Wyjaśnienia z dnia 30.07.2001

Przepisy ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 46, poz. 499 i Nr 74, poz. 786) nie zakazują przeprowadzenia w dniu wyborów do Sejmu i Senatu konsultacji na określony temat w formie odrębnego głosowania. Głosowanie w ramach konsultacji musi się jednak odbywać w oddzielnych lokalach i musi być prowadzona przez odrębne komisje.

Sposób przeprowadzenia konsultacji powinien być jednocześnie zgodny z przepisami rozdziału 11 Ordynacji wyborczej do Sejmu RP i do Senatu RP, czyli wolny od wykorzystywania konsultacji dla prowadzenia agitacji wyborczej w miejscach i czasie, w których zakazane jest prowadzenie kampanii wyborczej związanej z wyborami do Sejmu i Senatu. Odpowiedzialność za przestrzeganie tych rygorów spoczywa na organizatorach konsultacji.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:17-03-2016 9:14
    Wprowadził:Bartosz Goździk