Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia dokonanego przez Zarząd Partii Demokratycznej-demokraci.pl o zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej

ZPOW-572-5-10/08

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 30 kwietnia 2008 r.
w sprawie przyjęcia zawiadomienia dokonanego przez Zarząd Partii Demokratycznej-demokraci.pl o zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 22 czerwca 2008 r. oraz o powołaniu pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego i pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego.

Na podstawie art. 102 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360) Państwowa Komisja Wyborcza po rozpatrzeniu zawiadomienia dokonanego dnia 29 kwietnia 2008 r. przez Zarząd Partii Demokratycznej-demokraci.pl i stwierdzeniu, że spełnia ono warunki określone w art. 96 ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

postanawia

przyjąć zawiadomienie dokonane przez Zarząd Partii Demokratycznej-demokraci.pl, pełniący funkcję organu upoważnionego do reprezentowania Partii na zewnątrz, że Komitet Wyborczy Partii Demokratycznej-demokraci.pl zamierza zgłosić kandydata na senatora w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 22 czerwca 2008 r. w województwie podkarpackim w okręgu wyborczym nr 21 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Krośnie.

Na pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego powołany został Radosław Paweł Popiela.

Na pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego powołany został Ryszard Zdzisław Bill.

Skrót nazwy komitetu wyborczego: demokraci.pl.

Siedziba komitetu wyborczego: Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa.

Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Jan Kacprzak, Stanisław Kosmal

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Andrzej Kisielewicz, Włodzimierz Ryms, Stanisław Zabłocki

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:17-03-2016 14:12
    Wprowadził:Bartosz Goździk