Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie informacji finansowych partii politycznych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2015 r.

KOMUNIKAT
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 25 kwietnia 2016 r.

w sprawie informacji finansowych partii politycznych o otrzymanej subwencji
oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2015 r.

Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 155, poz. 924 oraz z 2015 r. poz. 1064 i 1485) Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza przedłożone jej informacje finansowe partii politycznych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2015 r.

Obowiązek złożenia informacji finansowych, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, ciążył na 5 partiach politycznych, które w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 9 października 2011 r., spełniły wymogi określone w art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy o partiach politycznych. Wszystkie zobowiązane do tego partie złożyły informacje finansowe z załączoną opinią i raportem biegłego rewidenta.

Przedłożone informacje finansowe stanowią załączniki nr 1–5 do komunikatu, według załączonego wykazu, w kolejności numerów ewidencyjnych partii politycznych (EwP).

Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Wiesław Kozielewicz

Załączniki do komunikatu
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 25 kwietnia 2016 r.
(poz.       )

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW
ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE FINANSOWE PARTII POLITYCZNYCH

Załącznik nr 1 Polskie Stronnictwo Ludowe (EwP 34)

Załącznik nr 2 Sojusz Lewicy Demokratycznej (EwP 87)

Załącznik nr 3 Prawo i Sprawiedliwość (EwP 124)

Załącznik nr 4 Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej (EwP 131)

Załącznik nr 5 Twój Ruch (EwP 313)

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:26-04-2016 13:36
    Wprowadził:Krzysztof Lorentz