Okręg nr 3 - Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia pełnomocnika wyborczego o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców JOW

ZPOW-5640-9-7/04

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 9 lutego 2004 r.

w sprawie przyjęcia zawiadomienia pełnomocnika wyborczego o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców JOW

Na podstawie art. 102 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188) Państwowa Komisja Wyborcza po rozpatrzeniu zawiadomienia zgłoszonego dnia 6 lutego 2004 r. przez Kazimierza Helebrandta pełnomocnika wyborczego Komitetu Wyborczego Wyborców JOW i stwierdzeniu, że spełnia ono warunki określone w art. 98 Ordynacji wyborczej do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

postanawia

przyjąć zawiadomienie o utworzeniu w dniu 5 lutego 2004 r. Komitetu Wyborczego Wyborców JOW, którego siedziba mieści się we Wrocławiu, ul. Komandorska 44 m. 8.
Pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Kazimierz Helebrandt,
pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Jerzy Gieysztor.


Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz 
Zastępcy Przewodniczącego
Państwowej Komisji Wyborczej: 
Jan Kacprzak, Stanisław Kosmal 
Członkowie
Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan Jaworski, Andrzej Kisielewicz, Włodzimierz Ryms, Stanisław Zabłocki, Tadeusz Żyznowski

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:17-03-2016 13:12
    Wprowadził:Bartosz Goździk