Wyjaśnienia z dnia 23.07.2001
 1. Przepisy Ordynacji wyborczej do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2001 r. Nr 46, poz. 499) nie zawierają zakazu umieszczenia na liście kandydatów na posłów, zgłaszanej przez komitet wyborczy partii politycznej, innych kandydatów niż członkowie danej partii politycznej.
  Zgłoszenie na liście kandydatów komitetu wyborczego partii politycznej kandydatów innej partii nie oznacza, że jest to lista kandydatów zgłoszona przez koalicyjny komitet wyborczy - w rozumieniu art. 97 ust. 3 i art. 133 ust. 2 Ordynacji wyborczej.
  O utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego postanawiają właściwe organy partii politycznych w celu zgłoszenia wspólnych list kandydatów, potwierdzając ten fakt umową o zawiązaniu koalicji wyborczej (art. 97 ust. 1, 3 i 9 pkt 1).
 2. Zgodnie z art. 144 ust. 2 Ordynacji wyborczej, oznaczenie kandydata na zgłaszanej liście kandydatów nazwą lub skrótem nazwy partii, której jest członkiem, jest wymogiem obligatoryjnym.
 • Drukuj
 • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
 • Data utworzenia:17-03-2016 9:17
  Wprowadził:Bartosz Goździk