okręg nr 36 - Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia pełnomocnika wyborczego o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców "Samorządność"

ZPOW-5723-6-8/04

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 1 grudnia 2004 r.
w sprawie przyjęcia zawiadomienia pełnomocnika wyborczego o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców "Samorządność"

Na podstawie art. 102 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219) Państwowa Komisja Wyborcza, po rozpatrzeniu zawiadomienia, którego dnia 29 listopada 2004 r. dokonał Waldemar Tubacki — pełnomocnik wyborczy Komitetu Wyborczego Wyborców "Samorządność" i stwierdzeniu, że po usunięciu przez pełnomocnika wyborczego w dniu 1 grudnia 2004 r. wad wskazanych uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 listopada 2004 r. spełnia ono warunki określone w art. 98 ustawy – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,

postanawia

przyjąć zawiadomienie o utworzeniu w dniu 27 listopada 2004 r. Komitetu Wyborczego Wyborców "Samorządność", w celu zgłoszenia kandydata na senatora w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 16 stycznia 2005 r.  w województwie wielkopolskim w okręgu wyborczym nr 36 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Koninie.

Pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego: Waldemar Tubacki.
Pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego: Andrzej Miążkiewicz.
Skrót nazwy komitetu wyborczego: KWW "Samorządność".
Siedziba komitetu wyborczego: 62-500 Konin, ul. Zofii Urbanowskiej 8.

Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Jan Kacprzak, Stanisław Kosmal

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Andrzej Mączyński, Włodzimierz Ryms, Tadeusz Żyznowski


  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:17-03-2016 13:03
    Wprowadził:Bartosz Goździk