Okręg nr 3 - Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia pełnomocnika wyborczego o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Krzysztofa Wroneckiego

ZPOW-5640-9-6/04

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 9 lutego 2004 r.

w sprawie przyjęcia zawiadomienia pełnomocnika wyborczego o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Krzysztofa Wroneckiego

Na podstawie art. 102 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188) Państwowa Komisja Wyborcza po rozpatrzeniu zawiadomienia zgłoszonego dnia 6 lutego 2004 r. przez Katarzynę Bednarz-Grygę, pełnomocnika wyborczego Komitetu Wyborczego Wyborców Krzysztofa Wroneckiego i stwierdzeniu, że spełnia ono warunki określone w art. 98 Ordynacji wyborczej do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

postanawia

przyjąć zawiadomienie o utworzeniu w dniu 2 lutego 2004 r.  Komitetu Wyborczego Wyborców Krzysztofa Wroneckiego, którego siedziba mieści się we Wrocławiu, ul. Zimowa 14.
Pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Katarzyna Bednarz-Gryga,
pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Jerzy Jagoda.


Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz 
Zastępcy Przewodniczącego
Państwowej Komisji Wyborczej: Jan Kacprzak, Stanisław Kosmal 
Członkowie
Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan Jaworski, Andrzej Kisielewicz, Włodzimierz Ryms, Stanisław Zabłocki, Tadeusz Żyznowski 

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:17-03-2016 13:12
    Wprowadził:Hubert Puchała