Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia Zarządu Krajowego Sojuszu Lewicy Demokratycznej o zamiarze zgłoszenia kandydatów na senatorów w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zar

ZPOW-5721-2-8/04

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 21 lipca 2004 r.
w sprawie przyjęcia zawiadomienia Zarządu Krajowego Sojuszu Lewicy Demokratycznej o zamiarze zgłoszenia kandydatów na senatorów w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 12 września 2004 r. oraz o powołaniu pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego i pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego.

Na podstawie art. 102 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219) Państwowa Komisja Wyborcza po rozpatrzeniu zawiadomienia dokonanego dnia 20 lipca 2004 r. przez Zarząd Krajowy Sojuszu Lewicy Demokratycznej i stwierdzeniu, że spełnia ono warunki określone w art. 96 ustawy – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

postanawia

przyjąć zawiadomienie od Zarządu Krajowego Sojuszu Lewicy Demokratycznej, pełniącego funkcję organu upoważnionego do reprezentowania Partii na zewnątrz, że Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej zamierza zgłosić kandydatów na senatorów w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 12 września 2004 r. w:

1) województwie podkarpackim w okręgu wyborczym nr 22 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Rzeszowie,

2) województwie śląskim w okręgach wyborczych:

a) Nr 26 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Bielsku-Białej,
b) Nr 30 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach,
c) Nr 31 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Sosnowcu.

Pełnomocnikiem wyborczym komitetu wyborczego jest Witold Józef Gintowt-Dziewałtowski.
Pełnomocnikiem finansowym komitetu wyborczego jest Edward Kuczera.
Komitet wyborczy będzie używał skrótu nazwy Komitet Wyborczy SLD.
Siedziba Komitetu mieści się w Warszawie, ul. Rozbrat 44a.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz
Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Andrzej Kisielewicz, Włodzimierz Ryms, Stanisław Zabłocki, Tadeusz Żyznowski

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:17-03-2016 13:37
    Wprowadził:Bartosz Goździk