwość,
  złożył oświadczenie, że nie pracował, nie służył w organach bezpieczeństwa państwa i nie współpracował z nimi w latach 1944-1990.

 2. Wiszowaty Bogdan,urzędnik administracji samorządowej zam. Orneta,
  nie należy do partii politycznej, popierany przez Prawo i Sprawiedliwość
  złożył oświadczenie, że nie pracował, nie służył w organach bezpieczeństwa państwa i nie współpracował z nimi w latach 1944-1990.

 3. Szadziewicz Wojciech,lekarz, zam. Morąg, nie należy do partii politycznej,
  popierany przez Prawo i Sprawiedliwość,
  złożył oświadczenie, że nie pracował, nie służył w organach bezpieczeństwa państwa i nie współpracował z nimi w latach 1944-1990.

 4. Darski Witold,inż.budownictwa, zam. Bartoszyce, nie należy do partii politycznej,
  popierany przez Prawo i Sprawiedliwość,
  złożył oświadczenie, że nie pracował, nie służył w organach bezpieczeństwa państwa i nie współpracował z nimi w latach 1944-1990.

 5. Kanclerz Barbara,lekarz, zam. Elbląg, członek Przymierze Prawicy,
  złożyła oświadczenie, że nie pracowała, nie służyła w organach bezpieczeństwa państwa i nie współpracowała z nimi w latach 1944-1990.

 6. Sadowski Sławomir,nauczyciel, zam. Pasłęk, nie należy do partii politycznej,
  popierany przez Prawo i Sprawiedliwość,
  złożył oświadczenie, że nie pracował, nie służył w organach bezpieczeństwa państwa i nie współpracował z nimi w latach 1944-1990.

 7. Prusakowski Roman,zootechnik, zam. Nowe Miasto Lubawskie, nie należy do partii 
  politycznej, popierany przez Prawo i Sprawiedliwość,
  złożył oświadczenie, że nie pracował, nie służył w organach bezpieczeństwa państwa i nie współpracował z nimi w latach 1944-1990.

 8. Miłoszewska Teresa,pedagog, zam. Elbląg, członek Porozumienie Centrum,
  złożyła oświadczenie, że nie pracowała, nie służyła w organach bezpieczeństwa państwa i nie współpracowała z nimi w latach 1944-1990.

 9. Kowalski Marian,inż.chemik, zam. Frombork, nie należy do partii politycznej,
  popierany przez Prawo i Sprawiedliwość,
  złożył oświadczenie, że nie pracował, nie służył w organach bezpieczeństwa państwa i nie współpracował z nimi w latach 1944-1990.

 10. Zieliński Wiesław,pracownik administracyjny, zam. Elbląg, członek Porozumienie Centrum, 
  złożył oświadczenie, że nie pracował, nie służył w organach bezpieczeństwa państwa i nie współpracował z nimi w latach 1944-1990.

 11. Nadolny Jan Zbigniew,przedsiębiorca, zam. Bartoszyce, członek Przymierze Prawicy,
  złożył oświadczenie, że nie pracował, nie służył w organach bezpieczeństwa państwa i nie współpracował z nimi w latach 1944-1990.

 12. Kanigowski Jacek,przedsiębiorca, zam. Działdowo, nie należy do partii politycznej,
  popierany przez Prawo i Sprawiedliwość,
  złożył oświadczenie, że nie pracował, nie służył w organach bezpieczeństwa państwa i nie współpracował z nimi w latach 1944-1990.

 13. Bukowski Marek,przedsiębiorca, zam. Elbląg, nie należy do partii politycznej,
  popierany przez Prawo i Sprawiedliwość,
  złożył oświadczenie, że nie pracował, nie służył w organach bezpieczeństwa państwa i nie współpracował z nimi w latach 1944-1990.

 14. Bułhak Edward,urzędnik administracji samorządowej, zam. Płoskinia, nie należy
  do partii politycznej, popierany przez Prawo i Sprawiedliwość,
  złożył oświadczenie, że nie pracował, nie służył w organach bezpieczeństwa państwa i nie współpracował z nimi w latach 1944-1990. 

Lista nr 6. Komitet Wyborczy PSL

  1. Żelichowski Stanisław,inż.leśnik zam. Iłowo, członek PSL,
  złożył oświadczenie, że nie pracował, nie służył w organach bezpieczeństwa państwa i nie współpracował z nimi w latach 1944-1990.

 2. Burzyński Tomasz,inż. zootechnik, zam. Zastawno, członek PSL,
  złożył oświadczenie, że nie pracował, nie służył w organach bezpieczeństwa państwa i nie współpracował z nimi w latach 1944-1990.

 3. Ciechomski Zbigniew,wyższe ekonomiczne, zam. Bartoszyce, członek PSL,
  złożył oświadczenie, że nie pracował, nie służył w organach bezpieczeństwa państwa i nie współpracował z nimi w latach 1944-1990.

 4. Kasprowicz Zygmunt,wyższe rolnicze, zam. Rożental, członek PSL,
  złożył oświadczenie, że nie pracował, nie służył w organach bezpieczeństwa państwa i nie współpracował z nimi w latach 1944-1990.

 5. Kazimierczak Roman,technik, zam. Morąg, członek PSL,
  złożył oświadczenie, że nie pracował, nie służył w organach bezpieczeństwa państwa i nie współpracował z nimi w latach 1944-1990.

 6. Kiersz Zygmunt Emilian,inż. rolnik, zam. Elbląg, członek PSL,
  złożył oświadczenie, że nie pracował, nie służył w organach bezpieczeństwa państwa i nie współpracował z nimi w latach 1944-1990.

 7. Kowalczyk Ryszard,mgr inż. geodeta, zam. Orneta, członek PSL,
  złożył oświadczenie, że nie pracował, nie służył w organach bezpieczeństwa państwa i nie współpracował z nimi w latach 1944-1990.

 8. Kupczyk Joanna,położna, zam. Bartoszyce, nie należy do partii politycznej, popierana przez PSL,
  złożyła oświadczenie, że nie pracowała, nie służyła w organach bezpieczeństwa państwa i nie współpracowała z nimi w latach 1944-1990.

 9. Kwiatkowska Jadwiga,mgr dydaktyki pielęgniarstwa, zam. Działdowo, 
  nie należy do partii politycznej, popierana przez PSL,
  złożyła oświadczenie, że nie pracowała, nie służyła w organach bezpieczeństwa państwa i nie współpracowała z nimi w latach 1944-1990.

 10. Leonowicz Jan,inż.budownictwa lądowego, zam. Wałdowo, nie należy do partii
  politycznej, popierany przez PSL,
  złożył oświadczenie, że nie pracował, nie służył w organach bezpieczeństwa państwa i nie współpracował z nimi w latach 1944-1990.

 11. Mroziński Henryk,mgr inż.mechaniki, zam. Braniewo, członek PSL,
  złożył oświadczenie, że nie pracował, nie służył w organach bezpieczeństwa państwa i nie współpracował z nimi w latach 1944-1990.

 12. Mróz Lilla Grażyna,pielęgniarka, zam. Elbląg, nie należy do partii politycznej,
  popierana przez PSL,
  złożyła oświadczenie, że nie pracowała, nie służyła w organach bezpieczeństwa państwa i nie współpracowała z nimi w latach 1944-1990.

 13. Pisarek Barbara Irena,lekarz, zam. Elbląg, członek PSL, 
  złożyła oświadczenie, że nie pracowała, nie służyła w organach bezpieczeństwa państwa i nie współpracowała z nimi w latach 1944-1990.

 14. Trąpczyński Roman Andrzej,mgr administracji, zam. Nowe Miasto Lubawskie, 
  nie należy do partii politycznej, popierany przez PSL,
  złożył oświadczenie, że nie pracował, nie służył w organach bezpieczeństwa państwa i nie współpracował z nimi w latach 1944-1990.

 15. Chabros-Dusza Regina,inż. rolnik, zam. Błudowo, członek PSL,
  złożyła oświadczenie, że nie pracowała, nie służyła w organach bezpieczeństwa państwa i nie współpracowała z nimi w latach 1944-1990

 16. Żuchowski Piotr,historyk sztuki, zam. Szymbark, członek PSL,
  złożył oświadczenie, że nie pracował, nie służył w organach bezpieczeństwa państwa i nie współpracował z nimi w latach 1944-1990
 

Lista nr 7. Platforma Obywatelska

  1. Gorczyca Stanisław,inż.rolnik, mgr ekonomii, zam. Miłomłyn, nie należy do
  partii politycznej,
  złożył oświadczenie, że nie pracował, nie służył w organach bezpieczeństwa państwa i nie współpracował z nimi w latach 1944-1990

 2. Protas Jacek,nauczyciel, zam. Lidzbark Warmiński, nie należy do partii politycznej,
  złożył oświadczenie, że nie pracował, nie służył w organach bezpieczeństwa państwa i nie współpracował z nimi w latach 1944-1990

 3. Kochanowski Jan,prywatny przedsiębiorca, zam. Pasłęk,
  nie należy do partii politycznej,
  złożył oświadczenie, że nie pracował, nie służył w organach bezpieczeństwa państwa i nie współpracował z nimi w latach 1944-1990

 4. Olszewska Katarzyna,prawnik, zam. Iława, nie należy do partii politycznej,
  złożyła oświadczenie, że nie pracowała, nie służyła w organach bezpieczeństwa państwa i nie współpracowała z nimi w latach 1944-1990

 5. Mól Wojciech,nauczyciel, zam.Działdowo, nie należy do partii politycznej,
  złożył oświadczenie, że nie pracował, nie służył w organach bezpieczeństwa państwa i nie współpracował z nimi w latach 1944-1990

 6. Piór Maria administratywista,prawnik , zam. Elbląg, członek SKL,
  złożyła oświadczenie, że nie pracowała, nie służyła w organach bezpieczeństwa państwa i nie współpracowała z nimi w latach 1944-1990

 7. Kacprzyk Henryk,inż.rolnik, zam. Frygnowo, członek SKL,
  złożył oświadczenie, że nie pracował, nie służył w organach bezpieczeństwa państwa i nie współpracował z nimi w latach 1944-1990

 8. Hołownia Wojciech,inż.rolnik, zam. Pieniężno, nie należy do partii politycznej,
  złożył oświadczenie, że nie pracował, nie służył w organach bezpieczeństwa państwa i nie współpracował z nimi w latach 1944-1990

 9. Szmurło Lucyna,menadżer, zam. Elbląg, nie należy do partii politycznej,
  złożyła oświadczenie, że nie pracowała, nie służyła w organach bezpieczeństwa państwa i nie współpracowała z nimi w latach 1944-1990

 10. Dziurdź Rafał,student, zam. Elbląg, nie należy do partii politycznej,
  złożył oświadczenie, że nie pracował, nie służył w organach bezpieczeństwa państwa i nie współpracował z nimi w latach 1944-1990

 11. Drabińska-Dziąg Teresa,lekarz, zam. Braniewo, nie należy do partii politycznej,
  złożyła oświadczenie, że nie pracowała, nie służyła w organach bezpieczeństwa państwa i nie współpracowała z nimi w latach 1944-1990

 12. Wodara Mirosław,mgr administracji, zam. Tylice, nie należy do
  partii politycznej,
  złożył oświadczenie, że nie pracował, nie służył w organach bezpieczeństwa państwa i nie współpracował z nimi w latach 1944-1990

 13. Wojnicz Tadeusz,lekarz weterynarii, zam. Sępopol, członek SKL,
  złożył oświadczenie, że nie pracował, nie służył w organach bezpieczeństwa państwa i nie współpracował z nimi w latach 1944-1990

 14. Kosecki Zbigniew,prywatny przedsiębiorca, zam. Elbląg, nie należy do partii politycznej,
  złożył oświadczenie, że nie pracował, nie służył w organach bezpieczeństwa państwa i nie współpracował z nimi w latach 1944-1990

 15. Morawski Dariusz,rzemieślnik, zam. Elbląg, członek UPR, 
  złożył oświadczenie, że nie pracował, nie służył w organach bezpieczeństwa państwa i nie współpracował z nimi w latach 1944-1990 

Lista nr 8. Komitet Wyborczy Alternatywa Ruch Społeczny.

  1. Wąsicki Andrzej Jan,monter instalacji sanitarnych , zam. Elbląg,
  członek ALTERNATYWA Ruch Społeczny,
  złożył oświadczenie, że nie pracował, nie służył w organach bezpieczeństwa państwa i nie współpracował z nimi w latach 1944-1990

 2. Machulski Mirosław,menadżer zam. Ostróda, nie należy do partii politycznej, 
  złożył oświadczenie, że nie pracował, nie służył w organach bezpieczeństwa państwa i nie współpracował z nimi w latach 1944-1990

 3. Raduński Radosław,dziennikarz, zam. Ostróda, nie należy do partii politycznej,
  złożył oświadczenie, że nie pracował, nie służył w organach bezpieczeństwa państwa i nie współpracował z nimi w latach 1944-1990

 4. Karwowski Jacek,elektryk, zam. Ruda Śląska, nie należy do partii politycznej,
  złożył oświadczenie, że nie pracował, nie służył w organach bezpieczeństwa państwa i nie współpracował z nimi w latach 1944-1990

 5. Modzelewska Elżbieta,teletransmita, zam. Ostróda, 
  członek ALTERNATYWA Ruch Społeczny,
  złożyła oświadczenie, że nie pracowała, nie służyła w organach bezpieczeństwa państwa i nie współpracowała z nimi w latach 1944-1990

 6. Grendziński Andrzej,informatyk, zam. Ostróda, nie należy do partii politycznej,
  złożył oświadczenie, że nie pracował, nie służył w organach bezpieczeństwa państwa i nie współpracował z nimi w latach 1944-1990

 7. Zakrzewska Danuta,pielęgniarka, zam. Rybnik, nie należy do partii politycznej,
  złożyła oświadczenie, że nie pracowała, nie służyła w organach bezpieczeństwa państwa i nie współpracowała z nimi w latach 1944-1990

 8. Osiński Sławomir Waldemar,technolog żywienia, zam. Grudziądz, nie należy do partii
  politycznej,
  złożył oświadczenie, że nie pracował, nie służył w organach bezpieczeństwa państwa i nie współpracował z nimi w latach 1944-1990

 9. Klonowski Krzysztof Mirosław,grafik komputerowy, zam. Ostróda, nie należy do 
  partii politycznej,
  złożył oświadczenie, że nie pracował, nie służył w organach bezpieczeństwa państwa i nie współpracował z nimi w latach 1944-1990

 10. Lisiecki Andrzej,cieśla, zam. Ruda Śląska, nie należy do partii politycznej,
  złożył oświadczenie, że nie pracował, nie służył w organach bezpieczeństwa państwa i nie współpracował z nimi w latach 1944-1990

 11. Jankowski Wojciech,technik taboru kolejowego, zam. Ostróda, nie należy do 
  partii politycznej,
  złożył oświadczenie, że nie pracował, nie służył w organach bezpieczeństwa państwa i nie współpracował z nimi w latach 1944-1990

 12. Łukaszewicz Andrzej Stanisław,mechanik, zam. Knurów, nie należy do partii politycznej
  złożył oświadczenie, że nie pracował, nie służył w organach bezpieczeństwa państwa i nie współpracował z nimi w latach 1944-1990

 13. Mikulski Sławomir Zdzisław,szkutnik, zam. Ostróda, nie należy do partii politycznej,
  złożył oświadczenie, że nie pracował, nie służył w organach bezpieczeństwa państwa i nie współpracował z nimi w latach 1944-1990

 14. Dębecki Zbigniew Józef,elektromonter, zam. Łaziska Górne, nie należy do 
  partii politycznej,
  złożył oświadczenie, że nie pracował, nie służył w organach bezpieczeństwa państwa i nie współpracował z nimi w latach 1944-1990

 15. Skorupka Bogdan Józef,stolarz, zam. Łaziska Górne, nie należy do partii politycznej,
  złożył oświadczenie, że nie pracował, nie służył w organach bezpieczeństwa państwa i nie współpracował z nimi w latach 1944-1990

 16. Wąsicki Mariusz Andrzej,student, zam. Elbląg, członek ALTERNATYWA Ruch Społeczny
  złożył oświadczenie, że nie pracował, nie służył w organach bezpieczeństwa państwa i nie współpracował z nimi w latach 1944-1990
 

Lista nr 10. Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 

  1. Płotka Wacław Kazimierz,inż.mechanik, zam. Kajkowo, członek Stronnictwo 
  "Porozumienie Polskie"
  złożył oświadczenie, że nie pracował, nie służył w organach bezpieczeństwa państwa i nie współpracował z nimi w latach 1944-1990

 2. Król Teresa Wanda,lekarz medycyny, zam. Elbląg, członek Stronnictwo "Porozumienie 
  Polskie", 
  złożyła oświadczenie, że nie pracowała, nie służyła w organach bezpieczeństwa państwa i nie współpracowała z nimi w latach 1944-1990

 3. Łada Witold,nauczyciel, zam. Elbląg, nie należy do partii politycznej,
  złożył oświadczenie, że nie pracował, nie służył w organach bezpieczeństwa państwa i nie współpracował z nimi w latach 1944-1990

 4. Kujawska Beata Maria,rolnik, zam. Kurzętnik, nie należy do partii politycznej,
  złożyła oświadczenie, że nie pracowała, nie służyła w organach bezpieczeństwa państwa i nie współpracowała z nimi w latach 1944-1990

 5. Madej Sławomir,nauczyciel rolnictwa, zam. Malinowo, nie należy do partii politycznej,
  złożył oświadczenie, że nie pracował, nie służył w organach bezpieczeństwa państwa i nie współpracował z nimi w latach 1944-1990

 6. Sikora Wanda,technik rolnik, zam. Rudnia, nie należy do partii politycznej,
  złożyła oświadczenie, że nie pracowała, nie służyła w organach bezpieczeństwa państwa i nie współpracowała z nimi w latach 1944-1990

 7. Godlewski Roman Marek,nauczyciel, zam. Bartoszyce, nie należy do partii politycznej,
  złożył oświadczenie, że nie pracował, nie służył w organach bezpieczeństwa państwa i nie współpracował z nimi w latach 1944-1990

 8. Kraushar Aleksander,technik weterynarii, zam. Lidzbark Warmiński, nie należy do partii 
  politycznej, 
  złożył oświadczenie, że nie pracował, nie służył w organach bezpieczeństwa państwa i nie współpracował z nimi w latach 1944-1990

 9. Górski Marian,hydraulik, zam. Elbląg, członek Stronnictwo "Ruch Odbudowy Polski"
  złożył oświadczenie, że nie pracował, nie służył w organach bezpieczeństwa państwa i nie współpracował z nimi w latach 1944-1990

 10. Święszkowski Jerzy,nauczyciel, zam. Działdowo, nie należy do partii politycznej,
  złożył oświadczenie, że nie pracował, nie służył w organach bezpieczeństwa państwa i nie współpracował z nimi w latach 1944-1990

 11. Rynkiewicz Tadeusz,elektromonter, zam. Braniewo, nie należy do partii politycznej,
  złożył oświadczenie, że nie pracował, nie służył w organach bezpieczeństwa państwa i nie współpracował z nimi w latach 1944-1990

 12. Bartlewski Mieczysław,spawacz, zam. Wojciechy, nie należy do partii politycznej,
  złożył oświadczenie, że nie pracował, nie służył w organach bezpieczeństwa państwa i nie współpracował z nimi w latach 1944-1990

 13. Nowina-Konopka Tymon Maria - ekonomista, Olsztyn, członek Stronnictwa "Porozumienie Polskie"
  złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 • Drukuj
 • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
 • Data utworzenia:17-03-2016 10:22
  Wprowadził:Bartosz Goździk