Informacja o przyjętych zawiadomieniach Komitetów Wyborczych (wykaz urzędowy według stanu na dzień 14 sierpnia 2001 r.)
Warszawa, dnia 14 sierpnia 2001 r.
PAŃSTWOWA
KOMISJA WYBORCZA
ZOW 540-2-109c/01

Informacja o przyjętych zawiadomieniach Komitetów Wyborczych
(wykaz urzędowy według stanu na dzień 14 sierpnia 2001 r.)


 1. Komitet Wyborczy Konfederacji Polski Niepodległej
  skrót nazwy:KW KPN
  00-373 Warszawa, ul. Nowy Świat 18/20
  pełnomocnik wyborczy:Andrzej Tadeusz Mazurkiewicz
  pełnomocnik finansowy:Grażyna Jarząb

 2. Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
  skrót nazwy:Komitet Wyborczy PSL
  01-131 Warszawa, ul. Grzybowska 4,
  tel. (022) 620-60-23, (022) 620-67-32
  pełnomocnik wyborczy:Marek Wacław Sawicki
  pełnomocnik finansowy:Jan Traczyk

 3. Komitet Wyborczy Wyborców "Mniejszość Niemiecka"
  skrót nazwy:"Mniejszość Niemiecka"
  47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6
  tel./fax. (077) 466-63-53, (077) 466-64-94
  pełnomocnik wyborczy: Jan Lenort
  pełnomocnik finansowy:Agata Baron 

 4. Komitet Wyborczy Polskiej Wspólnoty Narodowej
  skrót nazwy:Komitet Wyborczy PWN
  00-682 Warszawa, ul. Hoża 62
  tel. (022) 621-55-71, fax: (022) 773-13-41
  pełnomocnik wyborczy: Jan Jędrak
  pełnomocnik finansowy:Krystyna Zawadzka

 5. Komitet Wyborczy Unii Wolności
  skrót nazwy:Komitet Wyborczy UW
  00-683 Warszawa, ul. Marszałkowska 77/79
  tel. (022) 827-50-48, fax: (022) 827-78-51
  pełnomocnik wyborczy:Tadeusz Zieliński
  pełnomocnik finansowy:Jan Kossakowski

 6. Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy
  skrót nazwy:KKW SLD-UP
  00-419 Warszawa, ul. Rozbrat 44a
  tel./fax. (022) 621-38-54,
  pełnomocnik wyborczy:Witold Józef Gintowt-Dziewałtowski
  pełnomocnik finansowy:Edward Kuczera
 7. Komitet Wyborczy Wyborców "Konfederacja - Antyliberalna Platforma KPN-OP"
  skrót nazwy:Konfederacja
  00-511 Warszawa, ul. Nowogrodzka 25/37
  tel. (022) 626-93-31, fax: (032) 25-38-851
  pełnomocnik wyborczy:Adam Słomka
  pełnomocnik finansowy:Krystyna Szymankiewicz

 8. Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
  skrót nazwy:LPR
  00-891 Warszawa, ul. Chłodna 9
  tel./fax. (022) 654-53-00
  pełnomocnik wyborczy:Marek Kotlinowski
  pełnomocnik finansowy:Dorota Aldona Mazurkiewicz

 9. Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej
  04-782 Warszawa, ul. Brzoskwiniowa 13
  tel. (022) 615-52-71, fax: (022) 615-52-71
  pełnomocnik wyborczy:Krzysztof Drozd
  pełnomocnik finansowy:Iwona Bubel

 10. Komitet Wyborczy Wyborców Przeciw Korupcji
  skrót nazwy:KWW PRZECIW KORUPCJI
  33-100 Tarnów, ul. Bitwy o Wał Pomorski 5/71
  tel. (014) 621-03-95, fax: (014) 621-03-95
  pełnomocnik wyborczy:Helena Hołda
  pełnomocnik finansowy:Jolanta Ciesielczyk

 11. Komitet Wyborczy Wyborców- Sojusz Demokratów Lewicy
  97-515 Masłowice, Huta Przerębska 4,
  tel. (0602) 68-58-99, fax. (044) 682-60-30
  pełnomocnik wyborczy:Beata Kaczmarek
  pełnomocnik finansowy:Teresa Marianna Ciach

 12. Komitet Wyborczy Forum Emerytów i Rencistów
  skrót nazwy:Komitet Wyborczy FER
  00-511 Warszawa, ul. Nowogrodzka 21, pok.803
  tel. (022) 629-06-88
  pełnomocnik wyborczy:Bogdan Pokrowski
  pełnomocnik finansowy:Ryszard Demianiuk


 13. Komitet Wyborczy Wyborców Przymierze dla Polski
  skrót nazwy:PDP
  03-946 Warszawa, ul. Brazylijska 7a/41
  tel./fax. (022) 672-52-03
  pełnomocnik wyborczy:Jacek Jarosław Bielski
  pełnomocnik finansowy:Anna Piekarz


 14. Komitet Wyborczy "Prawo i Sprawiedliwość"
  skrót nazwy:Komitet Wyborczy "P i S"
  02-508 Warszawa, ul. Puławska 41 m 1
  tel. (022) 646-29-23, (022) 646-37-28
  pełnomocnik wyborczy:Mariusz Kamiński
  pełnomocnik finansowy:Stanisław Kostrzewski


 15. Komitet Wyborczy Wyborców Kierzkowskiego Henryka Niezależnego Kandydata na Senatora do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
  87-820 Kowal, ul. Traugutta 11
  tel. (0606) 47-04-30
  pełnomocnik wyborczy:Bogusław Tomaszewski
  pełnomocnik finansowy:Juliusz Bernard Bieniek 


 16. Komitet Wyborczy Wyborców "Federacja Ruchu Obrony Bezrobotnych"
  43-100 Tychy, ul Dołowa 13a
  tel. (0503) 66-96-12
  pełnomocnik wyborczy:Mirosław½eberek
  pełnomocnik finansowy:Tomasz Borawski 

 17. Komitet Wyborczy Wyborców "Opolski Komitet Obywatelski"
  skrót nazwy:"OKO"
  45-064 Opole, ul. Damrota 6
  tel/fax. (077) 421-96-14
  pełnomocnik wyborczy:Bernard Sojka
  pełnomocnik finansowy:Wojciech Kubicha
 18. Komitet Wyborczy Polskiej Unii Gospodarczej
  skrót nazwy:Komitet Wyborczy PUG
  00-325 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 16/18
  tel. (022) 828-64-46, fax. (022) 828-67-77
  pełnomocnik wyborczy: Jan Stanisław Mucha
  pełnomocnik finansowy:Hanna Małgorzata Pardej-Kowalska


 19. Komitet Wyborczy Wyborców "Niemiecka Mniejszość Górnego Śląska"
  40-039 Katowice, ul. Sienkiewicza 23
  tel. (032) 25-11-654, (032) 25-11-658, fax: (032).25-12-800
  pełnomocnik wyborczy:Walenty Marczyk
  pełnomocnik finansowy:Renata Swędrak

 20. Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
  skrót nazwy:Komitet Wyborczy Samoobrona RP
  00-514 Warszawa, ul. Marszałkowska 84/92 lok. 121
  tel. (022) 802-83-38, fax. (022) 629-32-90
  pełnomocnik wyborczy:Henryk Dzido
  pełnomocnik finansowy:Lidia Rogala

 21. Komitet Wyborczy Krajowego Porozumienia Emerytów i Rencistów Rzeczypospolitej Polskiej
  skrót nazwy:KW KPEiR RP
  Warszawa, Al. Wyzwolenia 18/33
  tel. (022) 622-56-21, fax. (022) 622-56-21
  pełnomocnik wyborczy:Wojciech Paciorkowski
  pełnomocnik finansowy:Barbara Ratyńska


 22. Komitet Wyborczy Wyborców "Klub Służby Niepodległości - Senat 2001 Okręgu Wyborczego Nr 10"
  skrót nazwy:Komitet Wyborczy Wyborców "KSN - Senat 2001 Okręgu Wyborczego Nr 10"
  97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Narutowicza 24 
  pełnomocnik wyborczy:Zbigniew Gretka
  pełnomocnik finansowy:Piotr Grabowski


 23. Komitet Wyborczy Wyborców"Od Raciborza do Mikołowa"
  skrót nazwy:KWW "O.R.D.M."
  44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Mazowiecka 2
  pełnomocnik wyborczy:Mieczysław Buszta
  pełnomocnik finansowy Maria Jedynak

 24. Komitet Wyborczy Wyborców Wojciechowska
  skrót nazwy:KWWW
  66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3
  tel.(095) 722-40-24, fax. (095) 735-63-15
  pełnomocnik wyborczy:Włodzimierz Mariusz Opanowicz.
  pełnomocnik finansowy:Danuta Oczeretko

 25. Komitet Wyborczy Wyborców Waldemara Sikory "Nadzieja"
  skrót nazwy:KWW Waldemara Sikory "Nadzieja"
  35-328 Rzeszów, ul. Paderewskiego 3E/17
  tel. (0605) 836-113, fax. (017) 853-96-25
  pełnomocnik wyborczy:Stanisław Odój
  pełnomocnik finansowy:Marianna Szczepańska

 26. Komitet Wyborczy Wyborców - Blok Senat 2001 
  skrót nazwy:KWW - Blok Senat 2001
  00-052 Warszawa, ul. Mazowiecka 7
  tel. (022) 827-27-12, 827-22-96 
  pełnomocnik wyborczy:Zbigniew Romaszewski
  pełnomocnik finansowy:Janina Zdzisława Bielak

 27. Komitet Wyborczy Wyborców Kandydata na Senatora Rzeczypospolitej Polskiej Stanisława Misztala
  skrót nazwy:Komitet Wyborców Stanisława Misztala
  22-400 Zamość, ul. Nowy Rynek 21B
  tel.(084) 627-09-90, fax. (084) 627-09-90
  pełnomocnik wyborczy:Bożena Miedziak
  pełnomocnik finansowy:Marek Kostrubała


 28. Komitet Wyborczy Wyborców "Konfederacja Przedstawicielstw Emerytów i Rencistów - Ruch Polityczny RP"
  40-036 Katowice, ul. Ligonia 10/13
  tel. (032) 25-17-718, fax. (032) 25-38-851
  pełnomocnik wyborczy:Elżbieta Postulka
  pełnomocnik finansowy:Bożena Marniok

 29. Komitet Wyborczy Wyborców Halina Marszał-Sroczyńska Niezależnym Senatorem RP
  62-860 Opatówek, ul. Helleny 3
  tel./fax: (062) 50-18-050
  pełnomocnik wyborczy:Krzysztof Stefan Abram
  pełnomocnik finansowy:Aleksandra Binek


 30. Komitet Wyborczy Wyborców Platforma Obywatelska
  skrót nazwy:Platforma Obywatelska
  00-029 Warszawa, ul. Nowy Świat 39
  tel./fax. (022) 826-15-19
  pełnomocnik wyborczy:Robert Maciej Smoktunowicz
  pełnomocnik finansowy Piotr Jakub Krośnicki

 31. Komitet Wyborczy Wyborców Józefa Kuczyńskiego
  skrót nazwy:Komitet Wyborczy Józefa Kuczyńskiego
  82-300 Elbląg, ul. Kosynierów Gdyńskich 3
  tel./fax. (055) 236-80-09
  pełnomocnik wyborczy:Jacek Bagiński
  pełnomocnik finansowy:Władysława Joanna Stępień

 32. Kurpiowski Komitet Wyborczy Wyborców Kandydata na Senatora Rzeczypospolitej Polskiej Stanisława Ceberka
  07-430 Myszyniec, ul. Kolejowa 45
  tel. (029) 77-21-097
  pełnomocnik wyborczy:Mieczysław Kulas
  pełnomocnik finansowy:Józef Niksa

 33. Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa Wyborcza 2001
  skrót nazwy:Inicjatywa 2001
  37-400 Nisko, ul. Paderewskiego 1 skr. pocz. 99
  tel. (015) 84-13-100, fax: (015) 84-13-102
  pełnomocnik wyborczy:Agnieszka Dudzik
  pełnomocnik finansowy Henryk Partyka 


 34. Komitet Wyborczy Wyborców "Świętokrzyskie Porozumienie Gospodarcze"
  skrót nazwy:ŚPG
  26-115 Skarżysko Kościelne, ul. Kościelna 2a
  tel. (041) 27-14-914, fax. (041) 27-14-481
  pełnomocnik wyborczy:Zbigniew Celski
  pełnomocnik finansowy Radosław Midura


 35. Komitet Wyborczy Wyborców Sławomir Boss Senatorem Łodzi
  91-485 Łódź, ul. Sowińskiego 46
  tel./fax. (042) 659-43-43
  pełnomocnik wyborczy:Bronisław Boss
  pełnomocnik finansowy:Marzena Stasiak-Boss


 36. Komitet Wyborczy Wyborców Senatora RP Jerzego Borcza
  38-400 Krosno, ul. Staszica 19/16
  tel. (013) 43-63-312, fax. (013) 43-25-927
  pełnomocnik wyborczy:Waldemar Henryk Opoń
  pełnomocnik finansowy:Kazimierz Michał Bobusia


 37. Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Społeczno-Samorządowy
  32-500 Chrzanów, ul. Grunwaldzka 5/1
  tel. (032) 623-38-84
  pełnomocnik wyborczy:Krzysztof Kasperek
  pełnomocnik finansowy:Agnieszka Dziedzic-Kozik


 38. Koalicyjny Komitet Wyborczy - Akcja Wyborcza Solidarność Prawicy
  skrót nazwy:AWSP
  00-683 Warszawa, ul. Marszałkowska 77/79
  tel. (022) 622-51-40, fax. (022) 621-82-24
  pełnomocnik wyborczy:Edward Rzepka
  pełnomocnik finansowy :Jerzy Dyner


 39. Komitet Wyborczy Wyborców Kandydata Niezależnego na Senatora RP Ryszarda Matusiaka
  58-500 Jelenia Góra, ul. 1 Maja 25
  tel. (075) 752-21-41, fax. (075) 752-51-65
  pełnomocnik wyborczy:Zdzisław Pulikowski
  pełnomocnik finansowy:Genowefa Kacperska


 40. Senatorski Komitet Wyborczy Wyborców Andrzeja Adamowicza
  skrót nazwy:S.K.W. Adamowicz
  97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Św. Antoniego 21/23
  pełnomocnik wyborczy:Tadeusz Skoneczny
  pełnomocnik finansowy:Zuzanna Matyjaszczyk


 41. Komitet Wyborczy Wyborców "Kocham mój Kraj"
  35-959 Rzeszów, ul. Fredry 4
  tel./fax. (017) 853-38-45
  pełnomocnik wyborczy:Maria Sucha
  pełnomocnik finansowy:Dorota Zofia Rydzik


 42. Komitet Wyborczy Wyborców Alternatywa
  skrót nazwy:KWW A
  31-123 Kraków, ul. Św. Sebastiana 34/30
  pełnomocnik wyborczy:Szymon Jerzy Pawłowski
  pełnomocnik finansowy:Wojciech Wolański


 43. Komitet Wyborczy Wyborców Ruch w Obronie Praw Ludzi Pracy i Bezrobotnych
  (ROPLPiB) "Nadzieja"
  skrót nazwy:KWW "Nadzieja"
  21-400 Łuków, ul. Skrzetuskiego 1/10
  tel. (025) 798-50-69
  pełnomocnik wyborczy:Elżbieta Pepłowska
  pełnomocnik finansowy:Antoni Szewczak


 44. Komitet Wyborczy Polskiej Partii Socjalistycznej
  skrót nazwy:Komitet Wyborczy PPS
  00-325 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 6
  tel./fax. (022) 826-69-08
  pełnomocnik wyborczy:Agnieszka Wołk-Łaniewska
  pełnomocnik finansowy Joanna Gierszewska


 45. Komitet Wyborczy Alternatywa Ruch Społeczny
  00-570 Warszawa, Al. Wyzwolenia 18
  tel. (022) 622-56-24, fax. (022) 626-95-61
  pełnomocnik wyborczy:Michał Janiszewski
  pełnomocnik finansowy:Violetta Szelongiewicz
  (Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia)

 46. Komitet Wyborczy Wyborców Sławomira Jana Willenberga
  13-200 Działdowo, ul. Jagiełły 6
  tel./fax. (023) 697-66-77
  pełnomocnik wyborczy:Teresa Bartkowska
  pełnomocnik finansowy:Anna Falba


 47. Komitet Wyborczy Wyborców "Pomoc Potrzebującym"
  33-100 Tarnów, ul. Chyszowska 12
  tel./fax. (014) 622-45-74
  pełnomocnik wyborczy:Jerzy Sądowicz
  pełnomocnik finansowy:Magdalena Pecka


 48. Komitet Wyborczy Konserwatywno-Liberalnej Partii Unia Polityki Realnej
  skrót nazwy:UPR
  00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 41
  tel. (022) 826-46-42, fax.: (022) 826-74-77
  pełnomocnik wyborczy:Stanisław Michalkiewicz
  pełnomocnik finansowy:Artur Jacek Szubert


 49. Komitet Wyborczy Wyborców Adama Pęzioła na Senatora RP ziemi Opolskiej
  45-064 Opole, ul. Kościuszki 35
  tel. (077) 453-66-66, fax (77) 454-66-22
  pełnomocnik wyborczy:Robert Macierzyński
  pełnomocnik finansowy:Marek Stecewicz


 50. Komitet Wyborczy Wyborców Niezależnego Kandydata do Senatu RP Stefana Duka
  skrót nazwy:Komitet Wyborczy Stefana Duka
  10-025 Olsztyn, ul. Prosta 38 p. 210
  tel. (089) 527-61-89 wew. 16
  pełnomocnik wyborczy:Norbert Kasparek
  pełnomocnik finansowy:Zdzisław Skrętkowski


 51. Komitet Wyborczy Polska Partia Odnowy Kraju
  skrót nazwy:Komitet Wyborczy PPOK
  50-054 Wrocław, ul. Szewska 81/1
  tel. (071) 344-59-59
  pełnomocnik wyborczy:Arnold Buzdygan
  pełnomocnik finansowy:Grzegorz Ciesielski


 52. Podkarpacki Komitet Wyborczy Wyborców Kandydata na Senatora RP Jana Krzanowskiego
  skrót nazwy:Podkarpacki Kom. Wyb. Jana Krzanowskiego
  38-402 Krosno, ul. Mickiewicza 17/19
  tel. (013) 43-25-508, fax. (013) 43-68-614
  pełnomocnik wyborczy: Jan Lipiński
  pełnomocnik finansowy:Stanisława Woźniak


 53. Komitet Wyborczy Wyborców "Podlasie"
  15-062 Białystok, ul. Warszawska 11
  tel. (085) 74-35-118, fax. (085) 74-35-718
  pełnomocnik wyborczy:Piotr Pryszczepko
  pełnomocnik finansowy:Anna Syczewska


 54. Krajowy Komitet Wyborczy Polskiej Partii Robotniczo-Chłopskiej
  45-037 Opole, ul. Sienkiewicza 23
  tel. (077) 454-30-15
  pełnomocnik wyborczy:Józef Korol
  pełnomocnik finansowy:Waldemar Wolc
  (Przyjęcie przez Państwową Komisję Wyborczą w dniu 14 sierpnia 2001 r. zawiadomienia Rady Naczelnej Polskiej Partii Robotniczo-Chłopskiej z dnia 11 sierpnia 2001 r. o odstąpieniu przez tę Partię od zamiaru zgłaszania list kandydatów na posłów w wyborach zarządzonych na 23 września 2001 r.)


 55. Komitet Wyborczy Wyborców Henryka Tadeusza Stokłosy
  64-811 Śmiłowo 68, gm. Kaczory
  tel. (067) 28-38-000, fax. (067) 283-87-20
  pełnomocnik wyborczy:Ryszard Kalinowski
  pełnomocnik finansowy:Włodzimierz Krojec


 56. Komitet Wyborczy Wyborców Macieja Jankowskiego
  skrót nazwy:KWW Macieja Jankowskiego
  04-045 Warszawa ul. Żymirskiego 7/24
  tel. (022) 556-26-70, fax. (022) 556-26-74
  pełnomocnik wyborczy:Andrzej Kazimierz Kraszewski
  pełnomocnik finansowy:Michał Stefan Jankowski


 57. Komitet Wyborczy Wyborców Niezależnego Kandydata na Senatora Ziemi Mazowieckiej Andrzeja Szulca 
  06-400 Ciechanów, ul. Przybosia 7
  tel. (023) 673-71-64
  pełnomocnik wyborczy:Maciej Sadowski
  pełnomocnik finansowy:Elżbieta Barbara Marchel


 58. Komitet Wyborczy Wyborców Kandydata do Senatu RP Eugeniusza Januły
  skrót nazwy:KWW Eugeniusza Januły
  41-200 Sosnowiec, ul. Naftowa 35a/83
  tel.(032) 293-37-17, (0501) 061-696
  pełnomocnik wyborczy:Lidia Gwóźdź
  pełnomocnik finansowy:Barbara Siudak Januła 59. Komitet Wyborczy Wyborców Nowy Senat Lepsze Prawo
  skrót nazwy:Nowy Senat Lepsze Prawo
  00-029 Warszawa, ul. Nowy Świat 39
  tel./fax. (022) 826-15-19
  pełnomocnik wyborczy:Michał Kuliński
  pełnomocnik finansowy:Elżbieta Grażyna Grygoriew


 60. Komitet Wyborczy Wyborców Pawła Kilarskiego
  skrót nazwy:Komitet Wyborczy Pawła Kilarskiego
  43-300 Bielsko-Biała, ul. Jesionowa 17/9
  tel. (033) 811-17-13, fax. (033) 815-81-06
  pełnomocnik wyborczy:Józef Jerzy Heczko
  pełnomocnik finansowy:Tomasz Waldemar Kilarski


 61. Komitet Wyborczy Wyborców na rzecz niezależnego Kandydata Wojciecha Podjackiego
  skrót nazwy:Komitet Wyborczy Wojciecha Podjackiego
  Al. Jana Pawła II 25A/35, Gdańsk
  fax: 0-58-345-46-38
  pełnomocnik wyborczy:Dariusz Tyszkiewicz
  pełnomocnik finansowy:Dominik Skomski

 62. Komitet Wyborczy Wyborców "Autonomia dla Ziemi Górnośląskiej"
  ul. Krakowska 5, 43-190 Mikołów
  fax: 0-32-738-10-47
  pełnomocnik wyborczy:Jerzy Gorzelik
  pełnomocnik finansowy:Józef Gwóźdź

 63. Komitet Wyborczy Wyborców Jana Piątkowskiego - "KWW"
  ul. Damrota 4 pokój 37, 45-064 Opole
  tel/fax: (0-77) 453-80-70
  pełnomocnik wyborczy:Adam Budyłowski
  pełnomocnik finansowy:Eugenia Leszczyńska

 64. Komitet Wyborczy Wyborców Pawła Abramskiego
  ul. Dąbrowszczaków 10/4, 10-539 Olsztyn
  fax: (0-89) 534-00-81
  pełnomocnik wyborczy:Marek Reda
  pełnomocnik finansowy:Henryk Niełacny

 65. Komitet Wyborczy Wyborców GODNE ŻYCIE
  skrót nazwy:KWW GODNE ŻYCIE
  ul. Krakowskie Przedmieście 32/202, 200-00 Lublin
  tel. 0-81-535-97-99
  pełnomocnik wyborczy:Robert Sędzielewski
  pełnomocnik finansowy:Łukasz Bojarski

 66. Komitet Wyborczy Wyborców "Ruch Obywateli Krzywdzonych przez Władzę"
  ul. Mikołowska 30/7, 40-066 Katowice
  fax: (032) 25-14-919
  pełnomocnik wyborczy:Ryszard Kazimierz Świtoń
  pełnomocnik finansowy:Jan Świtoń

 67. Komitet Wyborczy Wyborców Kandydata na Senatora Rzeczypospolitej Polskiej Stefana Wałaszewskiego
  ul. Drogowców 13, Kościerzyna
  fax: (0-58) 686-69-40
  pełnomocnik wyborczy:Romuald Paliński
  pełnomocnik finansowy:Sabina Kutella

 68. Komitet Wyborczy Wyborców Kandydata na Senatora RP Czesława Kwaśniaka
  ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko
  fax: 014-66-301-85
  pełnomocnik wyborczy:Jacek Zając
  pełnomocnik finansowy:Zofia Kubala

 69. Komitet Wyborczy Wyborców Stefana Konarskiego
  ul. Krótka 2, 21-500 Biała Podlaska
  tel. (083) 343-74-24
  pełnomocnik wyborczy:Jerzy Silipicki
  pełnomocnik finansowy:Marek Kuraś

 70. Komitet Wyborczy Wyborców Józefa Pitucha
  ul. Urzędowska 16, 20-727 Lublin
  tel. 081-526-81-16
  pełnomocnik wyborczy:Ryszard Blajerski
  pełnomocnik finansowy:Grzegorz Sołtys

 71. Komitet Wyborczy Wyborców Antoniego Rapacza kandydata na Senatora 
  Rzeczypospolitej Polskiej
  ul. Głowackiego 34a, 33-300 Nowy Sącz
  fax: (0-18) 441-42-12
  pełnomocnik wyborczy:Jacek Sokołowski
  pełnomocnik finansowy:Agnieszka Pacholarz

 72. Komitet Wyborczy Wyborców Zgoda
  ul. Głowackiego 34a, 33-300 Nowy Sącz
  fax: (018) 441-42-12
  pełnomocnik wyborczy:Marek Wójcik
  pełnomocnik finansowy:Bernard Stawiarski

 73. Komitet Wyborczy Wyborców Ziemi Krakowskiej
  ul. 3 Maja 22, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska
  fax: 0-33-876-45-19
  pełnomocnik wyborczy:Stanisław Bacz
  pełnomocnik finansowy:Jan Łyczak

 74. Komitet Wyborczy Wyborców "Ruch Życia Poczętego i Rodziny - Senat 2001"
  ul. Ogrodowa 24/22, 14-400 Pasłęk
  tel. 0-55-248-28-60
  pełnomocnik wyborczy:Wiesław ½eberek
  pełnomocnik finansowy:Mirosława ½eberek

 75. Komitet Wyborczy Wyborców - Lachy i Górale Razem
  skrót nazwy:KWW - Lachy i Górale Razem
  ul. Matki Boskiej Bolesnej 10b, 34-600 Limanowa
  tel. 0-18-33-71-203
  pełnomocnik wyborczy:Stanisław Jacek Barański
  pełnomocnik finansowy:Teresa Adamek

 76. Komitet Wyborczy Wyborców Podbeskidzie 2001
  ul. Mickiewicza 16, 43-300 Bielsko-Biała
  fax: (033) 816-83-58
  pełnomocnik wyborczy:Marek Sternalski
  pełnomocnik finansowy:Ewa Kamińska

 77. Komitet Wyborczy Wyborców Senator Elżbiety Płonka
  skrót nazwy:"Senator Elżbieta"
  ul. Borowskiego 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski
  fax: 0-95-735-02-14
  pełnomocnik wyborczy: Jan Stanisław Pasierbowicz
  pełnomocnik finansowy:Halina Grzybowska

 78. Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztofa Głuchowskiego
  ul. Czerwonego Krzyża 4, 21-400 Łuków
  fax: 0-25-798-75-36
  pełnomocnik wyborczy:Anna Szczygielska
  pełnomocnik finansowy:Andrzej Sławomir Komorowski

 79. Komitet Wyborczy Wyborców Postęp i Równowaga
  ul. Główna 65, 76-205 Kobylnica-Widzino
  pełnomocnik wyborczy:Teresa Jendruszko
  pełnomocnik finansowy:Romualda Szczepaniak

 80. Komitet Wyborczy Wyborców "ŁAD I NORMALNOŚĆ"
  ul. Wojska Polskiego 71A, 19-300 Ełk
  pełnomocnik wyborczy:Leszek Nicowski
  pełnomocnik finansowy:Marek Frąckiewicz

 81. Niezależny Pozapartyjny Komitet Wyborczy Wyborców
  skrót nazwy:NPKWW
  ul. Marii Skłodowskiej-Curie 8/3, 31-025 Kraków
  fax: 0-12-422-36-49
  pełnomocnik wyborczy:Paweł Sabuda
  pełnomocnik finansowy:Małgorzata Sabuda

 82. Obywatelski Komitet Wyborczy Wyborców Andrzej Francuz - Niezależny Kandydat na Senatora III R.P. 2001 r.
  ul. T. Kościuszki 124, 50-439 Wrocław
  tel: 0-71-37-39-400, fax: 0-71-37-24-743
  pełnomocnik wyborczy: Jan Krzysztof Eisler
  pełnomocnik finansowy:Sylwia Francuz

 83. Niezależny Komitet Wyborczy Wyborców adw. dr Marcelego Olejnika
  ul. Słowackiego 11 lok. 5, 62-300 Września
  tel./fax: 0-61-436-24-14
  pełnomocnik wyborczy:Tadeusz Bigajczyk
  pełnomocnik finansowy:Tadeusz Nowicki

 84. Komitet Wyborczy Wyborców Primum Non Nocere - Po pierwsze nie szkodzić
  skrót nazwy KWW PRIMUM NON NOCERE
  ul. 29 Listopada 10a/8, 00-465 Warszawa
  tel. 0-601-546-347
  pełnomocnik wyborczy:Adam Marek Sandauer
  pełnomocnik finansowy:Wiera Figórska-Cieślik

 85. Komitet Wyborczy Wyborców MICHAŁA WOJTKIEWICZA
  skrót nazwy:KWW MICHAŁA WOJTKIEWICZA
  Gliniańska 21, 33-100 Tarnów
  tel.: (0-14) 622-38-45
  pełnomocnik wyborczy:Mieczysław Kras
  pełnomocnik finansowy:Tomasz Pikul

 86. Komitet Wyborczy Wyborców Narodowo-Obywatelska Płaszczyzna Wyborcza
  skrót nazwy:"KWW Narodowo-Obywatelska Płaszczyzna Wyborcza"
  ul. Podhalańska 111, 20-730 Lublin
  tel./fax: (081) 526-74-75
  pełnomocnik wyborczy:Marzena Kostuch
  pełnomocnik finansowy:Aleksandra Ostaszewska-Daca

 87. Komitet Wyborczy Wyborców ANDRZEJA ŁUSZCZEWSKIEGO
  Ul. Wojska Polskiego 31/5-7, 70-473 Szczecin
  tel.: (091) 48-80-562, fax: (091) 48-81-408
  pełnomocnik wyborczy:Przemysław Wojnarowski
  pełnomocnik finansowy:Jarosław Siergiej

 88. Komitet Wyborczy Wyborców - Mariusz Gramala Senator Niezależny
  skrót nazwy:KWW Mariusz Gramala SN
  ul. Toruńska 10, 63-300 Pleszew
  tel.: (0-62) 742-78-38
  pełnomocnik wyborczy: Jan Gramala
  pełnomocnik finansowy:Lilianna Anna Gramala-Slebioda

 89. Komitet Wyborczy Wyborców "Forum Obywatelskie Chrześcijańska Demokracja"
  skrót nazwy:FORUM
  Al. Jerozolimskie 30 lok. 24, Warszawa
  tel.: (022) 626-83-15, 626-83-16
  pełnomocnik wyborczy:Adam Jan Zalewski
  pełnomocnik finansowy:Mariusz Józef Skrzyszewski

 90. Komitet Wyborczy Wyborców Senatora RP Dariusza Kłeczka
  ul. Sandomierska 2, 39-400 Tarnobrzeg
  tel.: (015) 823-63-50, fax: (015) 823-69-26
  pełnomocnik wyborczy:Ewa Małgorzata Sęk
  pełnomocnik finansowy:Urszula Tylus

 91. Komitet Wyborczy Wyborców Bohdana Poręby
  ul. 3-go Maja 19/ lokal 7, 62-500 Konin
  fax: (0-22) 818-19-85
  pełnomocnik wyborczy:Ambroży Mejer
  pełnomocnik finansowy:Danuta Dyka

 92. Komitet Wyborczy Wyborców i Sympatyków Lecha Kaczyńskiego
  skrót nazwy:Komitet Wyborczy Lecha Kaczyńskiego
  ul. Św. Ducha 37/39, Gdańsk
  tel.: (0608) 677-763, fax: (0-58) 557-54-03
  pełnomocnik wyborczy:Andrzej Jaworski
  pełnomocnik finansowy:Krzysztof Halagiera

 93. Komitet Wyborczy Wyborców "INWALIDA, TEŻ CZŁOWIEK - BOGUMIŁA 
  DAWIDOWICZ"
  ul. Szarotki 5/2, 71-604 Szczecin
  tel.: (091) 422-76-76
  pełnomocnik wyborczy:Bogumiła Dawidowicz
  pełnomocnik finansowy:Leszek Bochnacki

 94. Komitet Wyborczy Wyborców "Spełnię Wolę Wyborców Miast, Wsi i Rolników"
  ul. Krasińskiego 24/7, 43-300 Bielsko-Biała
  tel.: (033) 82-206-75
  pełnomocnik wyborczy:Mieczysław Targoński
  pełnomocnik finansowy:Józef Musiał


 95. Komitet Wyborczy Wyborców Niezależny Kandydat Tadeusz Dąbrowski
  ul. Gołębia 20a, 97-500 Radomsko
  tel. (0-44) 682-14-93
  pełnomocnik wyborczy:Zbigniew Kałuziński
  pełnomocnik finansowy:Marcin Michał Grochowski


 96. Komitet Wyborczy Wyborców "Lewica Ziemi Częstochowskiej"
  ul. Kukuczki 16 m. 36, 42-200 Częstochowa
  tel. (0-34) 362-67-58
  pełnomocnik wyborczy:Przemysław Chrząstek
  pełnomocnik finansowy:Przemysław Cabaj


 97. Komitet Wyborczy Wyborców EMERYTÓW I RENCISTÓW - EMIL ANTONISZYN - KANDYDAT NA SENATORA
  skrót nazwy:KWWEiR
  Pl. Świętego Macieja 5/7, 50-244 Wrocław
  tel. (0-71) 33-27-202
  pełnomocnik wyborczy:Henryk Polarczyk
  pełnomocnik finansowy:Jolanta Kryjom


 98. Komitet Wyborczy "Konfederacja"
  skrót nazwy:Konfederacja
  ul. Nowogrodzka 25/37, 00-511 Warszawa
  tel. (0-22) 626-93-31
  pełnomocnik wyborczy:Marek Michałowski
  pełnomocnik finansowy:Joanna Polakowska

(-) Kazimierz Wojciech Czaplicki
 • Drukuj
 • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
 • Data utworzenia:17-03-2016 8:46
  Wprowadził:Bartosz Goździk