Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 maja 2008 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia dokonanego przez Zarząd Krajowy Polskiej Lewicy o zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządz

ZPOW-572-5-18/08

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 5 maja 2008 r.
w sprawie przyjęcia zawiadomienia dokonanego przez Zarząd Krajowy Polskiej Lewicy o zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 22 czerwca 2008 r. oraz o powołaniu pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego i pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego.

Na podstawie art. 102 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360) Państwowa Komisja Wyborcza po rozpatrzeniu zawiadomienia dokonanego dnia 5 maja 2008 r. przez Zarząd Krajowy Polskiej Lewicy i stwierdzeniu, że spełnia ono warunki określone w art. 96 ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

postanawia

przyjąć zawiadomienie dokonane przez Zarząd Krajowy Polskiej Lewicy, pełniący funkcję organu upoważnionego do reprezentowania Partii na zewnątrz, że Komitet Wyborczy Polskiej Lewicy zamierza zgłosić kandydata na senatora w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 22 czerwca 2008 r. w województwie podkarpackim w okręgu wyborczym nr 21 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Krośnie.

Na pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego powołany został Jacek Zdrojewski.

Na pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego powołany został Jerzy Machejek.

Skrót nazwy komitetu wyborczego: Polska Lewica.

Siedziba komitetu wyborczego: ul. Strawczyńska 17, 01-473 Warszawa.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Jan Kacprzak, Stanisław Kosmal

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Maria Grzelka, Stefan Jaworski, Andrzej Kisielewicz, Andrzej Mączyński, Włodzimierz Ryms, Stanisław Zabłocki

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:17-03-2016 14:13
    Wprowadził:Bartosz Goździk