Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Okręgowej Komisji Wyborczej w Elblągu w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 stycznia 2007 r.

UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 7 grudnia 2006 r.

w sprawie powołania Okręgowej Komisji Wyborczej w Elblągu w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 stycznia 2007 r.

Na podstawie art. 44 ust. 3 w związku z art. 190 i art. 193 ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, z późn. zm.1)) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

W celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w województwie warmińsko-mazurskim, w okręgu wyborczym nr 33, zarządzonych na dzień 28 stycznia 2007 r. powołuje się Okręgową Komisję Wyborczą w Elblągu w składzie:

1) Andrzej Błesiński  — sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, przewodniczący Komisji;

2) Andrzej Czarnota  — sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku;

3) Jolanta Hryniewicz  — sędzia Sądu Okręgowego w Elblągu;

4) Krzysztof Kwasucki  — sędzia Sądu Okręgowego w Elblągu;

5) Krzysztof Nowaczyński — sędzia Sądu Okręgowego w Elblągu;

6) Marek Omelan — sędzia Sądu Okręgowego w Elblągu;

7) Jacek Pietrzak  — sędzia Sądu Okręgowego w Elblągu;

8) Teresa Zawistowska — sędzia Sądu Okręgowego w Elblągu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Jan Kacprzak

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 oraz z 2005 r. Nr 140, poz. 1173.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:17-03-2016 13:58
    Wprowadził:Bartosz Goździk