Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 października 2004 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia Krajowej Komisji Koordynacyjnej Polskiej Partii Pracy o zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Po

ZPOW-5722-7-3/04

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 4 października 2004 r.
w sprawie przyjęcia zawiadomienia Krajowej Komisji Koordynacyjnej Polskiej Partii Pracy o zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 listopada 2004 r. oraz o powołaniu pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego i pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego.

Na podstawie art. 102 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219) Państwowa Komisja Wyborcza po rozpatrzeniu zawiadomienia dokonanego dnia 30 września 2004 r. przez Krajową Komisję Koordynacyjną Polskiej Partii Pracy i stwierdzeniu, że spełnia ono warunki określone w art. 96 ustawy Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

postanawia

przyjąć zawiadomienie od Krajowej Komisji Koordynacyjnej Polskiej Partii Pracy, pełniącego funkcję organu upoważnionego do reprezentowania Partii na zewnątrz, że Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy zamierza zgłosić kandydata na senatora w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 listopada 2004 r. w województwie śląskim w okręgu wyborczym nr 29 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Rybniku.

Pełnomocnikiem wyborczym komitetu wyborczego jest Michał Janiszewski.
Pełnomocnikiem finansowym komitetu wyborczego jest Andrzej Chyłek.
Siedziba Komitetu mieści się w Warszawie, Al. Wyzwolenia 18.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Stanisław Kosmal

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Andrzej Kisielewicz, Stanisław Zabłocki, Tadeusz Żyznowski

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:17-03-2016 13:50
    Wprowadził:Bartosz Goździk