Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia dokonanego przez Krajową Komisję Koordynacyjną Polskiej Partii Pracy o zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczyp

ZPOW-572-5-2/08

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 21 kwietnia 2008 r.
w sprawie przyjęcia zawiadomienia dokonanego przez Krajową Komisję Koordynacyjną Polskiej Partii Pracy o zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 22 czerwca 2008 r. oraz o powołaniu pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego i pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego.

Na podstawie art. 102 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360) Państwowa Komisja Wyborcza po rozpatrzeniu zawiadomienia dokonanego dnia 21 kwietnia 2008 r. przez Krajową Komisję Koordynacyjną Polskiej Partii Pracy i stwierdzeniu, że spełnia ono warunki określone w art. 96 ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

postanawia

przyjąć zawiadomienie dokonane przez Krajową Komisję Koordynacyjną Polskiej Partii Pracy, pełniącą funkcję organu upoważnionego do reprezentowania Partii na zewnątrz, że Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy zamierza zgłosić kandydata na senatora w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 22 czerwca 2008 r. w województwie podkarpackim w okręgu wyborczym nr 21 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Krośnie.

Na pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego powołany został Mariusz Pawluk.

Na pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego powołany został Marcin Płaczek.

Siedziba komitetu wyborczego: Al. Wyzwolenia 18, 00-570 Warszawa.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Jan Kacprzak, Stanisław Kosmal

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Maria Grzelka, Stefan Jaworski, Andrzej Kisielewicz, Andrzej Mączyński, Włodzimierz Ryms, Stanisław Zabłocki

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:17-03-2016 14:10
    Wprowadził:Bartosz Goździk