Okręg nr 36 - Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 16 stycznia 2005 r.

Komunikat
Państwowej Komisji Wyborczej

z dnia 26 listopada 2004 r.
w sprawie wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 16 stycznia 2005 r.

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że postanowieniem z dnia 24 listopada 2004 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zarządził na dzień 16 stycznia 2005 r. wybory uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w województwie wielkopolskim, w okręgu wyborczym nr 36, obejmującym obszary powiatów: gnieźnieński, kolski, koniński, słupecki, średzki, śremski, turecki, wrzesiński oraz miasta na prawach powiatu – Konin, z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Koninie.

Komitety wyborcze, które zamierzają uczestniczyć w wyborach, muszą do dnia 29 listopada 2004 r. do godz. 16.15 złożyć Państwowej Komisji Wyborczej stosowne zawiadomienie.

Państwowa Komisja Wyborcza wyjaśnia, że powyższy termin zgodnie z kalendarzem wyborczym, zawartym w załączniku do postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej upływa w sobotę 27 listopada 2004 r., jednakże uległ on przedłużeniu zgodnie z art. 233 ust. 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. 
– Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 ze zmianami), który stanowi, że jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w ustawie przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:17-03-2016 12:56
    Wprowadził:Bartosz Goździk