Państwowa Komisja Wyborcza - Wybory uzupełniające do Senatu - okręg nr 73 - 21 kwietnia 2013 r.
  • Edytor dokumentów wymaganych do złożenia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego oraz do zgłoszenia kandydata na senatora.