Okręg nr 1 - Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 maja 2004 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia Rady Wykonawczej Narodowego Odrodzenia Polski o zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora oraz o powołaniu pełnomocnika wyborczego Komitetu Wyborczego i pełnomoc

ZPOW-572-4-2/04

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 21 maja 2004 r.
w sprawie przyjęcia zawiadomienia Rady Wykonawczej Narodowego Odrodzenia Polski o zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora oraz o powołaniu pełnomocnika wyborczego Komitetu Wyborczego i pełnomocnika finansowego Komitetu Wyborczego

Na podstawie art. 102 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802 , z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219) Państwowa Komisja Wyborcza po rozpatrzeniu  zawiadomienia zgłoszonego dnia 18 maja 2004 r. przez Radę Wykonawczą Narodowego Odrodzenia Polski i stwierdzeniu, że spełnia ono warunki określone w art. 96 Ordynacji wyborczej do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

postanawia

przyjąć zawiadomienie od Rady Wykonawczej Narodowego Odrodzenia Polski, pełniącej funkcję organu upoważnionego do reprezentowania Partii na zewnątrz, że Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski:

1. zamierza zgłosić kandydata na senatora w wyborach uzupełniających w okręgu wyborczym nr 1;
2. powołał pełnomocnika wyborczego Komitetu Wyborczego – Krzysztofa Wojciecha Pyrkosza;
3. powołał pełnomocnika finansowego Komitetu Wyborczego – Mariusza Magnuszewskiego.

Zastępcy Przewodniczącego
Państwowej Komisji Wyborczej: Jan Kacprzak, Stanisław Kosmal

Członkowie
Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan Jaworski, Andrzej Kisielewicz, Włodzimierz Ryms 

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:17-03-2016 13:23
    Wprowadził:Hubert Puchała