Wyjaśnienie z dnia 28.08.2001

Art. 181 ust. 2 pkt 1 i art. 182 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 46, poz. 499 i Nr 74, poz. 786) dotyczą wymiaru czasu i zasad rozpowszechniania nieodpłatnych audycji wyborczych komitetów wyborczych i nie mogą być stosowane przez analogię do programów publicystycznych i innych programów własnych przygotowywanych przez nadawców radiowych i telewizyjnych.

Przepisy § 2 ust. 1-3 i § 5 ust. 2 rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 13 maja 1994 r. w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w sprawach publicznych (Dz.U. Nr 74, poz. 335 ze zmianami) określają zasady przygotowywania i emisji audycji prezentujących stanowisko partii politycznych w okresie kampanii wyborczej. Organem właściwym do interpretacji tych przepisów oraz nadzoru nad ich przestrzeganiem jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

Państwowa Komisja Wyborcza stoi jednak na stanowisku, iż w okresie kampanii wyborczej powinna być przestrzegana zasada pluralizmu w programach informacyjnych i publicystycznych nadawców radiowych i telewizyjnych, co odpowiadałoby intencji ustawodawcy wyrażonej w art. 181-185 Ordynacji wyborczej.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:17-03-2016 9:20
    Wprowadził:Bartosz Goździk