RAPORT Z KONSULTACJI KSZTAŁTU KART DO GŁOSOWANIA W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2018 R. - INFORMACJA PRASOWA

Ponad 70 procent uczestników konsultacji kształtu kart do głosowania w przyszłorocznych wyborach samorządowych opowiedziało się za kartą w postaci książeczki formatu A4. Niespełna 10 procent wybrało kartę wielkoformatową.  Nieco ponad 19 procent nie miało w tej sprawie zdania
lub miało inne propozycje.

Takie dane przynosi raport z konsultacji, które Państwowa Komisja Wyborcza i Krajowe Biuro Wyborcze prowadziły od listopada 2016 do czerwca 2017 roku.

W konsultacjach wzięło udział 13 136 wyborców z całego kraju. 12 964 osoby uczestniczyły w spotkaniach konsultacyjnych, 172 osoby przekazały swoje opinie przez Internet. Odbyło się 480 spotkań z wyborcami.

Za kartą wielkoformatową – tak zwaną „płachtą” - opowiedziało się 1305 wyborców, co stanowi 9,94 %. Za kartą zbroszurowaną – tak zwaną „książeczką” – 9324 wyborców, co stanowi 70,98 %. 2507 osób nie miało w tej sprawie zdania, nie zajęło jednoznacznego stanowiska lub przedstawiło własne propozycje – co stanowi 19,08%.

Z przeprowadzonych konsultacji wynika, że większość wyborców opowiada się także za taką informacją o sposobie głosowania, która będzie prosta i czytelna, pozbawiona prawniczych ozdobników i zawrze się w jednym zdaniu.

Zastrzeżenia wzbudziły proponowane przez PKW i KBW piktogramy.

Państwowa Komisja Wyborcza, podejmując decyzję o kształcie kart do głosowania kierować się będzie postanowieniami Kodeksu wyborczego. Raport będzie miał charakter doradczy przy podejmowaniu przez PKW decyzjio ostatecznym kształcie kart w wyborach samorządowych.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:25-09-2017 12:04
    Wprowadził:Anna Godzwon
  • Data modyfikacji:25-09-2017 12:04
    Wprowadził:Anna Godzwon