Wyjaśnienie z dnia 27.08.2001

Ministerstwo Finansów pismem z dnia 16.08.2001 r. Nr. PB3/8636/82143-181/AS/01 poinformowało, że do jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, w tym komitetów wyborczych, które są utworzone na podstawie art.96 ust. 1, art. 97 ust.3 i art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej / Dz.U. Nr 46, poz. 499/ - mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm./.

Jednocześnie Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że przepisy ww. Ustawy nie przewidują zwolnienia z tego podatku dla komitetów wyborczych.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:17-03-2016 9:22
    Wprowadził:Bartosz Goździk