Wyjaśnienie z dnia 10.09.2001

Reklamy wyborcze kandydata na posła umieszczone na zewnątrz lokalu należącego do kandydata, lecz znajdującego się w budynku administracji samorządowej nie mogą być umieszczane.

Wynika to z przepisu art. 90 ust. 2 Ordynacji wyborczej do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 i Nr 74, poz. 786) zabraniającego umieszczania plakatów i haseł wyborczych na zewnątrz i wewnątrz budynków administracji rządowej i samorządowej. Nie wyłącza tej zasady przeznaczenie części pomieszczeń w takim budynku na cele inne niż urzędowe np. mieszkalne, usługowe itp.

Omawiany zakaz dotyczy budynków, w których mają siedzibę jednostki administracji rządowej i samorządowej. Dla obowiązywania tego zakazu nie ma znaczenia kto jest właścicielem budynku.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:17-03-2016 9:18
    Wprowadził:Bartosz Goździk