SPROSTOWANIE NIEPRAWDZIWEJ INFORMACJI PODANEJ PRZEZ RUCH KONTROLI WYBORÓW W TRAKCIE POSIEDZENIA KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO ROZPATRZENIA PROJEKTÓW USTAW Z ZAKRESU PRAWA WYBORCZEGO

Na posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego przedstawicielka Ruchu Kontroli Wyborów Pani Ewa Stankiewicz podała jako przykład fałszerstw wyborów samorządowych w 2014 r. informację o sporządzeniu przez okręgową komisję wyborczą na Śląsku dwóch ważnych protokołów różniących się  o 120 000-150 000 głosów. Wskazała także,  iż skarga wyborcza w tej sprawie w drugiej instancji była rozpatrywana przez sędziego, który był komisarzem wyborczym „w tej komisji, w której taki fakt miał miejsce”.

 Informacje te są nie prawdziwe. Szczegóły znajdują się w załączonej informacji prasowej.

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:30-11-2017 13:01
    Wprowadził:Anna Godzwon
  • Data modyfikacji:01-12-2017 10:49
    Wprowadził:Anna Godzwon