Wyjaśnienie z dnia 12.09.2001

Nie jest dopuszczalne prowadzenie kampanii wyborczej przez dwa komitety wyborcze, polegające na wspólnym wydaniu plakatu stanowiącego formę agitacji na rzecz dwóch kandydatów z tych komitetów wyborczych.

Stanowisko to wynika z przepisów, które stanowią że komitety prowadzą kampanię wyborczą na zasadzie wyłączności (art. 55 Ordynacji wyborczej), finansują kampanię z własnych źródeł (art. 108 Ordynacji wyborczej), samodzielnie rozliczają się z dochodów i wydatków składając sprawozdanie wyborcze (art. 120 ust. 1 Ordynacji wyborczej).

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:17-03-2016 9:12
    Wprowadził:Bartosz Goździk