Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia dokonanego przez Przewodniczącego Rady Krajowej Samoobrony Rzeczpospolitej Polskiej o zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora w wyborach uzupełniających do

ZPOW-572-5-8/08

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 28 kwietnia 2008 r.
w sprawie przyjęcia zawiadomienia dokonanego przez Przewodniczącego Rady Krajowej Samoobrony Rzeczpospolitej Polskiej o zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 22 czerwca 2008 r. oraz o powołaniu pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego i pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego.

Na podstawie art. 102 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360) Państwowa Komisja Wyborcza po rozpatrzeniu zawiadomienia dokonanego dnia 25 kwietnia 2008 r. przez Przewodniczącego Rady Krajowej Samoobrony Rzeczpospolitej Polskiej i stwierdzeniu, że spełnia ono warunki określone w art. 96 ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

postanawia

przyjąć zawiadomienie dokonane przez Przewodniczącego Rady Krajowej Samoobrony Rzeczpospolitej Polskiej, pełniącego funkcję organu upoważnionego do reprezentowania Partii na zewnątrz, że Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej zamierza zgłosić kandydata na senatora w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 22 czerwca 2008 r. w województwie podkarpackim w okręgu wyborczym nr 21 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Krośnie.

Na pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego powołany został Bogdan Socha.

Na pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego powołana została Lidia Rogala.

Skrót nazwy komitetu wyborczego: KW Samoobrona RP.

Siedziba komitetu wyborczego: Al. Jerozolimskie 30, 00-024 Warszawa.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Jan Kacprzak, Stanisław Kosmal

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan Jaworski, Andrzej Kisielewicz, Andrzej Mączyński, Włodzimierz Ryms, Stanisław Zabłocki

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:17-03-2016 14:11
    Wprowadził:Bartosz Goździk