Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjmowania zawiadomień o zamiarze zgłoszenia przez partię polityczną kandydatów na senatorów oraz zawiadomień o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego lub o utworzeniu komi

KOMUNIKAT
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 27 kwietnia 2010 r.
w sprawie przyjmowania zawiadomień o zamiarze zgłoszenia przez partię polityczną kandydatów na senatorów oraz zawiadomień o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego lub o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców

Państwowa Komisja Wyborcza zawiadamia, że działając zgodnie z art. 96 ust. 3, art. 97 ust. 7 i art. 98 ust. 4 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360, z późn. zm.) przyjmuje zawiadomienia o zamiarze zgłoszenia przez partię polityczną kandydatów na senatorów oraz zawiadomienia o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego lub o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców, w terminie do dnia 4 maja 2010 r.

Państwowa Komisja Wyborcza wyjaśnia, że wprawdzie termin na wykonanie powyższej czynności upływa zgodnie z kalendarzem wyborczym w sobotę dnia 1 maja 2010 r., jednakże ulega on przedłużeniu zgodnie z art. 233 ust. 2 Ordynacji wyborczej, który stanowi, że jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w ustawie przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.

Zawiadomienia będą przyjmowane w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej w Warszawie przy ul. Wiejskiej 10 (gmach Kancelarii Prezydenta RP):

- do piątku 30 kwietnia 2010 r. w godzinach 8.15-16.15;

- w sobotę 1 maja 2010 r. w godzinach 9.00-13.00;

- we wtorek 4 maja 2010 r. w godzinach 8.15-16.15.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:17-03-2016 14:18
    Wprowadził:Bartosz Goździk