Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 30 stycznia 2015 r. (sygn. akt I ACz 81/15)

Przedmiotowym postanowieniem oddalone zostało zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego w Szczecinie dotyczące uwzględnienia protestu wyborczego w sprawie stwierdzenia ważności wyboru radnego Rady Miejskiej, stwierdzenia wygaśnięcia jego mandatu oraz nakazania przeprowadzenia ponownych wyborów poczynając od głosowania.

W proteście sformułowany został m.in. zarzut wydania 30 kart do głosowania w jednej z obwodowych komisji wyborczych wyborcom z innego okręgu wyborczego [w obwodzie głosowano w wyborach do dwóch okręgów wyborczych].

Zdaniem sądu, o wyborze radnego zadecydowała różnica 14 głosów, zatem uznać należy, że gdyby nie doszło do nieprawidłowości, wynik głosowania mógłby być inny.

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:20-05-2016 9:06
    Wprowadził:Ewa Wenc