Wyjaśnienie z dnia 28.08.2001

Ustawa z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 i Nr 74, poz. 786) określa wszystkie dopuszczalne źródła finansowania komitetów wyborczych, a ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. Nr 98, poz. 604 ze zmianami) określa wszystkie dopuszczalne źródła finansowania partii politycznych i Funduszu Wyborczego.

Jako źródła finansowania partii politycznych nie wymieniono we wskazanych wyżej ustawach możliwości zaciągania pożyczek od osób fizycznych nawet, jeśliby to były pożyczki nieoprocentowane. Dopuszczono jedynie zaciąganie kredytu bankowego na cele statutowe (art. 24 ust. 7 ustawy o partiach politycznych).

Tak więc zaciąganie przez partię polityczną nieoprocentowanych pożyczek od osób fizycznych celem finansowania kampanii wyborczej jest niedopuszczalne.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:17-03-2016 9:20
    Wprowadził:Bartosz Goździk