Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ


z dnia 29 kwietnia 2010 r.

w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.


Na podstawie art. 44 ust. 3 w związku z art. 190 i art. 193 ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360, z późn. zm. 1)) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. W celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w województwie mazowieckim w okręgu wyborczym nr 15, w województwie podkarpackim w okręgu wyborczym nr 21 i w województwie śląskim w okręgu wyborczym nr 30, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. powołuje się:

1) Okręgową Komisję Wyborczą w Płocku, w skład której wchodzą sędziowie wymienieni w załączniku nr 1 do uchwały;

2) Okręgową Komisję Wyborczą w Krośnie, w skład której wchodzą sędziowie wymienieni w załączniku nr 2 do uchwały;

3) Okręgową Komisję Wyborczą w Katowicach, w skład której wchodzą sędziowie wymienieni w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 2. Komisje, o których mowa w § 1, zgodnie z art. 234 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, wykonują także na obszarze swojej właściwości zadania okręgowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r., w tym również zadania związane z  przeprowadzeniem ponownego głosowania.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 oraz z 2009 r. Nr 119, poz. 999.


Załączniki
do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 29 kwietnia 2010 r.


Załącznik nr 1


Okręgowa Komisja Wyborcza w Płocku


1. Małgorzata Michalska - sędzia Sądu Okręgowego w Płocku,
Komisarz Wyborczy w Płocku,

2. Władysław Urbański - sędzia Sądu Okręgowego w Płocku w stanie spoczynku,

3. Halina Mieszkowicz - sędzia Sądu Okręgowego w Płocku,

4. Marian Kuncewicz - sędzia Sądu Rejonowego w Sierpcu,

5. Włodzimierz Ogłodziński - sędzia Sądu Rejonowego w Gostyninie,

6. Andrzej Kuba - sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego,

7. Kazimierz Domżalski - sędzia Sądu Rejonowego w Mławie,

8. Jarosław Przybyliński - sędzia Sądu Rejonowego w Płocku,

9. Małgorzata Zdanowicz - sędzia Sądu Rejonowego w Płocku,


Załącznik nr 2


Okręgowa Komisja Wyborcza w Krośnie


1. Arkadiusz Trojanowski - sędzia Sądu Okręgowego w Krośnie,
Komisarz Wyborczy w Krośnie,

2. Jarosław Krysa - sędzia Sądu Okręgowego w Krośnie,

3. Sylwia Szajna - sędzia Sądu Rejonowego w Brzozowie,

4. Robert Maślanka - sędzia Sądu Rejonowego w Lesku,

5. Iwona Paczosa - sędzia Sądu Rejonowego w Sanoku,

6. Marzena Zygarowicz - sędzia Sądu Rejonowego w Jaśle,

7. Marek Byliński - sędzia Sądu Okręgowego w Przemyślu.


Załącznik nr 3


Okręgowa Komisja Wyborcza w Katowicach


1. Michał Niedopytalski - sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach,
Komisarz Wyborczy w Katowicach,

2. Elżbieta Mruk - sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach,

3. Rafał Cebula - sędzia Sądu Rejonowego w Będzinie,

4. Justyna Kowalska - sędzia Sądu Rejonowego w Tychach,

5. Beata Niedziela - Bujak - sędzia Sądu Rejonowego Katowice - Zachód w Katowicach,

6. Aneta Podsiadły - Bugaj - sędzia Sądu Rejonowego w Sosnowcu,

7. Piotr Semper - sędzia Sądu Rejonowego w Będzinie,
8. Mariusz Witkowski - sędzia Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:17-03-2016 14:18
    Wprowadził:Bartosz Goździk