Okręg nr 36 - Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia dokonanego przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego o zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora w wyborach uzupełniających do Senat

ZPOW-5723-6-9/04

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 29 listopada 2004 r.
w sprawie przyjęcia zawiadomienia dokonanego przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego o zamiarze zgłoszenia  kandydata na senatora w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 16 stycznia 2005 r. oraz o powołaniu pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego i pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego.

Na podstawie art. 102 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219) Państwowa Komisja Wyborcza po rozpatrzeniu zawiadomienia dokonanego dnia 29 listopada 2004 r. przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego i stwierdzeniu, że spełnia ono warunki określone w art. 96 ustawy – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

postanawia

przyjąć zawiadomienie dokonane przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, pełniący funkcję organu upoważnionego do reprezentowania Partii na zewnątrz, że Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego zamierza zgłosić kandydata na senatora w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 16 stycznia 2005 r.  w województwie wielkopolskim w okręgu wyborczym nr 36 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Koninie.

Pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego: Mariusz Władysław Miętus.
Pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego: Janina Wieczorek.
Skrót nazwy komitetu wyborczego: Komitet Wyborczy PSL.
Siedziba komitetu wyborczego: 00-131 Warszawa, ul. Grzybowska 4.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Jan Kacprzak, Stanisław Kosmal

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan Jaworski, Andrzej Kisielewicz, Andrzej Mączyński, Włodzimierz Ryms, Stanisław Zabłocki, Tadeusz Żyznowski

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:17-03-2016 13:02
    Wprowadził:Bartosz Goździk