Państwowa Komisja Wyborcza - Wybory uzupełniające do Senatu - okręg nr 75 - 8 lutego 2015 r.
  • Wzory dokumentów dotyczących zgłoszenia kandydata
    Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
  • Wzór zaświadczenia dla męża zaufania
    Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Senatora w okręgu wyborczym nr 75