KONSULTACJE WS. KSZTAŁTU KART DO GŁOSOWANIA-INFORMACJA PRASOWA

Konsultacje społeczne, dotyczące wzoru kart do głosowania, prowadzone są przez Państwową Komisję Wyborczą od października 2016 roku. Mogą brać w nich udział wszystkie osoby pełnoletnie, które były uprawnione do udziału w ostatnich wyborach parlamentarnych i prezydenckich w 2015 roku.

W dotychczasowych spotkaniach uczestniczyli liczni wyborcy, również  niepełnosprawni - osoby niewidome, niedowidzące i  z niepełnosprawnością ruchową.

Osoby uczestniczące w konsultacjach były proszone m.in. o ocenę wygody i funkcjonalności użycia różnych typów i różnych wielkości kart do głosowania – od jednostronnej karty formatu A0 po broszurę.

Zgodnie z Kodeksem wyborczym karta do głosowania może być wyłącznie albo pojedynczą kartką albo broszurą. Przy sporządzaniu wzoru karty do głosowania Państwowa Komisja Wyborcza musi uwzględnić przepisy Kodeksu.

Przepisy te stanowią, że karta do głosowania jest jedną kartką zadrukowaną jednostronnie. W przypadku, gdy opracowanie lub wykonanie karty do głosowania w takiej formie nie jest możliwe lub powodowałoby znaczne trudności w posługiwaniu się kartą, PKW może zdecydować, że karta do głosowania w danych wyborach będzie składać się z odpowiedniej liczby zadrukowanych jednostronnie, trwale połączonych kartek.

Przy opracowywaniu wzoru kart do głosowania konieczne jest uwzględnienie przepisów Kodeksu wyborczego, dotyczących liczby zgłaszanych kandydatów w poszczególnych okręgach. Nazwiska wszystkich kandydatów muszą być wydrukowane na karcie do głosowania

 

Dla przykładu - w ostatnich wyborach do Sejmu w okręgu wyborczym nr 19, obejmującym Miasto Stołeczne Warszawa, karta do głosowania zawierała 370 nazwisk kandydatów, zarejestrowanych na 10 listach.  

Podczas ustalania wzoru karty do głosowania należy także uwzględnić wymóg zapewnienia wyborcom niewidomym możliwości głosowania przy pomocy nakładek na karty do głosowania, sporządzonych w alfabecie Braille’a.

Opinie, pozyskane w trakcie konsultacji społecznych, będą pomocne przy ustaleniu preferencji wyborców w zakresie kształtu kart do głosowania w kolejnych wyborach.

Opinie można przekazywać na stronach www.pkw.gov.pl i www.kbw.gov.pl

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:20-03-2017 12:36
    Wprowadził:Anna Godzwon
  • Data modyfikacji:20-03-2017 12:40
    Wprowadził:Anna Godzwon